Vormselviering Sint Elisabethparochie 15 november 2019

Vrijdag 15 november ontvingen 23 kinderen van de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, het sacrament van het vormsel in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk te Hank. Op 24 september was de eerste bijeenkomst voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. Bijeenkomsten onder leiding van de pastores Ceriani en Waas en dames van de werkgroep met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. In de zes bijeenkomsten werden de jongeren voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De bijeenkomsten hadden krachtige thema’s, zoals ‘De Helper’, ‘Contact’, ‘Missie’, ‘Vuur’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’. Bij het project horen ook 6 bewaarkaarten met daarop de katholieke basics: de zeven sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de gave van de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid. Pastoor Ceriani vulde het project aan met verschillende gebeden, en een moment van boete en verzoening voor alle jongeren voor aanvang van de generale repetitie. Ook waren in het voorbereidingstraject twee zondagvieringen opgenomen en ‘Het Lopend Vuurtje’ de bisdom dag voor de vormelingen. 15 november was de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen de hoofdcelebrant tijdens de feestelijk vormselviering waar ook het hele pastorale team; Pastoor Federico Ceriani, Diaken Egbert Bornhijm, Diaken Wim Tobé, Pastoraal werker Kees Waas mee voorgingen om dit bijzondere moment met de vormelingen uit de zes verschillende parochiekernen te delen en te vieren. Na het welkomstwoord werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Vormen – gevormd worden – zich vormen – vorm krijgen. Het sacrament van het Heilige Vormsel heeft met dit alles te maken. We worden groter, we veranderen....

Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer 19 mei 2019

Op zondag 19 mei was het zover voor 18 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘BLIJF DIT DOEN’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie was het verloop van de communieviering geoefend, dus ze waren er klaar voor! Rond half tien arriveerde ze één voor één in de O.L.V. Hemelvaartkerk, en Wow wat zagen jullie er mooi uit!!! Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Jessica toevertrouwd. Klokslag 10.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze plaats mochten nemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Fijn dat er zoveel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes en bekenden in de kerk waren om dit grote moment mee te vieren. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door Mary, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal over een dorpje waar echt alles grijs was, totdat er op een dag een kleurige ballon landt met kleurige kinderen. De Evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste...

Vijfde bijeenkomst communicanten Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Vijf broden en twee vissen. Dit was het thema van de vijfde bijeenkomst met de communicanten. Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars en maakten we een kruisteken en baden we het Weesgegroet en het Onze Vader. Dit gaat heel goed, complimenten voor alle kinderen. Hierna blikken we terug op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Wat hadden ze ingevuld bij ‘Vriendschap is…’ De strookjes voor de slinger, die ze thuis hadden gemaakt, werden verzameld. Een paar kinderen zijn thuis hard aan het werk geweest en hebben een grote slinger gemaakt van zelfs twaalf meter. Hiermee kunnen we mooi de kerk mee versieren voor de Eerste Heilige Communieviering. Op je bordje De kinderen kregen allemaal een kartonnen bordje van Elly. En Willy!! Dat weten de kinderen al, die is erg nieuwsgierig. Willy stelde vragen als: Hoe doen jullie het thuis met eten? Waar zitten jullie als je eet? Met wie eet je? En eet je ook weleens ergens anders b.v. op school? En wat eet je graag als je jarig bent? Daarna mochten ze op het bordje gaan tekenen in drie rondes. De eerste ronde mochten ze hun feest-eten erop tekenen. Het bordje ging verder naar de buurman of buurvrouw en die mocht in de tweede ronde twee de mensen, die hij of zij graag erbij had, erbij tekenen. Het bordje ging weer verder en de derde mocht de slingers en ballonnen erbij tekenen. Deze opdracht was als voor bereiding op het verhaal dat Maria hierna voorlas ‘VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN’. De pastoor stelde vragen over het verhaal want, vijfduizend mensen te eten geven met vijf broden...

