In ons alledaagse doen en praten is nog maar heel weinig stilte te vinden. Toch is stilte en bezinning heel belangrijk, want stilte laat een mens tot zichzelf komen. Bidden is het scheppen van stilte in ons dagelijks spreken. In die uitgesproken stilte stemmen wij in met Christus die tot de Vader bidt. Het getijdengebed (Brevier) is niet iets van priesters en religieuzen alleen. De viering van het gebed is ook iets van de hele gemeenschap. Het gemeenschappelijk gebed van de Kerk heeft o.a. vorm gekregen in het getijdengebed. In de komende weken willen wij in onze parochie aandacht besteden aan een aantal (vormen van) gebeden. Woensdag 31 oktober a.s. komen we om 19.30 uur in de Mariakapel (Raamsdonksveer) bij elkaar voor het bidden van de vespers (avondgebed), waarna we ons verplaatsen naar de pastorie (tegenover de kerk) om vervolgens  – onder het genot van een kopje koffie – inspiratie op te doen bij teksten die ons zijn overgeleverd. We vinden het fijn als u zich tevoren aanmeldt bij onze team-assistente (tel. 0162-511 551), maar uiteraard bent u ook welkom als u alsnog besluit aan te sluiten.