‘Manna’ 2e Kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonk

Rond 14.00 uur waren alle kinderen weer aanwezig op de pastorie in Raamsdonk. We begonnen de bijeenkomst in de doopkapel van de H. Bavokerk waar de naamkaartjes al klaar hingen, zodat de kinderen wisten waar hun plekje was en van sommigen hing ook het fotolijstje er al bij. Ria opende met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Hierna blikte de pastoor met de kinderen terug op de vorige bijeenkomst. Wat wisten ze er nog van en welke bijzondere naam had God? De vingers staken hoog in de lucht. Ze wisten het nog ‘IK ZAL ER ZIJN’ was zijn naam. Ria las het verhaal uit het werkboekje van de kinderen ‘MANNA’ voor. Wat mopperde de mensen in het verhaal, ze hadden dorst, en honger… maar ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er voor de mensen en ze kregen waar ze om vroegen 40 jaar lang, Manna noemden ze het brood dat ‘IK ZAL ER ZIJN’ hun te eten gaf. Ook over het verhaal stelde de pastoor vragen en ook deze keer bewezen de kinderen dat ze erg goed opgelet hadden. De volgende stap die we maakten tijdens deze bijeenkomst was een rondleiding door de kerk wat is er allemaal te zien. Ria leidde de kinderen rond en vertelde vanaf het wijwaterbakje tot de Godslamp en zelf het geheim in het altaar werd niet vergeten. En zo vloog de bijeenkomst voorbij. Terug in de pastorie mochten alle kinderen iets waar ze weleens over mopperden in de mopperpot stoppen en bij Sandra in een minipotje wat tuinkers zaaien. Wij zijn benieuwd of de zaadjes...

Nieuw altaarkleed in de Bavokerk te Raamsdonk

Ieder jaar met Kerstmis organiseert de parochiekern Raamsdonk een extra collecte. Deze collecte wordt dan aan de parochiekern aangeboden ter besteding aan een bepaald doel in de parochiekern. In 2016 hebben we gecollecteerd voor een bijdrage aan een nieuw te bouwen urnenmuur op de begraafplaats. Deze hebben we in 2018 kunnen realiseren en momenteel is deze in gebruik genomen. In 2017 hebben we gecollecteerd voor een nieuw altaarkleed. Dit leek in eerste instantie vrij gemakkelijk te realiseren, maar wat bleek, ons altaar heeft wel een heel afwijkende maat. Het was dus niet een kwestie van bestellen maar we zijn op zoek gegaan naar een andere oplossing. Uiteindelijk is het altaarkleed er gekomen. We hebben de stof zelf gekocht en op maat gemaakt en daarna heeft borduuratelier Elonsa uit Raamsdonksveer het geborduurd. Het resultaat mag er zijn en het kleed is inmiddels, namens de parochianen aangeboden aan de parochiekern. De PKC Raamsdonk wil dan ook iedereen bedanken die meegeholpen hebben bij het tot stand komen van ons nieuw altaarkleed. Kom zondags eens een keer naar de Bavokerk om het resultaat te...

Eerste bijeenkomst ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie te Raamsdonk

11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Die plaats vindt in H. Bavokerk, te Raamsdonk op zondag 5 mei om 11.00 uur.  De ouders hadden op 31 januari al uitgebreid uitleg gehad van de pastoor en de dames van de werkgroep op de eerste ouderavond en nu was het op de woensdagmiddag 13 februari de beurt aan de kinderen. De werkgroep werkt in de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie dit jaar met een geheel nieuw project, BLIJF DIT DOEN! Dit project bestaat uit zes bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communieviering. Deze eerste bijeenkomst had als titel DE NAAM VAN GOD. Na een woord van welkom door de dames van de werkgroep, gingen we met de kinderen naar de doopkapel. Met het doopsel ontvang je, je eerste sacrament. Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. En worden je namen in het doopboek opgenomen. In de doopkapel staken we eerst de bidkaars aan en maakten we het kruisteken. Waarna Ria het verhaal ‘De Naam van God’ voorlas aan de kinderen. Het verhaal over Mozes die op een dag met zijn kudde aankomt bij een berg, de berg van God. Mozes ziet daar een doornstruik de vlammen slaan eruit, maar de struik verbrandt niet. Dan klinkt een stem uit de doornstruik, het is de stem van God. Mozes krijgt een opdracht van God. Mozes durft daar nog geen ja op te zeggen. Hij wil zeker weten wie tot hem spreekt. En vraagt: hoe heet u? Wat is uw naam? Ik heet: IK ZAL ER ZIJN, zegt God. Dat...

