Stille Omgang Amsterdam 12 – 13 maart  

In de nacht van 12 op 13 maart heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds vele jaren. In tien verschillende kerken in het centrum van de hoofdstad komen deze nacht mensen van verschillende geloven bij elkaar voor gebed en meditatie, ieder met zijn of haar eigen intenties. Juist de rust en de ruimte, die aan de eigen persoonlijke beleving ten goede komen,  maken de tocht zo indrukwekkend. U kunt ook mee. Vanuit West Brabant vertrekken we langs diverse opstapplaatsen met de bus naar Amsterdam, vanuit Oudenbosch, Etten-Leur, Breda en Keizersveer. Bij Keizersveer, De Pontonnier, stopt de bus om 21.10 uur. Nadat we in Amsterdam gearriveerd zijn, ziet het programma er als volgt uit: Om 23.00 uur nemen we samen met andere groepen deel aan een Eucharistieviering in de prachtige Obrechtkerk. Na een broodje en een kop koffie gaan we met de bus naar het beginpunt van de Stille Omgang. In stilte lopen we de route door het centrum van Amsterdam. Bij het pand, waar het Mirakel heeft plaats gevonden, houden we kort een stil moment. Na afloop van de rondgang, die ongeveer een uur duurt, praten we onder het genot van koffie of thee, nog even na in de Lutherse kerk, nabij de opstapplaats aan het Spui. Hierna keren we met de bus huiswaarts. De kosten bedragen € 20,00 per persoon, alles inbegrepen. Voor nadere informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij Harrie Muskens, tel.0162-512760, e-mail...

Kanselbericht Sint Elisabethparochie

Namens het bestuur en het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie  wil ik u de volgende mededeling doen. In de afgelopen tijd is er overleg geweest met het bisdom Breda over de aanvulling van het pastoraal team na het vertrek van pastoraal werkster Alida van Veldhoven. Omdat ook in onze buurparochie, de Vijf Heiligen Parochie in Made, een vacature was ontstaan door het vertrek van pastoor Demmers is gezocht  naar een full time pastorale beroepskracht voor beide parochies. We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen voornemens is pastoraal werker Gerard Oostveen per 11 april 2016 te benoemen als pastoraal werker in ons team. Hij zal voor 0.3 fte beschikbaar zijn voor onze parochie. Daarnaast zal hij ook werkzaam zijn voor het pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie in Made voor 0.7 fte. Een gedeelte van zijn tijd zal hij besteden aan het ontwikkelen van projecten voor beide parochies in het kader van het Jaar van Barmhartigheid en de gezinskerk. In de afgelopen weken hebben het team en het parochiebestuur kennis gemaakt met hem. Hij is van harte welkom. Gerard Oostveen is de afgelopen 27 jaar werkzaam geweest voor de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en de parochie Heilige Geest in Rijen. Hij is 62 jaar en woont met zijn vrouw in Dongen. Op zaterdagavond 9 april om 19.00. uur zal hij gepresenteerd worden door vicaris Paul Verbeek tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H. Bernarduskerk te Made. In november 2015 ontstond een nieuwe vacature door het vertrek van Marc Bollerman. Hierover zijn wij nog met het bisdom in gesprek. Tevens kunnen we u berichten dat...

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Donderdag 18 februari a.s. om 10.30 uur zal in de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer tijdens de H. Mis een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvinden. De Katechismus van de Katholieke Kerk vermeldt: “Het is gepast de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijker zwakker worden…”. Het sacrament werd vroeger veelal aan stervenden toegediend (‘sacrament van de stervenden’, H. Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’). Sinds jaren wordt het echter ook toegediend wanneer de krachten gaan afnemen en we de kwetsbaarheid van het leven ondervinden. Helaas kan niet meer altijd de garantie worden gegeven dat er een priester beschikbaar is in de laatste uren van iemands leven. Dit geldt ook voor een ziekenzegen door een diaken of pastoraal werk(st)er. Daarom adviseren wij niet tot het laatst te wachten, maar het sacrament te ontvangen als men nog in het volle bewustzijn is en er daardoor extra kracht van kan krijgen. Wanneer u het sacrament van de ziekenzalving graag zou willen ontvangen, wilt u zich dan vóór 10 februari a.s. opgeven bij onze teamassistente, Nicole de Waal (teamassistente@sintelisabethparochie.nl)  of bij de coördinatoren in uw eigen parochiekern. Natuurlijk bent u – als u dit even van te voren kenbaar maakt – ook zonder aanmelding vooraf welkom op 18 februari, maar het is fijn als wij ongeveer weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. Familieleden, vrienden of goede kennissen om u te vergezellen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Na de viering is er gelegenheid elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Pastor J. van der...

Gezellige kleuterkerkvieringen in de parochie

Zaterdag 19 december waren er weer twee kleuterkerk vieringen. Waar de ene kerk al volop in de kerstsfeer was gebracht, was in de andere kerk nog geen kerstgroen of kerststal te bekennen. Daardoor was de sfeer bij de ene kleuterkerk viering toch net iets anders dan bij de andere. Alle kinderen kwamen gelukkig wel met hun feestelijke kerstkleding aan naar de kerk. De dames in mooie glitterkleding en ook de jongens in mooie nieuwe kerstkleding soms zelfs in een smoking. Het jongste kleuterkerk bezoekertje was pas 11 weken.  Pastor Kees Waas was ook deze keer de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. De pastor vroeg aan de kinderen aan het begin van de viering waar zag je nu aan dat het kerstfeest was in huis en in de kerk? Inderdaad aan de kerstboom, de lichtjes en de kerststal. Na het zingen van het danklied opende hij met een woord van welkom en een gebed. Daarna werden de kaarsjes aangestoken door vier kinderen, en kwam het lied van de doos. De vraag was natuurlijk: wat zat er deze keer in de doos? Alle kinderen mochten voelen. Het kerstverhaal werd verteld. In Hank waar de kerststal al wel aanwezig was werd het boek HET KINDJE IN DE STAL voorgelezen.  Voor de viering in Raamsdonksveer hadden de dames van de kleuterkerk, een kerststal met bijbehorende beeldjes, een ster, led- theelichtjes, hooi en een klein kerstboompje meegenomen. Pastor Kees vertelde aan de kinderen het kerstverhaal over de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem, terwijl hij ondertussen de beeldjes in de kerststal zette. De os lag al in zijn stalletje, en dat Jozef en Maria met het ezeltje omdat er...

Op naar kerst! Kleuterkerk op 19 december in Hank en Raamsdonksveer

Zaterdag 19 december, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor iedereen, die met deze kinderen meekomt.  Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, waarin de kinderen centraal staan. En na afloop is er ranja met wat lekkers voor onze jonge bezoekers. Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van zaterdag 19 december en op www.sintelisabethparochie.nl of www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerk viering. De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur. Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie....