Afscheid Henk Leijten

Na vele jaren van trouwe dienst heeft de heer Henk Leijten in de laatste bestuursvergadering afscheid genomen als lid van het parochiebestuur. Zijn maximale zittingstermijn loopt dezer dagen af en Henk was niet voor een nieuwe periode benoembaar. Hij gaf ons echter ook te kennen het mooi te vinden na zoveel jaren. Sinds 1988 heeft hij zich als bestuurslid ingezet voor de voormalige Gertrudisparochie, daarna het fusieproces onder auspiciƫn van het IPV voorbereid en vanaf de fusiedatum, 1 januari 2012, was hij bestuurslid van de Sint Elisabethparochie. Wij zullen nog informeel afscheid nemen van Henk, maar nu reeds danken wij hem voor zijn betrokkenheid en inzet voor onze gemeenschap.

Pastoor John van der Laer