Hulstblad 01Al enkele jaren wordt door de stuurgroep diaconie op Tweede Kerstdag een kerstmiddag georganiseerd, waaraan wordt deelgenomen door een groep veelal alleenstaande ouderen.

Tijdens deze middag, die duurt van 12.30 tot 16.30 uur, wordt een feestelijke 4-gangenmaaltijd geserveerd die wordt afgewisseld met kerstliederen of een kerstverhaal en besloten met enkele spelletjes bingo, waarmee leuke prijsjes te winnen zijn.

De eigen bijdrage van de deelnemers blijft beperkt vanwege de financiële bijdrage uit de opbrengsten van de diaconiecollectes in de parochiekern Geertruidenberg en een subsidie door de Stedelijke Godshuizen.

Begin december zal in de regionale bladen en het parochieblad bekendgemaakt worden hoe en waar men zich kan inschrijven voor deelname en hoeveel de eigen bijdrage is.