Kindercatechese april 2016

Woudrichem –  3, 10, 17 en 24 april geven Francy en Janneke weer kindercatechese bij De Zolder in Sleeuwijk. Alle kinderen die Eerste Communie gedaan hebben en die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten, zijn van harte welkom. I.v.m. de voorbereidingen vinden we het fijn als je je van te voren aanmeldt als je wilt komen. Dit kan bij francydejong@kpnmail.nl. Tot ziens! Francy de Jong en Janneke...

Wereldjongerendagen 2016

De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden ontmoeten, afzien, eucharistie vieren, multiculti-socializen, ofwel: een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten!  Van 25 juli t/m 1 augustus 2016 is Krakau in Polen de gastheer: een unieke kans, dus pak je koffer en sluit je aan bij een van de reizen die vanuit Nederland georganiseerd worden. Inmiddels hebben al vijftig deelnemers uit het bisdom Rotterdam en het bisdom Breda zich ingeschreven voor de WJD reis ‘Let’s Go, Weg van barmhartigheid’. Met dit aantal is de eerste bus gevuld. Zij zullen deelnemen aan de reis (van 17 juli t/m 2 augustus) die het bisdom Rotterdam in samenwerking met het bisdom Breda organiseert naar de Wereldjongerendagen in Krakau in de zomer van 2016. Jongeren van 16 t/m 30 jaar kunnen zich inschrijven t/m 1 april. De reis staat in het teken van barmhartigheid, omdat het thema van de Wereldjongerendagen is ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt 5,7). Informatie over de reis is te vinden op www.bisdomrotterdam.nl/WJD Zie ook de Facebook pagina van de jongeren in het bisdom Rotterdam Facebook pagina van Jong Bisdom Breda Jongeren van 16 t/m 30 jaar kunnen zich via de VNB...

Stille Omgang Amsterdam 12 – 13 maart  

In de nacht van 12 op 13 maart heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds vele jaren. In tien verschillende kerken in het centrum van de hoofdstad komen deze nacht mensen van verschillende geloven bij elkaar voor gebed en meditatie, ieder met zijn of haar eigen intenties. Juist de rust en de ruimte, die aan de eigen persoonlijke beleving ten goede komen,  maken de tocht zo indrukwekkend. U kunt ook mee. Vanuit West Brabant vertrekken we langs diverse opstapplaatsen met de bus naar Amsterdam, vanuit Oudenbosch, Etten-Leur, Breda en Keizersveer. Bij Keizersveer, De Pontonnier, stopt de bus om 21.10 uur. Nadat we in Amsterdam gearriveerd zijn, ziet het programma er als volgt uit: Om 23.00 uur nemen we samen met andere groepen deel aan een Eucharistieviering in de prachtige Obrechtkerk. Na een broodje en een kop koffie gaan we met de bus naar het beginpunt van de Stille Omgang. In stilte lopen we de route door het centrum van Amsterdam. Bij het pand, waar het Mirakel heeft plaats gevonden, houden we kort een stil moment. Na afloop van de rondgang, die ongeveer een uur duurt, praten we onder het genot van koffie of thee, nog even na in de Lutherse kerk, nabij de opstapplaats aan het Spui. Hierna keren we met de bus huiswaarts. De kosten bedragen € 20,00 per persoon, alles inbegrepen. Voor nadere informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij Harrie Muskens, tel.0162-512760, e-mail...

Kanselbericht Sint Elisabethparochie

Namens het bestuur en het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie  wil ik u de volgende mededeling doen. In de afgelopen tijd is er overleg geweest met het bisdom Breda over de aanvulling van het pastoraal team na het vertrek van pastoraal werkster Alida van Veldhoven. Omdat ook in onze buurparochie, de Vijf Heiligen Parochie in Made, een vacature was ontstaan door het vertrek van pastoor Demmers is gezocht  naar een full time pastorale beroepskracht voor beide parochies. We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen voornemens is pastoraal werker Gerard Oostveen per 11 april 2016 te benoemen als pastoraal werker in ons team. Hij zal voor 0.3 fte beschikbaar zijn voor onze parochie. Daarnaast zal hij ook werkzaam zijn voor het pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie in Made voor 0.7 fte. Een gedeelte van zijn tijd zal hij besteden aan het ontwikkelen van projecten voor beide parochies in het kader van het Jaar van Barmhartigheid en de gezinskerk. In de afgelopen weken hebben het team en het parochiebestuur kennis gemaakt met hem. Hij is van harte welkom. Gerard Oostveen is de afgelopen 27 jaar werkzaam geweest voor de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en de parochie Heilige Geest in Rijen. Hij is 62 jaar en woont met zijn vrouw in Dongen. Op zaterdagavond 9 april om 19.00. uur zal hij gepresenteerd worden door vicaris Paul Verbeek tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H. Bernarduskerk te Made. In november 2015 ontstond een nieuwe vacature door het vertrek van Marc Bollerman. Hierover zijn wij nog met het bisdom in gesprek. Tevens kunnen we u berichten dat...

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Donderdag 18 februari a.s. om 10.30 uur zal in de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer tijdens de H. Mis een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvinden. De Katechismus van de Katholieke Kerk vermeldt: “Het is gepast de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijker zwakker worden…”. Het sacrament werd vroeger veelal aan stervenden toegediend (‘sacrament van de stervenden’, H. Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’). Sinds jaren wordt het echter ook toegediend wanneer de krachten gaan afnemen en we de kwetsbaarheid van het leven ondervinden. Helaas kan niet meer altijd de garantie worden gegeven dat er een priester beschikbaar is in de laatste uren van iemands leven. Dit geldt ook voor een ziekenzegen door een diaken of pastoraal werk(st)er. Daarom adviseren wij niet tot het laatst te wachten, maar het sacrament te ontvangen als men nog in het volle bewustzijn is en er daardoor extra kracht van kan krijgen. Wanneer u het sacrament van de ziekenzalving graag zou willen ontvangen, wilt u zich dan vóór 10 februari a.s. opgeven bij onze teamassistente, Nicole de Waal (teamassistente@sintelisabethparochie.nl)  of bij de coördinatoren in uw eigen parochiekern. Natuurlijk bent u – als u dit even van te voren kenbaar maakt – ook zonder aanmelding vooraf welkom op 18 februari, maar het is fijn als wij ongeveer weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. Familieleden, vrienden of goede kennissen om u te vergezellen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Na de viering is er gelegenheid elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Pastor J. van der...