Doopvieringen

In de parochie wordt er gezamenlijk gedoopt. Per parochiekern worden een aantal doopdata gepland waarop mensen hun kindje kunnen laten dopen. Voorafgaand aan de doop is er een gezamenlijke doopvoorbereidingsavond waarbij de pastores ingaan op het dopen in het algemeen en waarbij ook de doopmotivatie aan de orde komt. Tevens worden er afspraken gemaakt over het door de ouders samen te stellen doopboekje en de gang van zaken rondom de doopviering.

Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de teamassistente, Margreet van Halderen
0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

 

Social Media

facebook_twitter

Archief