Gezamenlijke Palmpasenviering in Raamsdonk

Afgelopen zondag 14 april hebben de kinderen, die zich dit jaar aan het voorbereiden zijn op de Eerste Heilige Communie, in de parochiekernen Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Raamsdonk gezamenlijk Palmzondag gevierd in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Zo rond de klok van 9:15 uur kwamen ze met hun ouders, opa, oma, broertjes en zusjes met een prachtig versierde palmpaasstok in de hand naar de kiosk bij de H. Bavokerk te Raamsdonk. Want deze Palmzondagviering begon buiten bij de kiosk. Na de opening en begroeting door pastoor Van der Laer, werden de palmtakjes en de palmpaasstokken gezegend door de pastoor. Toen de pastoor zijn wijwaterkwast gebruikte voor de zegening, kwam er een grote glimlach op zijn gezicht, want de kinderen schrokken toch wel van het gewijde water dat op hun afkwam. En de reacties waren dan ook een lach waard. Het buitengedeelte van de viering werd afgesloten met het evangelie van de intocht. Vervolgens gingen we met de kinderen en alle andere mensen achter het kruis aan in processie de kerk binnen. Waar koster Piet de deuren al had opgezet. Daarna werden alle palmpaasstokken op de trappen gelegd voor het priesterkoor. De palmtakjes werden uitgedeeld aan de mensen in kerk. Daarna ging iedereen zitten. Na de eerste lezing werd het Passieverhaal voorgelezen. Terwijl iedereen later in de viering kon aansluiten bij de gaven, werd door Stefan, Amauri en Julie, (drie a.s. communicanten) van basisschool de Hoge Waai te Raamsdonk, de opbrengst van de Vastenactie aangeboden. Alle drie wisten ze goed onder woorden te brengen waar de Vastenactie dit jaar bestemd is. ‘Ze zouden goede ambassadeurs zijn voor de Vastenactie’: zei...

Extra bijeenkomst communicanten Raamsdonksveer & Geertruidenberg.

Na een woord van welkom, beginnen we ook deze bijeenkomst met het Onze Vader spel. De bidkaars wordt aangestoken en gezamenlijk bidden we het Onze Vader en het Weesgegroet. Elly zet alle kinderen neer van klein naar groot. Dit wordt gedaan ter voorbereiding voor de Eerste Heilige Communieviering. Want we willen ze natuurlijk wel allemaal goed zien zitten in de communieviering van 19 mei op het priesterkoor. Daarna gaan we knutselen oftewel verven. Ze mogen allemaal een klein doosje in de kleuren verven die ze mooi vinden. De kinderen zijn nieuwsgierig en vragen wat de bedoeling is van dit doosje? “Dat blijft een verrassing” zeggen de dames! Willy geeft, als de doosjes klaar zijn en liggen te drogen, eerst goed uitleg wat de bedoeling is van de volgende opdracht namelijk het maken van een zelfportret. Onze Rembrandts in spé, hebben goed geluisterd en prachtige schilderijtjes van zichzelf gemaakt! Na de ranja met een snoepje mogen de kinderen rond de kruk, waarop Willy zit, op de grond plaats nemen. Met mooie vertelplaten vertelt Willy, de kinderen het verhaal ‘Pasen’ over de dood en de opstanding van Jezus. De kinderen waren muisstil en Maria liet bij ieder stukje tekst de bijpassende afbeelding zien. Na afloop van het verhaal hebben we de kruisweg in de kerk gelopen. Erg onder de indruk kwamen we met de kinderen terug in de bij-sacristie. De kinderen kregen nog een laatste opdracht namelijk het versieren van de Palmpaasstok. Deze mogen ze thuis afmaken. De kinderen hebben allemaal een brief meegekregen met uitleg over het hoe en wat van de Palmpaasstok. Wij zijn erg benieuwd, wat voor lekkers...

Vierde Kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonksveer & Geertruidenberg

Heel Na een woord van welkom beginnen we deze bijeenkomst met het ‘Onze Vader-spel’. Op 8 vellen papier staat een stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen houden deze vellen door elkaar vast en de overige kinderen plaatsen de vellen in de juiste volgorde, dit herhalen we een paar keer. Daarna wordt de bidkaars aan gestoken, maken we het kruisteken en wordt gezamenlijk het Onze Vader en het Weesgegroet gebeden. We blikken aan de hand van de huiswerkopdracht met de kinderen terug op de vorige bijeenkomst. Die opdracht was schrijf met je vader of moeder een paar dingen op die tijdens een eucharistieviering gebeuren. En het huiswerk is goed gemaakt. De kinderen weten veel op te noemen, het maken van het kruisteken, bidden, zingen, het delen van brood en wijn en zo komen we ook op het voorlezen uit de bijbel. Willy heeft een paar bijbels meegenomen. Hierover geeft Willy een uitleg. Vooruitlopend op het verhaal van deze bijeenkomst gaan we het met de kinderen over vriendschap hebben. Wat betekent het om een vriend/vriendin te zijn. Wat doe je wel en wat zeer zeker niet. Ze krijgen allemaal één bladzijde uit een vriendenboekje en mogen deze invullen en er iets bij tekenen. Dit onder het genot van een beker ranja met een snoepje. Voordat Maria het verhaal ‘Jezus maakt heel’ voorleest, vragen we aan de kinderen wat ’heel maken’ betekent. En dat weten ze. De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal. En als Willy hierna enkele vragen stelt, hoeft ze niet lang op het juiste antwoord te wachten. Het laatste kwartiertje van de bijeenkomst hebben we het over,...