4e kinderbijeenkomst donderdag 9 maart. Thema: de poort van de gedroogde tranen.

Aan het begin van deze bijeenkomst mocht Jasmijn het Onze Vader voorbidden. Alle andere kinderen deden erg hun best om goed en gelijktijdig met haar mee te bidden.

Esther las het verhaal voor De vrouw die Jezus kuste. Over Maria die door de mensen een slechte vrouw gevonden wordt en over hoe zij moed verzamelde om toch Jezus te bezoeken in het huis van Simon een tempelleraar. Maria begon toen ze Jezus zag te huilen en haar tranen drupte op de voeten van Jezus. Met haar haren droogde ze zijn voeten. Ze kuste ze droog met haar lippen, met zalf uit haar kruikje wreef ze zijn voeten warm. Een wonderlijk verhaal, Maria ging naar huis en Jezus had haar al haar fouten vergeven. Iedereen maakt fouten en als we die elkaar niet kunnen vergeven dan kunnen we ook niet van elkaar houden. Maria stelde deze bijeenkomst de vragen over het verhaal, en ging zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. De drie groepjes communicanten gingen naar het land van God en deze keer door de poort van de gedroogde tranen. Ieder kreeg een briefje waarop ze iets mochten schrijven wat ze een keertje fout hebben gedaan en hoe ze dit weer goed zouden willen/kunnen maken. Deze briefjes werden opgerold en in de boom der verzoening gehangen.. Hierna werden alle knutselwerkjes die nog niet af waren eerste afgemaakt en daarna werd begonnen met het versieren we een onderzetter met wol…

En tot slot kwam kinderkoor Tinter o.l.v. Floris in de kerk met de a.s. communicanten zingen.. En van zingen wordt je blij en vrolijk! Een woord van dank aan kinderkoor Tinter en onze hulpouders dankjewel!

5e Kinderbijeenkomst donderdag 16 maart om 18.30 uur. Thema: De poort van samen eten. 

Aan het begin van deze bijeenkomst mocht Tijmen het Onze Vader voorbidden Gelukkig kennen steeds meer kinderen het Onze Vader uit hun hoofd. Zodat het ook steeds beter gelijktijdig gaat.

Esther las het verhaal voor Vijf broden en twee vissen. Pastoor John stelde hierna de kinderen vragen over het verhaal, en ging zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. Wat vertelde Jezus over het land van God? Wat deed Jezus voordat hij het brood en de vissen uitdeelde? En hoe is het mogelijk dat toen er al 5000 mensen van die vijf broden en twee vissen gegeten hadden er nog zoveel over was? Best moeilijke vragen! Ook wij gingen tijdens deze bijeenkomst samen delen, op het priesterkoor stond de tafel al gedekt met brood en ‘wijn’. Pastoor John gaf de kinderen voordat we hiermee begonnen eerst uitleg. Hij verwees naar het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag, en dat tijdens de Eucharistieviering in de kerk ook Brood wordt gebroken en Wijn wordt gedronken als lichaam en bloed van Jezus Christus, om Jezus te gedenken. Nadat we hadden gegeten van het brood (stokbrood) en gedronken hadden van de Wijn (rode dubbelfriss) zijn we naar het land van God gegaan. Daar lag nog een knutsel opdracht klaar. Een schaapje uitknippen en met watten bekleden (in het thema van de goede herder). Als afsluiting hebben de kinderen het lied van de poorten weer gezongen met Elly, het was weer een leerzame avond. Onze dank is ook deze keer voor onze hulpouders ontzettend fijn dat jullie er waren!

 De 6de kinderbijeenkomst is op donderdag 23 maart om 18.30