Allerheiligen en Allerzielen in de Sint Elisabethparochie

Allerheiligen – Allerzielen

De maand november heeft in de kerk altijd een bijzonder begin: Allerheiligen op de eerste november en Allerzielen op de tweede november.

Op donderdag 1 november a.s. vieren we het feest van Allerheiligen. Elk jaar herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend, en zowel heiligen mèt als heiligen zonder eigen feestdag. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen.

Allerheiligen is één van de belangrijkere kerkelijke feesten. De oorsprong van Allerheiligen ligt al in de vierde of vijfde eeuw. Het was paus Gregorius IV die in 837 de eerste november uitriep tot algemene gedenkdag voor alle heiligen en martelaren.

Het hoogfeest van Allerheiligen vieren we in Hank op donderdagochtend om 09.30 uur en in Raamsdonksveer op donderdagavond om 19.00 uur.

Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen. Op 2 november, de dag na Allerheiligen, worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht en bijzonder degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Allerzielen werd voor het eerst in 998 in de Franse Benedictijnerabdij te Cluny gevierd. Sinds de 13e eeuw kreeg die dag de naam Allerzielen en kwam Allerzielen op de liturgische kalender van de gehele Kerk.

De gedachtenis van Allerzielen vieren we in Raamsdonksveer op vrijdagavond 2 november om 19.00 uur. Na de viering wordt u uitgenodigd om – vrijblijvend – mee te gaan naar het parochiekerkhof. Na een gebed worden de graven door de priester gezegend en is er een moment van bezinning. U kunt dan eventueel een lichtje aansteken of bloemen neerleggen.

In Raamsdonk zal Allerzielen eveneens om 19.00 uur worden gevierd en in Hank om 20.00 uur. In Geertruidenberg zal er op donderdagavond 1 november om 19.00 uur een viering zijn, waarbij zowel Allerheiligen als Allerzielen wordt gevierd. In Dussen vindt de Allerzielenviering plaats op vrijdagavond om 18.30 uur en in Woudrichem om 19.00 uur.

Graag tot ziens bij de vieringen!