Van 12 tot en met 19 oktober 2019 gaan we met het bisdom op bedevaart naar Italië. We treden daarbij onder het motto ‘ora et labora’ in het spoor van de heilige Benedictus. Deze heilige, die we als patroon van Europa mogen vereren, is de grondlegger van het kloosterleven in de Kerk. De eenvoudige regel  ‘ora et labora’ is niet alleen voor kloosterlingen in de Benedictijnse traditie een belangrijke richtlijn, het is ook een waardevol houvast voor alle gelovigen. Gezond en heilzaam leven heeft te maken met de goede balans tussen bidden en werken. Op deze bedevaart willen we ons laten voeden door het leven van Benedictus en door benedictijns leven. Bekende abdijen zijn daarom rustplaatsen op de reis, plaatsen waar we met elkaar ook tot gebed en bezinning komen. Zo bezoeken we de sfeervolle abdij van Hildegard van Bingen in Eibingen (Duitsland), de grote abdij van Einsiedeln (Zwitserland), met het belangrijkst Maria-heiligdom van Zwitserland, Subiaco waar Benedictus zijn roeping ontving en Monte Cassino, de bijzondere abdij waar Benedictus tot zijn overlijden abt was. Op de terugweg zijn we te gast in Sotto il Monte, het dorpje in de omgeving van Bergamo waar de heilige paus Johannes XXlll als Giuseppe Roncalli werd geboren, en we sluiten de bedevaart in de indrukwekkende abdij van Maria Laach in de Eiffel.

Er zijn veel redenen voor een pelgrimstocht. Sommige mensen willen verder groeien in hun geloof, anderen willen bidden, willen dank uitbrengen voor fysieke of spirituele genezingen, of willen hulde brengen aan een bepaalde heilige of biechten. Hoe dan ook, een bedevaart is een ideale manier om je geestelijk leven te verrijken en als gelovigen elkaar te ontmoeten. Bovendien maak je elkaar tijdens een bedevaart toch op een andere manier mee dan in het dagelijks leven. Er is ruimte om met elkaar een glaasje of een kop koffie te drinken, een stukje op te lopen, een gesprekje te hebben of met elkaar te genieten van de maaltijd. Kortom, ook voor de onderlinge verbondenheid is een bedevaart een stimulans. Deelnemers aan de vorige bedevaart naar Polen zullen dit kunnen beamen.

Daarom hopen we natuurlijk dat ook vele parochianen uit de Sint Elisabethparochie zich aanmelden voor deze bedevaart. Gaat u mee?

Indien u overweegt om mee te gaan, wordt u van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarbij u zich uitgebreid kunt laten informeren en wellicht al reisgenoten kunt ontmoeten.

Woensdag 6 februari 19.30 uur: Hoofdstraat 58, 5151 JG Rijen

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via e-mail: bedevaart@bisdombreda.nl

Voor nadere informatie of aanmelding: www.bisdomvanbreda.nl  of via onze teamassistente, Margreet van Halderen info@sintelisabethparochie.nl .

Indien u zich rechtstreeks aanmeldt is het fijn als u dit ook aan onze teamassistente wilt doorgeven, zodat wij weten wie er uit onze parochie gaat deelnemen.

 

.