Huis van God.

We beginnen iedere bijeenkomst met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en gevolg door het maken van het kruisteken. En dat gaat goed!

Tijdens deze bijeenkomst gaan we het Onze Vader oefenen. Eerst lezen we het een paar keer. Daarna legt pastoor Van der Laer bepaalde woorden uit; de aanhef ‘Onze Vader’, de woorden ‘Uw naam worde geheiligd’ en het woordje ‘Amen’. Daarna gaan we een spel met het Onze Vader spelen. Op 8 vellen papier staat iedere keer een ander stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen houden deze vellen door elkaar vast en de overige kinderen plaatsen de vellen in de juiste volgorde.

Maria leest het verhaal ‘Huis van mijn Vader’ voor aan de kinderen waarna de pastoor ze enkele vragen stelt over het verhaal. Want Maria en Jozef waren Jezus kwijtgeraakt na de viering van het Joodse paasfeest in de tempel van Jeruzalem. Ook vroeg de pastoor zich af “zijn er onder jullie kinderen die weleens zoek geweest zijn?” De pastoor vroeg ook aan de kinderen of ze al een beetje wisten wat er allemaal gebeurt in de kerk. Dat wisten de kinderen wel: het maken van het kruisteken, bidden, zingen, kaarsjes aansteken en met enige hulp kwamen ze ook op het delen van brood en wijn. De eucharistie.

Hierna maakten ze allemaal een mooie tekening van hun eigen huis in het werkboekje. Hierin staan ook de foto’s van de huiswerkopdracht van de vorige bijeenkomst.

Daarna deden we allemaal een warme jas aan en gingen we naar de doopkapel/ Maria kapel. Hier sloten we de bijeenkomst af door gezamenlijk het Onze Vader te bidden. En ik werd er blij van, want allemaal uit hun hoofd en het ging TOP!! Het spel had zijn werk al goed gedaan.

Terug in de kerk stonden Floris en Erik al met kinderkoor Tinter op ons te wachten om met z’n allen nog een paar leuke liedjes te zingen.

Wij zien jullie graag volgende week weer.

De volgende kinderbijeenkomst is op donderdag 28 maart 18.30 uur.