Biecht/verzoening

Het sacrament van de verzoening, ook wel ‘biecht’ genoemd, kun je het sacrament van de bevrijding noemen: het bevrijdt je van schuld en kwaad. Mensen doen dingen die verkeerd zijn. Dat erkennen is enerzijds niet makkelijk, zeker niet in deze tijd waarin een beeld heerst van de perfecte mens. Deze erkenning kan anderzijds genezend zijn, zeker als men weet dat iemand onze beperkingen en fouten erkent, maar ook kan uitvegen. Dat is nu precies waar het over gaat in het sacrament van de verzoening. God vergeeft het kwaad dat de berouwvolle mens heeft aangericht en richt hem weer op. De vergeving die God schenkt voegt iets toe aan de mens. Het uitspreken van vergeving maakt dat de levenskracht die door het kwaad werd geraakt, hersteld wordt. God vergeeft alle kwaad als mensen tot inkeer willen komen.

Voor het ontvangen van het sacrament kunt u een afspraak maken met pastoor Federico Ceriani: pastoor@sintelisabethparochie.nl of 06-17611528.


De r.k. kerk kent zeven sacramenten. In deze zeven sacramenten, zo gelooft de katholieke kerk, ontmoet de gelovige Christus zelf. Door de sacramenten raakt Hij mensen en verandert hen ten goede.  De sacramenten zijn te verdelen in drie groepen:

– drie sacramenten als een soort initiatie in het geloof: de doop, de eucharistie en het vormsel.
Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent.
– de twee sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar: het huwelijk en de priesterwijding.
– twee sacramenten die mensen bijstaan op hun levenspad, ook in het verdriet en de moeite die ze meemaken: het sacrament van boete en verzoening (ook wel de ‘biecht’ genoemd) en het sacrament van de ziekenzalving.

Social Media

facebook_twitter

Archief