Vormselviering Sint Elisabethparochie 15 november 2019

Vrijdag 15 november ontvingen 23 kinderen van de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, het sacrament van het vormsel in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk te Hank. Op 24 september was de eerste bijeenkomst voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. Bijeenkomsten onder leiding van de pastores Ceriani en Waas en dames van de werkgroep met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. In de zes bijeenkomsten werden de jongeren voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De bijeenkomsten hadden krachtige thema’s, zoals ‘De Helper’, ‘Contact’, ‘Missie’, ‘Vuur’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’. Bij het project horen ook 6 bewaarkaarten met daarop de katholieke basics: de zeven sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de gave van de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid. Pastoor Ceriani vulde het project aan met verschillende gebeden, en een moment van boete en verzoening voor alle jongeren voor aanvang van de generale repetitie. Ook waren in het voorbereidingstraject twee zondagvieringen opgenomen en ‘Het Lopend Vuurtje’ de bisdom dag voor de vormelingen. 15 november was de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen de hoofdcelebrant tijdens de feestelijk vormselviering waar ook het hele pastorale team; Pastoor Federico Ceriani, Diaken Egbert Bornhijm, Diaken Wim Tobé, Pastoraal werker Kees Waas mee voorgingen om dit bijzondere moment met de vormelingen uit de zes verschillende parochiekernen te delen en te vieren. Na het welkomstwoord werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Vormen – gevormd worden – zich vormen – vorm krijgen. Het sacrament van het Heilige Vormsel heeft met dit alles te maken. We worden groter, we veranderen....

Eerste Heilige Communieviering in Raamsdonk 5 mei 2019

Op zondag 5 mei om 11.00 uur was de eerste van de drie Eerste Heilige Communievieringen in de Sint Elisabethparochie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk beten de spits af. De H. Bavokerk was voor deze feestelijke gebeurtenis door de ouders en de dames van de werkgroep prachtig versierd. Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.30 aan in de H. Bavokerk. Na het aansteken van hun doopkaars, was het verzamelen in de doopkapel. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit, onder de mooie bogen door, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. Maar de communicanten vervulde deze viering ook veel taakjes. Ze zongen mee in het gelegenheidskoortje, ze hadden allemaal een leesopdrachtje en ze mochten de tafel mee klaarmaken. Dus de mooie gekleurde stoeltjes waren niet altijd bezet. Op meerdere momenten tijdens de viering pakte de pastoor de losse microfoon om rechtstreeks tot de communicanten te kunnen spreken. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door twee ouders en de evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste moment voor de communicanten is en blijft natuurlijk wanneer zij één voor één, begeleidt door hun ouders en eventueel broertjes en zusjes door het middenpad van achter uit de kerk naar voren lopen, om voor de allereerste keer van pastoor John van der Laer de gewijde hostie...

Gezamenlijke Palmpasenviering in Raamsdonk

Afgelopen zondag 14 april hebben de kinderen, die zich dit jaar aan het voorbereiden zijn op de Eerste Heilige Communie, in de parochiekernen Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Raamsdonk gezamenlijk Palmzondag gevierd in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Zo rond de klok van 9:15 uur kwamen ze met hun ouders, opa, oma, broertjes en zusjes met een prachtig versierde palmpaasstok in de hand naar de kiosk bij de H. Bavokerk te Raamsdonk. Want deze Palmzondagviering begon buiten bij de kiosk. Na de opening en begroeting door pastoor Van der Laer, werden de palmtakjes en de palmpaasstokken gezegend door de pastoor. Toen de pastoor zijn wijwaterkwast gebruikte voor de zegening, kwam er een grote glimlach op zijn gezicht, want de kinderen schrokken toch wel van het gewijde water dat op hun afkwam. En de reacties waren dan ook een lach waard. Het buitengedeelte van de viering werd afgesloten met het evangelie van de intocht. Vervolgens gingen we met de kinderen en alle andere mensen achter het kruis aan in processie de kerk binnen. Waar koster Piet de deuren al had opgezet. Daarna werden alle palmpaasstokken op de trappen gelegd voor het priesterkoor. De palmtakjes werden uitgedeeld aan de mensen in kerk. Daarna ging iedereen zitten. Na de eerste lezing werd het Passieverhaal voorgelezen. Terwijl iedereen later in de viering kon aansluiten bij de gaven, werd door Stefan, Amauri en Julie, (drie a.s. communicanten) van basisschool de Hoge Waai te Raamsdonk, de opbrengst van de Vastenactie aangeboden. Alle drie wisten ze goed onder woorden te brengen waar de Vastenactie dit jaar bestemd is. ‘Ze zouden goede ambassadeurs zijn voor de Vastenactie’: zei...

