Derde kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonksveer & Geertruidenberg

Huis van God. We beginnen iedere bijeenkomst met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en gevolg door het maken van het kruisteken. En dat gaat goed! Tijdens deze bijeenkomst gaan we het Onze Vader oefenen. Eerst lezen we het een paar keer. Daarna legt pastoor Van der Laer bepaalde woorden uit; de aanhef ‘Onze Vader’, de woorden ‘Uw naam worde geheiligd’ en het woordje ‘Amen’. Daarna gaan we een spel met het Onze Vader spelen. Op 8 vellen papier staat iedere keer een ander stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen houden deze vellen door elkaar vast en de overige kinderen plaatsen de vellen in de juiste volgorde. Maria leest het verhaal ‘Huis van mijn Vader’ voor aan de kinderen waarna de pastoor ze enkele vragen stelt over het verhaal. Want Maria en Jozef waren Jezus kwijtgeraakt na de viering van het Joodse paasfeest in de tempel van Jeruzalem. Ook vroeg de pastoor zich af “zijn er onder jullie kinderen die weleens zoek geweest zijn?” De pastoor vroeg ook aan de kinderen of ze al een beetje wisten wat er allemaal gebeurt in de kerk. Dat wisten de kinderen wel: het maken van het kruisteken, bidden, zingen, kaarsjes aansteken en met enige hulp kwamen ze ook op het delen van brood en wijn. De eucharistie. Hierna maakten ze allemaal een mooie tekening van hun eigen huis in het werkboekje. Hierin staan ook de foto’s van de huiswerkopdracht van de vorige bijeenkomst. Daarna deden we allemaal een warme jas aan en gingen we naar de doopkapel/ Maria kapel. Hier sloten we de bijeenkomst af door gezamenlijk...

Presentatie communicanten uit parochiekernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer

18 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer stelden zich voor in een mooie presentatieviering en twee communicanten ontvingen tijdens deze viering het sacrament van het doopsel. Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie. 18 kinderen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 19 mei om 10.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste twee kinderbijeenkomsten zijn al geweest. En tijdens de presentatie – uitlegviering afgelopen zaterdag 9 maart heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de O. L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Dit jaar is er gestart met een nieuw voorbereidingsproject, BLIJF DIT DOEN heet het project. Voor de werkgroep heeft dit project een duidelijk begeleidersboek en voor de kinderen is er een deelnemerspakket dat bestaat uit een werkboekje, een vierwijzer, een kruisje en een fotolijstje. Praten en doen wisselen elkaar af in het project, het project bevat veel verschillende werkvormen. Bijbelverhalen nemen in het project een belangrijke plaats in. In het werkboek staan bij ieder Bijbelverhaal prachtige illustraties, heel geschikt om samen thuis te bekijken. In zes bijeenkomsten werken we naar het grote moment de Eerste Heilige Communie. De voorganger van deze presentatie- uitlegviering en tevens doopviering was Pastoor van der Laer. Na de opening van de viering werden alle kinderen door de Pastoor uitgenodigd om naar voren te komen om zich voor te stellen. En met een kort rijmpje vertelde ze in het kort hun naam en iets over zichzelf. Er kwamen ontzettend leuke en verrassende rijmpjes voorbij. Allemaal hadden ze thuis het fotolijstje van het project mooi versierd en voorzien van een...

Tweede kinderbijeenkomst als voorbereiding op de eerste heilige Communie.

  MANNA was het thema van de tweede bijeenkomst. We beginnen iedere bijeenkomst met het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Deze keer ook met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Wat was de naam van God wisten ze het nog? En over de eigen naam waarom hebben ze deze naam van hun ouders gekregen en wat betekent zijn of haar naam? Het huiswerk was goed gedaan! Mopperpot, Willy had het met de kinderen over het feit dat ze toch best heel goed kon mopperen op alles en op niets. Zij was nieuwsgierig naar of er bij de kinderen thuis ook weleens wordt gemopperd? Ze mochten allemaal op een briefje iets opschrijven waar ze zelf over mopperden en hun briefje mochten de kinderen in de Mopperpot stoppen. Zo werkten we naar het verhaal waarin ook flink werd gemopperd. Maria las het verhaal ‘MANNA’ voor. Wat mopperden de mensen in het verhaal. Ze hadden dorst en honger, maar ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er voor de mensen en zij kregen 40 jaar lang waar ze om vroegen. ‘Manna’ noemden zij het brood dat ‘IK ZAL ER ZIJN’ hun te eten gaf. Over het verhaal stelde de pastoor vragen. De kinderen bewezen dat ze goed meegelezen en geluisterd hadden. De pastoor vertelde over het Tabernakel en de Godslamp en bekeek deze gezamenlijk met de kinderen. Na de pauze, waarin we lekkers kregen omdat Maria en haar man Harry al 50 jaar getrouwd waren, hadden we het over bidden. Moet je schreeuwen naar ‘IK ZAL ER ZIJN’ of juist fluisteren. Kun je ook in gedachte bidden? Wanneer...

