3b Hoofdartikel Kerst2014Het is een traditie aan het worden om vanuit het bisdom Breda een bedevaart te organiseren naar oorden in Europa, die een speciale plaats innemen in onze Rooms Katholieke Kerk. Dit jaar werd gekozen voor Polen, en in het gezelschap van onze bisschop monseigneur Liesen, van pastores, diakens, pastorale werkers en zo´n driehonderdvijftig medegelovigen zijn we in het voetspoor van de heilige Johannes Paulus II getreden. Deze Paus is voor veel mensen een voorbeeld geweest. Tijdens onze bedevaart werden wij geraakt door zijn spiritualiteit.

In de vroege morgen van zaterdag 18 oktober vertrokken 7 bussen vanuit het bisdom Breda richting Polen. In Raamsdonksveer stapten om 06.30 uur 16 personen van onze parochie op, waaronder 8 uit Raamsdonk. Daarnaast stapten er met ons enkele mensen uit Dongen, Oosterhout en Rijen op.  In een comfortabele bus, met een goede chauffeur en onder inspirerende begeleiding van de pastores Hans van Geel en John van der Laer reden we via Venlo en Keulen naar Wetzlar voor onze eerste echte pauze. We kregen ruim tijd om de oude en sfeervolle binnenstad te bekijken en om te lunchen. Vervolgens reden we naar Fulda. Hier vierden we eucharistie in de prachtige Dom, waarbij onze bisschop de hoofdcelebrant  was, zoals bij alle volgende vieringen. De aanwezige priesters concelebreerden. In de dom van Fulda ligt de H. Bonifatius begraven, en zoals hij als missionaris al het vertrouwde achter zich liet, gingen wij als pelgrims ook samen op weg, het vertrouwde achter ons latend. Voor de overnachting reden we naar Friedrichroda.

3d Hoofdartikel Fulda Eucharistie 32 CRamonMangoldDe tweede reisdag bracht ons na een vroeg ontbijt allereerst naar Görlitz, op de grens met Polen, waar we in de kathedraal, die nu gerestaureerd wordt en die gewijd is aan de heilige apostel Jacobus, de eucharistie vierden. Al eeuwen trekken pelgrims naar Santiago de Compostela waar hij vereerd wordt. Wij stonden stil bij de apostel die symbool staat voor het op bedevaart gaan. Deze dag was vooral een reisdag en na de Mis bracht de bus ons dan ook naar het uiteindelijke doel van deze dag: Czestochowa, waar we in de avonduren arriveerden. Dit is een Mariabedevaartplaats, vergelijkbaar met Lourdes. Het is er minder massaal, maar niet minder druk.

3c Hoofdartikel Czestochowa Heiligdom 41 CRamonMangoldDe volgende dag, maandag, vertrokken we na het ontbijt naar het heiligdom. Czestochowa is het belangrijkste Mariaheiligdom van Polen. Op een rijk versierde icoon , de ‘Zwarte Madonna’,  staat Maria afgebeeld. Volgens de traditie is deze icoon geschilderd door de evangelist Lucas. De icoon heeft door de geschiedenis heen twee beschadigingen in haar gezicht opgelopen door toedoen van de Hussieten. Dit is symbolisch voor de katholieken in Polen. Door de eeuwen heen hebben ze heel wat strijd en onderdrukking moeten doorstaan, maar ze bleven trouw aan hun geloof. Paus Johannes Paulus II had een bijzondere verering voor de Zwarte Madonna. In de prachtige barokkerk wordt door jong en oud heel intens gebeden en gevierd.  Momenteel bezoeken ongeveer 4,5 miljoen pelgrims jaarlijks dit heiligdom. Hier ook vierden wij opnieuw de eucharistie, waarna wij naar ons hotel terugkeerden. De eucharistieviering op deze bijzondere plaats gaf een extra stimulans om ons hart te openen voor Christus.

De vierde dag gingen we naar een ander Mariaheiligdom: Kalwari Zebrydowska. Dit is een kloostercomplex, dat als een van de eerste op de Wereld-erfgoedlijst van de Unesco werd geplaatst. Ook hier hadden we een eucharistieviering en wel in de kloosterkerk van de paters Franciscanen, waar we heel hartelijk ontvangen werden door de abt. De lunch hebben we, heerlijk in het zonnetje, verorberd op het binnenplein. Bij het heiligdom hoort een landschapspark met een kruisweg en afbeeldingen van de levensweg van Maria. Omdat het behoorlijk klimmen en dalen was liepen wij slechts een deel van de indrukwekkende kruisweg. De bisschop en de vicaris gingen ons voor in gebed. Hierna vertrokken wij naar ons hotel in onze volgende bestemming Krakau. In de avond werden ons na het diner twee catechesebijeenkomsten aangeboden.

