KERST Kleuterkerk, in de Sint Elisabethparochie

Zaterdag 21 december waren de twee kerst kleuterkerkvieringen in de parochiekerken in Hank en Raamsdonksveer. Pastor Kees Waas is de vaste voorganger bij de kleuterkerkvieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een gebed. Waarna we het danklied zongen met de kinderen. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, deze keer wisten alle kinderen te vertellen dat er een STER in de doos zat. Pastor Kees nam de kinderen gelijk mee in het kerstverhaal want, zo vertelde hij, hoog aan de hemel straalde immers die prachtige ster. Hij was zo helder dat je hem overal kon zien. Zelfs in de landen heel ver weg. In één van die landen woonden drie wijze mannen. (De drie koningen). Ze wisten veel van sterren af. Op een avond keken ze weer naar de hemel. ‘Moet je kijken!’ riep één van hen. ‘Zie je dat? Wat een bijzondere ster.’ Toen zagen de anderen hem ook. ‘Weet je wat dat is? Dat is een koningsster. Nu weten we dat er ergens een koning is geboren.’ ‘Is dat echt zo?’ ‘Ja, dat heb ik eens gelezen. Zullen we die koning gaan zoeken?’ De anderen vonden dat een goed idee. Ze gingen meteen aan de slag. Ze maakten hun kamelen klaar voor de reis. En daarna zochten ze wat mooie cadeautjes uit voor de nieuwe koning. Toen gingen ze op weg. Boven hen schitterde de ster. Het leek wel of hij de weg wilde wijzen. En terwijl de drie koningen op reis waren, vertelde en speelde de pastor met de kinderen...

Uitnodiging Informatieavond, Eerste Heilige Communie 2020

De data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie in de Sint Elisabethparochie voor het jaar 2020 zijn bekend. Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg is de communieviering zondag 7 juni in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. En voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank is de communieviering zondag 14 juni in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Hank. Pastoor Ceriani, sinds september 2019 pastoor van de Sint Elisabethparochie ziet graag een ander traject als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zoals dat al in meerdere parochies in ons bisdom uitgevoerd wordt. Daarom wil hij graag voordat u besluit uw kind aan te melden, op een informatieavond uitleg geven over dit nieuwe traject. Deze uitnodiging is voor beide ouders van de communicant. Na deze avond kunt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, waarvoor u dan ook het benodigde formulier en de planning van de bijeenkomsten ontvangt. Deze avond is op dinsdag 7 januari 19.30 uur in het parochiecentrum te Raamsdonksveer. (Het parochiecentrum vindt u als u tussen het parochiesecretariaat St. Jozeflaan 3 en het DELA-gebouw naar achteren...

Caritascollecte december Kerstpakketten

We zien er elk jaar weer uit naar de gezellige dagen in de donkere tijd van het jaar. Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Cadeautjes, lekker eten en mooie wensen voor onze dierbaren. Maar staan we er wel eens bij stil dat dit niet voor iedereen is weggelegd? In onze directe omgeving, soms veel dichterbij dan we denken, zijn er mensen die ook in deze dagen erg sober moeten leven. Trema Welzijn coördineert in onze parochie een kerstpakkettenactie. De opbrengst van deze caritascollecte gebruikt Trema om praktisch gevulde kerstpakketten te maken. Daarnaast gebruikt Trema de spullen die u achter in de kerk of in de pastorie kunt afgeven. De ontvangers zijn u daar zeker erg dankbaar voor. U kunt uw gift ook overmaken, o.v.v. Kerstpakketten op bankrekening NL35 RABO 0194 3944 09 Caritas Sint Elisabethparochie Alvast bedankt voor uw...

Vormelingen dag Lopend vuurtje Bergen op Zoom

Afgelopen zaterdag 9 november zijn we met 11 jongeren, 5 ouders, twee dames van de werkgroep en pastoor Ceriani afgereisd naar Bergen op Zoom. Voor de jaarlijkse bisdom dag voor de jongeren die dat jaar kiezen om het heilig Vormsel te ontvangen. Een ontmoetingsdag dus voor alle vormelingen uit het bisdom Breda. In huize Pluijm was nog hard gewerkt aan een vlag met ons eigen Sint Elisabethlogo. Zodat iedereen kon zien welke parochie wij vertegenwoordigde. De dag begon om 10.00 uur met een eucharistieviering. Na de eucharistieviering werd de groep opgesplitst. De ouders vertrokken onder leiding van Marieke en pastoor Ceriani naar wijkcentrum ’t Fort, voor het ouders-programma van de dag. Waarin onder andere, ontmoeting met vicaris W Wiertz, een lunch, en de onderwerpen, geloof en vertrouwen, voorspoed en tegenwind op het programma stonden. De vormelingen vertrokken onder begeleiding van Willy voor het jongerenprogramma naar het Juvenaat. Wij begonnen met de lunch gevolgd door het vlammenspel. Vicaris P. Verbeek was voor de vormelingen hierbij aanwezig, en na het vlammenspel mochten de vormelingen vragen aan hem stellen. Een leuke spelshow sloot de dag in het Juvenaat af. Terug in de O.L.V. Lourdeskerk ontvingen de vormelingen en alle andere aanwezigen de zegen van de vicarissen P. Verbeek en W. Wiertz.  Waarmee de dag werd afgesloten. Onze Pastoor Ceriani had na afloop nog een korte ontmoeting met de jongeren. Hij maakte nog een mooie groepsfoto en bedankte eenieder voor zijn/haar aanwezigheid. Wij kijken terug om een mooie, leuke en goed georganiseerde...