Eerste Heilige Communieviering in Raamsdonk 5 mei 2019

Op zondag 5 mei om 11.00 uur was de eerste van de drie Eerste Heilige Communievieringen in de Sint Elisabethparochie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk beten de spits af. De H. Bavokerk was voor deze feestelijke gebeurtenis door de ouders en de dames van de werkgroep prachtig versierd. Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.30 aan in de H. Bavokerk. Na het aansteken van hun doopkaars, was het verzamelen in de doopkapel. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit, onder de mooie bogen door, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. Maar de communicanten vervulde deze viering ook veel taakjes. Ze zongen mee in het gelegenheidskoortje, ze hadden allemaal een leesopdrachtje en ze mochten de tafel mee klaarmaken. Dus de mooie gekleurde stoeltjes waren niet altijd bezet. Op meerdere momenten tijdens de viering pakte de pastoor de losse microfoon om rechtstreeks tot de communicanten te kunnen spreken. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door twee ouders en de evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste moment voor de communicanten is en blijft natuurlijk wanneer zij één voor één, begeleidt door hun ouders en eventueel broertjes en zusjes door het middenpad van achter uit de kerk naar voren lopen, om voor de allereerste keer van pastoor John van der Laer de gewijde hostie...

Gezamenlijke Palmpasenviering in Raamsdonk

Afgelopen zondag 14 april hebben de kinderen, die zich dit jaar aan het voorbereiden zijn op de Eerste Heilige Communie, in de parochiekernen Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Raamsdonk gezamenlijk Palmzondag gevierd in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Zo rond de klok van 9:15 uur kwamen ze met hun ouders, opa, oma, broertjes en zusjes met een prachtig versierde palmpaasstok in de hand naar de kiosk bij de H. Bavokerk te Raamsdonk. Want deze Palmzondagviering begon buiten bij de kiosk. Na de opening en begroeting door pastoor Van der Laer, werden de palmtakjes en de palmpaasstokken gezegend door de pastoor. Toen de pastoor zijn wijwaterkwast gebruikte voor de zegening, kwam er een grote glimlach op zijn gezicht, want de kinderen schrokken toch wel van het gewijde water dat op hun afkwam. En de reacties waren dan ook een lach waard. Het buitengedeelte van de viering werd afgesloten met het evangelie van de intocht. Vervolgens gingen we met de kinderen en alle andere mensen achter het kruis aan in processie de kerk binnen. Waar koster Piet de deuren al had opgezet. Daarna werden alle palmpaasstokken op de trappen gelegd voor het priesterkoor. De palmtakjes werden uitgedeeld aan de mensen in kerk. Daarna ging iedereen zitten. Na de eerste lezing werd het Passieverhaal voorgelezen. Terwijl iedereen later in de viering kon aansluiten bij de gaven, werd door Stefan, Amauri en Julie, (drie a.s. communicanten) van basisschool de Hoge Waai te Raamsdonk, de opbrengst van de Vastenactie aangeboden. Alle drie wisten ze goed onder woorden te brengen waar de Vastenactie dit jaar bestemd is. ‘Ze zouden goede ambassadeurs zijn voor de Vastenactie’: zei...

Zesde bijeenkomst communicanten Raamsdonk

Blijf dit doen. Afgelopen woensdag was de zesde en tevens laatste bijeenkomst voor de communicanten uit Raamsdonk. Eind deze week begint een schoolvakantie van twee weken en op de laatste dag van die vakantie 5 mei is het voor deze 11 kinderen zover. Hun grote dag! Na het woord van welkom en het verzamelen van de thuisopdracht, gingen we richting de doopkapel. De bidkaars werd aangestoken en we maakten een kruisteken. Wat teken je dan in de lucht en waarom maken we juist dit gebaar? Ria hielp de kinderen een beetje op weg, want soms zijn het voor de jonge kinderen toch best moeilijke vragen. Het verhaal ‘Het laatste avondmaal’ werd voorgelezen en hierover stelde Ria vragen en werd door middel van vragen dieper op ingegaan. Ria las, het lied ‘Brood en Wijn’ voor. Over ‘Brood en Wijn’, ‘Blijf dit doen’ en ‘Denk aan mij’ hadden we in de vorige bijeenkomst al uitgebreid besproken met het bakken van brood. En later aan tafel met het delen van het brood en het drinken van de ‘wijn’ (vruchtensap uit een wijnglas). Ria, oefende in deze bijeenkomst ook het aannemen van de hostie met de kinderen. Ze deed voor hoe het hoort. Handjes gevouwen naar voren komen, een bordje maken en met je schrijfhand (de rechterhand) onder de linkerhand, zodat je met de rechterhand nadat je ‘Amen’ hebt gezegd de hostie in je mond kunt stoppen waarna je rustig naar je plaats terugloopt, gaat zitten en even in stilte bidt. Het valt niet mee om ‘alsof’ te oefenen. Maar a.s. woensdag doen we dat met de generale repetitie nog een keer ‘alsof’....