Eerste kinderbijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

18 kinderen uit de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Deze vindt plaats in O.L.V. Hemelvaartkerk, te Raamsdonksveer op zondag 19 mei om 10.00 uur. Nadat hun ouders al een keertje op bezoek waren geweest bij de pastoor en de dames van de werkgroep, als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van hun kinderen, waren nu de a.s. communicanten zelf aan de beurt. De 1e kinderbijeenkomst was op donderdag 7 februari. Dit jaar werkt de werkgroep, ter de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, met een geheel nieuw project, BLIJF DIT DOEN! En dit project bestaat uit zes bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communieviering. Deze eerste bijeenkomst had als titel DE NAAM VAN GOD. We openden de eerste bijeenkomst met het maken van een kruisteken en stelde ons aan elkaar voor door de namen te klappen. Daarna luisterden we naar Maria die het verhaal ‘De Naam van God’ voorlas aan de kinderen. Het verhaal over Mozes die op een dag met zijn kudde aankomt bij een berg, de berg van God. Mozes ziet daar een doornstruik de vlammen slaan eruit, maar de struik verbrandt niet. Dan klinkt een stem uit de doornstruik, het is de stem van God. En Mozes krijgt een opdracht van God. Mozes durft daar nog geen ja op te zeggen. Hij wil zeker weten wie tot hem spreekt. En vraagt; hoe heet u? Wat is uw naam? Ik heet: IK ZAL ER ZIJN, zegt God. Dat is mijn Naam. Zo wil ik voor altijd heten. Daarna vertelden we de kinderen over de lange tocht die Mozes met het volk...

Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer

Op zondag 15 april was het dan zover voor 26 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis op zaterdag 14 april door de werkgroep en met behulp van enkele ouders weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘Door de Poort’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie op woensdag 11 april was al het verloop van de communieviering geoefend, dus de kinderen waren er klaar voor! Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.45 aan in de O.L.V. Hemelvaartkerk. Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Elly toevertrouwd. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Gelukkig waren veel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes in de kerk. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door Marieke, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal over een dorpje waar echt alles grijs was, totdat er opeen dag een kleurige ballon landt met kleurige kinderen. In de evangelielezing werd duidelijk dat ook alle kinderen erg welkom waren bij Jezus. Hierna had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over beide lezingen. En zoals we tijdens de kinderbijeenkomsten ook al gemerkt hadden...

Zesde Kinderbijeenkomst donderdag 5 april om 18.30 uur

Thema: De poort van de herinnering. Na het woord van welkom, bij deze laatste kinderbijeenkomst. Vertelde Willy aan de kinderen wat we deze bijeenkomst allemaal gingen doen. Daarna werd als eerste gezamenlijk het Onze Vader gebeden, Fenne mocht deze keer voorbidden en gelukkig kennen nu alle kinderen het Onze Vader uit hun hoofd. Dus het ging heel goed en gelijktijdig. Maria las het verhaal voor Brood om niet te vergeten. Pastoor John was deze keer verhinderd omdat hij deze dag iets heel bijzonders mocht vieren!! Dus stelde Willy hierna de kinderen vragen over het Bijbelverhaal. Welk Feest werd er gevierd in Jeruzalem? Wat wilde de mensen niet vergeten? En welke feesten vieren jullie allemaal? Hoe zorgde Jezus ervoor dat ze hem niet vergaten? En met af en toe wat hulp werden de vragen allemaal weer beantwoord. De kinderen gingen vandaag door de poort der herinnering het land van God binnen en mochten deze keer iets opnoemen wat ze was bijgebleven van de verhalen van Jezus. Ook gingen we vandaag iets bijzonders doen we gingen het aannemen van de hostie oefenen… Nog niet echt… want dan hoeven we 15 april de eerste communieviering niet meer te vieren, want dan hadden de kinderen de eerste communie al tijdens deze bijeenkomst gedaan!! Nee …alsof. Dus Willy oefende met de kinderen hoe het hoort, netjes met je handjes samen naar voren komen, dan bij de pastoor aangekomen, de rechterhand onder de linkerhand, en een bordje maken. Als de pastoor ‘het Lichaam van Christus’ zegt, en de Hostie op je ‘bordje’ legt dan zeg je Amen. De Hostie stop je met je rechterhand gelijk...