Levensmand voor Zorgboederij de Kaasdonk

In de Elisabethviering van 18 november 2018 zijn de levensmanden vanuit de parochiekernen voorgedragen. Heel blij zijn wij met de mooie levensmand die wij deze week hebben ontvangen van de parochiekern Raamsdonk. Jaarlijks wordt er een levensmand samengesteld ter gelegenheid van de Elisabethdag. En dit jaar was de keuze gevallen op onze zorgboerderij. In aanwezigheid van onze cliënten hebben we de levensmand in ontvangst mogen nemen. Wat een verrassing voor allemaal! De mand is heel mooi samengesteld en bevat een grote sortering van knutselspullen, spelletjes en lekkere dingen. We gaan er van genieten! Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die een bijdrage heeft gegeven aan de mand, in het bijzonder Mia en Marlies die de mand hebben samengesteld. Ook bedanken we de mensen die knutselmateriaal, puzzels en spelletjes hebben gebracht naar de pastorie of naar de zorgboerderij. Heel bruikbaar allemaal. Ook daar zijn we super blij mee! Zeker in de komende wintermaanden zullen we er veel gebruik van maken....

Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos

Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos Tijdens de ‘Sint Elisabethviering’, de feestelijke eucharistieviering waarin we de patrones van onze parochie bijzonder gedenken,  werden door pastoor van der Laer voor de tweede maal twee ‘Elisabethrozen’ uitgereikt aan parochianen die zich in het spoor van de heilige Elisabeth binnen onze parochie gedurende jaren verdienstelijk hebben gemaakt ten dienste van de ander en de gemeenschap. U kent de legende: toen Elisabeth op een dag vanuit het kasteel met brood, verstopt onder haar mantel, op weg was naar de armen vroeg haar zwager haar mantel open te slaan. Toen Elisabeth dat deed bleek dat zij geen brood, maar prachtige rozen onder haar mantel had. Dit verhaal staat bekend als ‘het rozenwonder’ en is de reden dat St. Elisabeth vaak wordt afgebeeld met een bos rozen in haar armen. Dit jaar werden er rozen uitgereikt aan de heer Leo Schalken uit de kern Dussen en aan mevrouw Ria Jansen uit de kern Raamsdonk. Leo is vele jaren actief geweest in het kerkbestuur van de toenmalige parochie H. Maria Geboorte en later in de PKC Dussen. Hij was en is vooral de man van het onderhoud in en rond de kerk in Dussen. Daarnaast is hij collectant, bezorger van het parochieblad en werkt hij mee aan de verspreiding en bezorging van het materiaal in het kader van de actie kerkbalans. Sinds zijn pensionering is hij ook contactpersoon voor het onderhoud van de begraafplaats naast de kerk en contactpersoon voor de garageboxen onder de kerk. Rond Kerstmis coördineert hij het bestellen en plaatsen van de kerstbomen. Als lid van het CDA was hij betrokken bij de gemeentepolitiek...

‘A Festival of Lessons and Carols’

Bijzonder Kerstconcert door Jonge zangers in Raamsdonkse Sint-Bavokerk Op zondag 16 december vindt om 15.00 uur in de Raamsdonkse Sint-Bavokerk een heel bijzonder kerstconcert plaats: ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’. Tijdens deze uit Engeland afkomstige kersttraditie wordt het bijbelverhaal verteld van het vanaf Adam en Eva tot aan de Geboorte van Christus met kerst in negen episoden uit de bijbel, afgewisseld met bijpassende koorzang, samenzang van bekende Christmas Carols en orgelmuziek. Net op tijd naar Raamsdonk gehaald vóór de Brexit? Dit bijzondere kerstconcert wordt georganiseerd door de Sint-Elisabethparochie, samen met twee jonge kerkkoren uit onze regio. Uit onze eigen parochie komt het inmiddels landelijk bekende RK Jongerenkoor YRDV.  Dit jonge koor richt zich als een van de weinige jongerenkoren op het uitvoeren van klassieke muziek. Zij maakten in 2015 een concertreis naar Rome worden regelmatig uitgenodigd voor optredens in heel Nederland. Daarnaast zingt een van de ‘huiskoren’ van de Oosterhoutse Catharina-parochie: de Capella Catherina. Dit jonge kamerkoor gaf 6 jaar geleden al eens een concert in Raamsdonk.  Het repertoire bestaat inmiddels uit vele composities uit de schat der eeuwen. Beide koren waren een aantal keer op de Nederlandse TV te horen en te zien. Omdat ze allebei onder leiding staan van Jan Willems, kunnen ook veel stukken samen gezongen worden, waardoor een stevige koorklank ontstaat. Zo hoort u koorwerken van Rutter, Leighton, Lauridsen en Willcocks. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om bij de samenzanggedeelten uw stem te laten horen! Bij deze speciale Kerstuitvoering in de Sint-Bavokerk zullen ook de bijzondere orgels van de Bavokerk solistisch te horen zijn (in werk van Buxtehude, Bach en Daquin). Verder...