Tentviering Dussen

Tijdens deze viering zorgde het Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah uit Giessen-Rijswijk voor de muzikale begeleidingen en de koorzang. Pastoraal werker Kees Waas heette iedereen van harte welkom. Anja den Bok vertelde een verhaal voor de kinderen over een man die bij...