Zesde bijeenkomst communicanten Raamsdonk

Blijf dit doen. Afgelopen woensdag was de zesde en tevens laatste bijeenkomst voor de communicanten uit Raamsdonk. Eind deze week begint een schoolvakantie van twee weken en op de laatste dag van die vakantie 5 mei is het voor deze 11 kinderen zover. Hun grote dag! Na het woord van welkom en het verzamelen van de thuisopdracht, gingen we richting de doopkapel. De bidkaars werd aangestoken en we maakten een kruisteken. Wat teken je dan in de lucht en waarom maken we juist dit gebaar? Ria hielp de kinderen een beetje op weg, want soms zijn het voor de jonge kinderen toch best moeilijke vragen. Het verhaal ‘Het laatste avondmaal’ werd voorgelezen en hierover stelde Ria vragen en werd door middel van vragen dieper op ingegaan. Ria las, het lied ‘Brood en Wijn’ voor. Over ‘Brood en Wijn’, ‘Blijf dit doen’ en ‘Denk aan mij’ hadden we in de vorige bijeenkomst al uitgebreid besproken met het bakken van brood. En later aan tafel met het delen van het brood en het drinken van de ‘wijn’ (vruchtensap uit een wijnglas). Ria, oefende in deze bijeenkomst ook het aannemen van de hostie met de kinderen. Ze deed voor hoe het hoort. Handjes gevouwen naar voren komen, een bordje maken en met je schrijfhand (de rechterhand) onder de linkerhand, zodat je met de rechterhand nadat je ‘Amen’ hebt gezegd de hostie in je mond kunt stoppen waarna je rustig naar je plaats terugloopt, gaat zitten en even in stilte bidt. Het valt niet mee om ‘alsof’ te oefenen. Maar a.s. woensdag doen we dat met de generale repetitie nog een keer ‘alsof’....

Presentatieviering communicanten in de H. Bavo kerk te Raamsdonk.

Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 5 mei om 11.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste vier kinderbijeenkomsten zijn al geweest. En tijdens de presentatieviering afgelopen zondag 24 maart heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Na het maken van het kruisteken en het woord van welkom door diaken Tobé werd er gezamenlijk het gebed om vergeving gebeden. En na het openingsgebed, mochten de a.s. communicanten naar de diaken komen. Op een rij voor het altaar mochten ze zich voorstellen aan alle mensen in de kerk. De communicanten hadden allemaal een klein verhaaltje geschreven om het een en ander te kunnen vertellen. Tussendoor zong het koortje ‘Zeg me je naam’. En zoals de diaken na afloop zei: ‘we weten nu veel meer van jullie dan alleen je naam, we weten nu ook je leeftijd, of je broertjes of zusjes hebt, je hobby’s, je lievelingsdier en nog veel meer’. De diaken nodigde de kinderen uit en ook alle andere kinderen die aanwezig waren in de kerk om voor het altaar op het priesterkoor te gaan zitten. Zelf nam diaken Tobé plaats op een krukje. Daar las hij uit de Bijbel, die nog wel even zoek was, het verhaal van de vijgenboom. Gevolgd door een gesprekje met de kinderen over dat bijzondere verhaal. Want wie was de tuinman in het verhaal? En de diaken vertelde een geheimpje aan de kinderen en dat geheimpje mochten ze best...