3a Hoofdartikel Kerst2014Tot nu toe hadden we prima weer, maar dat veranderde toen we de vijfde dag in Krakau waren. Een bezoek aan Wadowice, de plaats waar Paus Johannes Paulus II is geboren en waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht mocht natuurlijk niet ontbreken. Deze dag bezochten we daarom allereerst deze plaats. We zagen (in de stromende regen) zijn geboortehuis en mochten eucharistie vieren in de kerk waar hij gedoopt is. Het was precies op de dag van de herdenking van zijn inauguratie in 1978. Een heel andere bestemming op deze vijfde dag was het vernietigingskamp Auschwitsch-Birkenau. Dit kamp zette ons aan het denken, juist in een jaar waarin we stilstaan bij de bevrijding van Zuid-Nederland, zeventig jaar geleden. Wat bezielt mensen om op zo’n gruwelijke wijze medemensen de dood in te drijven? En wat bezielt mensen nog steeds om dit te doen? Bijna iedereen was zeer geraakt door de confrontatie met het vele leed, dat daar geschiedde. Ook Paus Johannes Paulus II was zijn hele leven diepgeraakt door alle leed wat hier geleden is. Als vredesgezant van Christus reisde hij de wereld af. Enkele medepelgrims keerden in plaats van dit bezoek eerder naar Krakau terug. De processie tussen het (nieuwe) Johannes-Paulus II centrum en de kerk van de Goddelijke Barmhartigheid die aan het einde van de dag was gepland, ging vanwege het minder goede weer niet door. We hebben echter genoten van het prachtige centrum met zijn schitterende mozaïeken.

3g Hoofdartikel Kevelaer Groepsfoto CRamonMangold (1)De zesde dag  bleven we in de mooie stad Krakau, gedeeltelijk op eigen gelegenheid. We vierden ditmaal samen eucharistie in de Sint Floriaankerk waar de Paus kapelaan geweest is. Later werd hij Aartsbisschop van Krakau. Na de viering wandelden we door het historische centrum van Krakau de zogenaamde Koninklijke route naar het kasteel en de kathedraal op de Wavelberg. Jammer dat het een beetje koud en nat was, maar het was heel indrukwekkend. In de oude Lakenhal, midden op de markt, bevinden zich talloze winkeltjes, met vaak dezelfde snuisterijen. Hier kon menigeen zijn hart ophalen en haar/zijn laatste zloty’s opmaken. Aan het eind van de dag bezochten  we de kerk van de Goddelijke Barmhartigheid, een modern mooi bedevaartsoord waar paus Johannes Paulus II een speciale band mee had, in Lagiewniki. Hier vierden we de Vespers en was er gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament. Deze basiliek, in gebruik genomen in 2002, biedt plaats aan 5.000  gelovigen.

Op dag zeven keerden we, vol van indrukken van de heilige plaatsen die we in de voetsporen van paus Johannes Paulus II mochten bezoeken, terug richting huis. Het was een lange zit en rit in de bus, maar gelukkig konden we ook deze vrijdag met elkaar de eucharistie vieren, ditmaal in de kerk van het mooie klooster Sankt Marienstern in Panschwitz-Kuckau in oostelijk Duitsland, waar de zusters ons hartelijk ontvingen.

De laatste dag vierden we, na een afscheidslunch, tot slot de eucharistie in de basiliek van Kevelaer, om God te danken voor deze bedevaart. Maria wordt hier vereerd als de Troosteres van de bedroefden.

Rond de klok van acht arriveerden we die avond weer in Raamsdonksveer. Het was een mooie, goed voorbereide en verzorgde reis. In onze bus was al snel een prettige sfeer. Het is bijzonder dat het bisdom deze mogelijkheid aanreikt. Samen onderweg zijn, geheel los van het alledaagse, stilstaan bij dingen waar we normaal amper aan toe komen, de ontmoeting met anderen en het komen tot gebed zijn bijzondere ervaringen.

Net zoals Maria, probeerden wij ons hart open te stellen voor God en voor zijn Goddelijke Barmhartigheid met de Heilige paus Johannes Paulus II als onze ‘reisgezel’. Zo heeft deze bedevaart ons geloof verdiept en vernieuwd. Op allerlei manieren hebben we ons geloof mogen voeden. Maar ook de goede omgang, de fijne en vaak leuke gesprekken met medepelgrims en al het moois dat we gezien en beleefd hebben heeft daartoe bijgedragen. Het heeft bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Marian van Strien-Heijblom
Lieske Muskens-Rovers
John van der Laer, Priester

Foto’s: (c) Ramon Mangold