Bestuur

De parochie heeft een parochiebestuur dat wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en bestuursleden uit de parochiekernen. Het bestuur vergadert in principe de derde donderdag van de maand.

Voorzitter
Federico Ceriani, priester, pastoor en teamleider
06-17611528/ pastoor@sintelisabethparochie.nl

Vicevoorzitter en Waarnemend Penningmeester
Trudy Frickel
vicevoorzitter@sintelisabethparochie.nl

Secretaris, vacature
secretaris@sintelisabethparochie.nl

Lid
Chantal de Schepper
0162-402875 / economischadviesdeschepper@planet.nl

Lid
Paul Steenvoorde
0162-518087 / paulsteenvoorde@hotmail.com

Penningmeester
Vacature

Social Media

facebook_twitter

Archief