Bestuur


De parochie heeft een parochiebestuur dat wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en bestuursleden uit de parochiekernen. Het bestuur vergadert in principe de derde dinsdag van de maand.

Voorzitter
John van der Laer, priester, pastoor en teamleider
06-24728434 / jvdlaer@sintelisabethparochie.nl / pastoor@sintelisabethparochie.nl

Vicevoorzitter
Trudy Frickel
vicevoorzitter@sintelisabethparochie.nl

Secretaris
Jan van der Pluijm
0162-402312 / secretaris@sintelisabethparochie.nl

Penningmeester
Marc Pullen
0162-571640 / penningmeester@sintelisabethparochie.nl

Lid
Arie van der Linden
06-26997267 / ablinden@casema.nl

Lid
Chantal de Schepper
0162-402875 / economischadviesdeschepper@planet.nl