De caritascollecte van september is door de parochiekern Hank voorgedragen en bestemd voor  het Kornhuys in Dussen.

Het Kornhuys is een kleinschalige 24 uurs woon-zorgvoorziening voor de doelgroep van jongvolwassen met een complexe lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het  Kornhuys wil voor haar bewoners, ouders, begeleiders en vrijwilligers een huis zijn waar men zich thuis, veilig en welkom voelt.

De zorg wordt afgestemd op de individuele wensen van bewoners in een omgeving die bij ze past. Daardoor geeft dat rust en bovendien kunnen verzorgers zien waar iemand plezier in heeft of over welk talent iemand beschikt.

Er is een interactieve tuin om te spelen en te bewegen. De snoezelruimte is er voor het optimaliseren van gevoelens. Het bevordert daardoor de dialoog tussen verzorgde, zorgverlener en de omgeving. Activiteiten of het intrigeren in de maatschappij, het is allemaal zo belangrijk. Het vervoeren van de bewoners met een rolstoelbus is dan natuurlijk een must.

Professionele ondersteuning en zorg wordt verleend door Stichting Prisma uit Waalwijk maar voor extra materialen en het organiseren van activiteiten is een financiële bijdrage altijd welkom.

De collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

PCI Sint Elisabethparochie