Presentatieviering communicanten in de H. Bavo kerk te Raamsdonk.

Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 5 mei om 11.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste vier kinderbijeenkomsten zijn al geweest. En tijdens de presentatieviering afgelopen zondag 24 maart heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Na het maken van het kruisteken en het woord van welkom door diaken Tobé werd er gezamenlijk het gebed om vergeving gebeden. En na het openingsgebed, mochten de a.s. communicanten naar de diaken komen. Op een rij voor het altaar mochten ze zich voorstellen aan alle mensen in de kerk. De communicanten hadden allemaal een klein verhaaltje geschreven om het een en ander te kunnen vertellen. Tussendoor zong het koortje ‘Zeg me je naam’. En zoals de diaken na afloop zei: ‘we weten nu veel meer van jullie dan alleen je naam, we weten nu ook je leeftijd, of je broertjes of zusjes hebt, je hobby’s, je lievelingsdier en nog veel meer’. De diaken nodigde de kinderen uit en ook alle andere kinderen die aanwezig waren in de kerk om voor het altaar op het priesterkoor te gaan zitten. Zelf nam diaken Tobé plaats op een krukje. Daar las hij uit de Bijbel, die nog wel even zoek was, het verhaal van de vijgenboom. Gevolgd door een gesprekje met de kinderen over dat bijzondere verhaal. Want wie was de tuinman in het verhaal? En de diaken vertelde een geheimpje aan de kinderen en dat geheimpje mochten ze best...

Vierde kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonk

  HEEL…..                                                                  Zes communicantjes waren uitgenodigd op een kinderfeestje dat gelijk viel met deze bijeenkomst. Op de pastorie verwelkomde we de vier communicanten die wel aanwezig konden zijn. Tijdens het wachten op Ria, die was nog even bezig in de kerk, hebben de kinderen in hun werkboekje – de bladzijde die over een vriendenboekje gaat- ingevuld. Daarna vertrokken we naar de doopkapel. Ria opende met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Het Onze Vader werd gebeden met de kinderen. (Blijf het thuis goed oefenen!) Ria vertelde kort over de bijbel, het oude testament van voor de geboorte van Jezus en het nieuwe testament waarin het verhaal van Jezus wordt verteld. Ria las het verhaal voor uit het werkboekje “Jezus maakt heel”. En de pastoor stelde de kinderen enkele vragen over dit verhaal. Na deze vragen oefenden de kinderen het stukje tekst, dat ze voor de presentatieviering hebben geschreven, achter de microfoon. Want ook dit is natuurlijk best spannend in de presentatieviering van aanstaande zondag. Hierna gingen we met de kinderen naar de Mariakapel waar we goed rond hebben gekeken. De kinderen ontvingen allemaal geld van Ria, genoeg om een kaarsje aan te steken bij Maria. Via het kerkhof gingen we terug naar de pastorie. Op het kerkhof hebben we de graven bezocht van overleden dierbaren. De tijd vliegt voorbij en we sloten af met een bekertje Ranja. 24 maart...

Derde kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonk

     Huis van God We beginnen, na het verzamelen in de pastorie, iedere bijeenkomst in doopkapel van de H. Bavokerk. Ria opende met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Hierna werd het Onze Vader geoefend met de kinderen. Dat is tevens ook de huiswerkopdracht voor alle kinderen, oefen thuis het Onze Vader! Want het was nog best moeilijk. Er werd teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht werd bekeken. De foto-opdracht. Ria las het verhaal voor HUIS VAN MIJN VADER. En stelde enkele vragen over het verhaal. Terug in de pastorie mochten de kinderen een tekening maken op blz. 17 van het werkboekje. En nog een tekening van de kerk. Er werd afgesloten met ranja en iets lekkers. Na de bijeenkomst werd er door alle kinderen nog een uurtje gezongen met Marieke. Want in Raamsdonk vormen de kinderen samen met klasgenootjes, broers en zussen het koor tijdens de presentatieviering en de Eerste Heilige Communieviering. En voor de eerste keer ging het al best goed!! De volgende kinderbijeenkomst is op woensdagmiddag 20 maart, 14.00 uur en het koortje oefent op donderdag 21 maart na school....