Bestuur


De parochie heeft een parochiebestuur dat wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en bestuursleden uit de parochiekernen. Het bestuur vergadert in principe de derde donderdag van de maand.

Voorzitter
John van der Laer, priester, pastoor en teamleider
06-24728434 / jvdlaer@sintelisabethparochie.nl / pastoor@sintelisabethparochie.nl

Vicevoorzitter en Waarnemend Penningmeester
Trudy Frickel
vicevoorzitter@sintelisabethparochie.nl

Secretaris
Jan van der Pluijm
0162-402312 / secretaris@sintelisabethparochie.nl

Lid
Chantal de Schepper
0162-402875 / economischadviesdeschepper@planet.nl

Penningmeester
Vacature