Vormselviering Sint Elisabethparochie 15 november 2019

Vrijdag 15 november ontvingen 23 kinderen van de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, het sacrament van het vormsel in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk te Hank. Op 24 september was de eerste bijeenkomst voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. Bijeenkomsten onder leiding van de pastores Ceriani en Waas en dames van de werkgroep met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. In de zes bijeenkomsten werden de jongeren voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De bijeenkomsten hadden krachtige thema’s, zoals ‘De Helper’, ‘Contact’, ‘Missie’, ‘Vuur’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’. Bij het project horen ook 6 bewaarkaarten met daarop de katholieke basics: de zeven sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de gave van de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid. Pastoor Ceriani vulde het project aan met verschillende gebeden, en een moment van boete en verzoening voor alle jongeren voor aanvang van de generale repetitie. Ook waren in het voorbereidingstraject twee zondagvieringen opgenomen en ‘Het Lopend Vuurtje’ de bisdom dag voor de vormelingen. 15 november was de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen de hoofdcelebrant tijdens de feestelijk vormselviering waar ook het hele pastorale team; Pastoor Federico Ceriani, Diaken Egbert Bornhijm, Diaken Wim Tobé, Pastoraal werker Kees Waas mee voorgingen om dit bijzondere moment met de vormelingen uit de zes verschillende parochiekernen te delen en te vieren. Na het welkomstwoord werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Vormen – gevormd worden – zich vormen – vorm krijgen. Het sacrament van het Heilige Vormsel heeft met dit alles te maken. We worden groter, we veranderen....

Bisschop Liesen schrijft pastorale brief over de kerkgebouwen

12 april 2018 “Parochies zijn trots op hun kerkgebouwen, en dat zijn ze met recht en met reden. Voor de parochiebesturen zijn de kerkgebouwen echter niet alleen een lust: ze geven ook zorgen.” Dit schrijft bisschop Liesen in een pastorale brief over de kerkgebouwen aan de pastoors, parochiebesturen en leden van pastorale teams in het Bisdom Breda. De bisschop schrijft de brief, omdat steeds vaker de vraag klinkt naar gebruiksmogelijkheden voor kerkgebouwen in en door de parochie. Het onderhoud van de gebouwen gaat de mogelijkheden van een parochiebestuur vaak te boven, en in meerdere parochies zijn de kerkgebouwen groter (in omvang en getal) dan nodig is voor de dagelijkse en wekelijkse pastorale behoefte. Parochies werken daarom met een gebouwenplan, als een van de onderdelen van een parochieplan. Met het oog op de toekomst denken ze na over de materiële en de immateriële aspecten van de kerkgebouwen. De bisschop geeft in zijn brief aan waarom een kerkgebouw een bijzonder gebouw is. Door de kerkwijding is het een “huis van God” (‘domus Dei’). Bij de wijding van de kerk worden twaalf kruisjes in de muren van de kerk gezalfd. Dat gebeurt met hetzelfde heilige Chrisma als waarmee vormelingen sacramenteel gevormd worden. Mgr. Liesen: “De muren van een katholieke kerk omsluiten zo een gewijde ruimte die bestemd is voor de ontmoeting van God en mensen in de eredienst. […] De gewijde kerkruimte is de plaats waar mensen, gesterkt door Woord en Sacrament, gezonden worden om hun taken in Kerk en wereld te hernemen.” In zijn brief schrijft de bisschop over: 1) het gebruik van kerken voor de eredienst, 2) niet-liturgisch gebruik van...

Derde Kinderbijeenkomst donderdag 8 maart om 18.30 uur

Thema: De poort van de goede gaven. Na het woord van welkom, verteld Willy in het kort aan de kinderen wat ze deze bijeenkomst kunnen verwachten. Daarna bidden we gezamenlijk het Onze Vader, alle kinderen deden erg hun best om goed en gelijktijdig te bidden en dat is best moeilijk. Maria las het mooie verhaal voor maak je geen zorgen. Over Simon de visser die door Jezus werd uitgenodigd om met hem mee te gaan. ’Simon,’ zei hij, ‘laat je visnetten maar liggen. Wij gaan vissen naar mensen die willen luisteren naar mijn verhaal.’ Maria stelt ook deze bijeenkomst de vragen over het verhaal, en gaat zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. Wat letten ze goed op, de meest vragen worden goed beantwoord. We gaan richting het land van God en bij het betreden hiervan mogen ze allemaal iets noemen dat ze gratis gekregen hebben (regen, zon, sneeuw….. ze houden het makkelijk) Vandaag gaan de kinderen een zelf portret tekenen maken van silk-clay en deze zijn echt heel leuk geworden. Nog wat in het werkboekje gewerkt en gekleurd. En tot slot heeft Elly, ons zangtalent, met de kinderen de laatste tien minuten nog de eerste drie coupletten van het lied van de poorten geoefend. Een woord van dank aan onze hulpouders dankjewel! De 4de kinderbijeenkomst is op donderdag 15 maart om 18.30    ...

