Pauselijke onderscheiding voor mevrouw Jeanne Olsthoorn. 

Op zondag 28 augustus heeft mevrouw Jeanne Olsthoorn tijdens de eucharistieviering in de RK kerk van Sleeuwijk de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ mogen ontvangen. Pastoor John van der Laer, die deze hoge pauselijke onderscheiding uitreikte, roemde Jeanne Olsthoorn in zijn toespraak voor de meer dan vijftig jaren die?zij als vrijwilligster en zeer betrokken parochiaan actief was, en gelukkig nog steeds is, binnen de voormalige Parochie Joannes?Nepomucenus?en huidige Sint Elisabethparochie. Jeanne Olsthoorn – Van Adrichem kwam in 1964, na haar huwelijk met Cok Olsthoorn in Sleeuwijk wonen, waar ze samen het garagebedrijf begonnen dat uitgroeide tot één?van?de beste autobedrijven in de verre omtrek. De eerste 25 jaar?van haar huwelijk kenmerkten zich?door het?vrijwilligerswerk?dat ze deed?voor vooral kinderen en jeugd. Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, kindercatechese, voorbereiding op het Vormsel, jongeren catechese, begeleiden misdienaars, jong volwassenen catechese en het?lectorschap?vormden de opmaat tot latere bestuurlijke functies. Door haar organisatietalent en enorme inzet bleek ze in staat om naast haar taken als echtgenote en moeder van drie kinderen en?de werkzaamheden in het bedrijf zich met verve in te zetten voor kerk en samenleving. Het is erg lastig om aan te geven, welke taak Jeanne Olsthoorn?de laatste ruim 25 jaar?NIET op zich heeft genomen. Zij was in feite de?eerst aanspreekbare binnen de parochie van de Heilige Joannes?Nepomucenus.? Ze was telefonisch 24 uur?per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor alle zaken en vragen, die van waar uit ook richting onze parochie kwamen. Al lang voordat haar functie officieel coördinator ging heten, was zij het die vragen doorspeelde naar de eerst aanspreekbare of dienstdoende pastor, naar de vrijwilligers en kosters.? Was de vraag...

Bloemen voor Maria

Op 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.In onze Sint Elisabethparochie is er één parochieviering  en wel in de kerk, die de naam draagt van dit feest: te Raamsdonksveer. De Eucharistieviering zal zijn om 7 uur ‘s avonds. Op veel plaatsen is het gebruik om naar deze viering kruiden en of bloemen mee te nemen – in welke vorm dan ook. Bloemen en kruiden brengen geneeskracht voor mensen en laten ons de goede geur ervaren van een toekomst waaraan Maria reeds deel heeft.  Voorafgaande aan de viering kunnen de kruiden en bloemen op de communiebank nabij het Mariabeeld worden neergelegd. Tijdens de viering worden deze bloemen en kruiden gezegend. Na de viering kan men deze weer mee naar huis nemen of de bloemen achterlaten, welke dan een plaats krijgen bij de beeltenis van Maria. Het pastoraal team nodigt ieder van harte uit om aan deze feestelijke parochieviering deel te...

Heb ik jou in je ellende gezien…? Barmhartigheid: woord dat te doen is.

Een project voor wie handen en voeten wil geven aan geloof. Het Jaar van Barmhartigheid dat door paus Franciscus op 8 december 2015 werd ingeluid, heeft overal ter wereld in kerkprovincies, bisdommen en parochies beweging gebracht. Ook bij ons, zij het wat laat, komt het ervan. In de komende maanden september, oktober en november bent u welkom om deel te nemen aan een reeks van bijeenkomsten rondom de werken van barmhartigheid. De Sint Elisabethparochie en de Vijf Heiligen Parochie hebben samen het programma opgesteld. Daarin komen bijbelse verkenningen voor en speelt het verband tussen de bijbelse aansporingen en de actuele sociale en maatschappelijke levensproblematieken een voorname rol. Daarnaast gaan de parochies zich ook spiegelen aan de vraag of er nog meer aandacht kan zijn voor mensen om ons heen. U als gelovige, zoekende mensen krijgt ook alle gelegenheid voor een bezinning op de daadkracht van uw eigen geloof. Elke bijeenkomst (behalve de laatste) wordt in beide parochies aangeboden. In een volgend artikel krijgt u meer informatie over het project. Voor nadere informatie neemt u contact op met Gerard Oostveen, pastoraal werker. Zijn emailadres:...

Foto’s installatieviering pastoor John van der Laer

Hieronder vindt u een selectie van de foto’s gemaakt op Eerste Pinksterdag bij de installatie door Mgr. drs. H.C.M. Lommers van John van der Laer tot pastoor van onze parochie. Vicaris Generaal Lommers verving Bisschop Liesen die helaas vanwege verdrietige omstandigheden in zijn familie niet aanwezig kon zijn.  ...

Lente tijdens kleuterkerkvieringen in de Sint Elisabeth parochie.

Afgelopen zaterdag 23 april waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. De eerste viering was om 16.30 uur in Hank in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk  en de tweede viering was in Raamsdonksveer in de O.L.V. Hemelvaart kerk, om 18.30 uur. Pastor Kees Waas was de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Hierna zongen we het danklied met de kinderen en sprak de pastor met de kinderen over het thema van de viering “Lente”: tijdens de Lente, wordt de natuur weer groen, gaat alles groeien en bloeien, en komen de mooiste bloemen te voorschijn. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? Yvonne las een Bijbelverhaal voor, deze keer het allereerste verhaal uit “mijn eerste Bijbel”: zo begon de wereld. Ook was er weer een knutselmomentje, de kinderen knutselden deze keer een bloem, een narcis. Ondertussen luisterde iedereen naar een Lente liedje: “Weet je dat de Lente komt”. Natasja las nog een kort kindergebedje voor en werd gezamenlijk het Wees gegroet Maria gebeden. De vier kaarsjes mochten weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een bloem van chocolade…En de kinderen die afgelopen jaar gedoopt waren kregen hun doophartje mee naar huis. Voor die kinderen was het dus hun allereerste...

Bisschop Liesen gaat voor in installatieviering

Het bestuur van de Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer heeft de eer u uit te nodigen voor de installatie – door Mgr. Dr. J. W. M. Liesen, bisschop van Breda –    van de Zeereerwaarde Heer John van der Laer   tot pastoor van onze parochie, die de parochiekernen omvat: Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Raamsdonk, Hank, Dussen, Woudrichem/Sleeuwijk. De Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van deze installatie zal plaats vinden op zondag 15 mei om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Tijdens deze viering zal tevens het pastorale team voor de parochie worden gepresenteerd. Uw aanwezigheid bij deze viering stellen wij zeer op prijs. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot felicitatie en ontmoeting.   Het bestuur Sint...