Tweede Kinderbijeenkomst donderdag 22 februari om 18.30 uur

Thema: De poort die altijd open is Na het woord van welkom, hebben we met de kinderen nog even over de eerste bijeenkomst en de presentatieviering gebabbeld. Hoe hebben ze het ervaren? Vonden ze het leuk om zichzelf in de kerk te mogen voorstellen, voor zoveel mensen? Altijd leuk om de reacties van de kinderen te horen! We hebben de regeltjes die we in de kerk (het huis van God) hebben herhaald. En ook het maken van een kruisteken, met welke hand en in de juiste volgorde werd nogmaals geoefend. Gezamenlijk baden we het Onze Vader. En het verhaal werd deze keer voorgelezen door Maria en ook hierbij is het erg belangrijk om goed op te letten. Want aansluitend stelt de pastoor hier vragen over, en met af en toe een beetje hulp werden deze goed beantwoord. Daarna gingen we de kinderen meten, dit is al i.v.m. de Eerste Heilige Communieviering. Per groepje betraden we het land van God door de poort die altijd open is. Na het bekertje ranja gingen we per groepje knutselen. En misschien weten jullie het al aan de verf die in de kleren terecht gekomen is. Een ovale doosje verven in regenboog kleuren. En tot slot heeft Elly onze zangtalent, met de kinderen de laatste tien minuten nog de eerste twee coupletten van het lied van de poorten geoefend. En geïnformeerd bij de kinderen of ze willen lezen tijdens de Eerste heilige Communieviering. We hebben weer genoten, succes met jullie huiswerk en tot 8 maart. Dankjewel voor onze hulpouders, geweldig fijn dat jullie erbij waren! De derde kinderbijeenkomst is op donderdag 8 maart om 18.30...

Eerste Kinderbijeenkomst Eerste Heilige Communie donderdag 8 februari om 18.30 uur

Thema: De poort van alle mensen Spannend is het voor de meeste kinderen zo’n eerste kinderbijeenkomst. De dames van de werkgroep doen dan ook erg hun best om ze een warm welkom te geven. We beginnen iedere bijeenkomst met het uitdelen van naamkaartjes zodat we ze gelijk bij hun naam kunnen noemen, en verdelen de kinderen in drie groepjes d.m.v. een kleurtje geel, groen of blauw. Daarna mogen ze in de kerkbank plaatsnemen bij iemand van de werkgroep met de blauwe, groene of gele kaart. Dat is het groepje waarbij ze zijn ingedeeld deze kinderbijeenkomst. Als iedereen er is gaan we snel beginnen. Willy stelt de andere dames van de werkgroep en de pastoor aan de kinderen voor, en vertelt dat zij voordat iedere bijeenkomst begint, altijd eerst de kinderen uitlegt wat we die bijeenkomst gaan doen. Vandaag beginnen we met de regels, want we zijn in de kerk (het huis van God) dus daar mogen we niet rennen, niet hard naar elkaar roepen.. zo hebben we nog enkele regeltjes genoemd. Daarna maken we een kruisteken en bidden we gezamenlijk het Onze Vader. Maria leest het verhaal een griezelig mens voor. Gelijk daarop stelt de pastoor een paar vragen over het verhaal, dus goed luisteren is erg belangrijk. Hierna gingen we speuren door de kerk, met dank aan Hans Leijten de koster die alles netjes klaarzet en weer voor ons opruimt! Alle hoekjes van de kerk hebben we ontdekt, zie foto’s. Hierna zijn we door de poort van alle mensen naar het land van God gegaan. Daar hebben de groepjes onder het genot van een glaasje ranja de speurvragen...

Palmzondag, kleutervieringen in Hank en Raamsdonksveer

Zaterdag 8 april waren er weer twee kleuterkerk vieringen in onze parochie. De eerste viering was in Hank in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk en de tweede viering was in Raamsdonksveer in de O.L.V. Hemelvaart kerk. Enkele kinderen hadden een mooi versierde Palmpaasstok meegenomen. Pastor Kees Waas was de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Pastor Kees opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Hierna zongen we samen met de kinderen het danklied en sprak pastor Kees Waas met de kinderen over het thema van de viering “Palmpasen”. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken en het lied van de doos gezongen. Alle kinderen vinden het altijd ontzettend leuk, om erachter te komen of ze kunnen voelen wat we deze keer in de doos verstopt hebben. Hierna vertelde Pastor Kees Waas de kinderen door middel van een klein boekje met duidelijke afbeeldingen de kinderen het verhaal van Palmpasen (of palmzondag). Het knutselmoment was deze keer het gezicht van een paashaasje kleuren waarna dit aan een geel bekertje werd vast gemaakt, en daarin gingen natuurlijk wat paasschuimpjes en paaseitjes…Gerda las nog een kort kindergedichtje voor over haasje langoor en gezamenlijk baden we het Wees gegroet Maria werd gebeden. Tenslotte werden de vier kaarsjes weer uitgeblazen en werd de viering afgesloten met het maken van het kruisteken. Na afloop was er voor alle kinderen nog een bekertje ranja met een broodhaasje… Enkele kinderen die afgelopen jaar gedoopt waren, kregen na afloop hun doophartje mee naar huis. DANKJEWEL, dat jullie er waren. Graag tot 10 juni de volgende...