Landelijke jongerenbedevaart naar Rome in 2020

Rome blijft trekken. In de eeuwige stad raak je nooit uitgekeken. Centrum van de wereldkerk, bakermat van het Romeinse wereldrijk, stad van pelgrims en religieuzen, cultuurstad en de woonplaats van de paus natuurlijk! Zelfs als je al vaker in Rome bent geweest, is er steeds iets nieuws te ontdekken. Jongerenreis De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 een jongerenbedevaart naar Rome. De reis is een vervolg op de jongerensynode die in oktober 2018 in Rome heeft plaatsgevonden. De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020 en is voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. In Rome worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen. De organisatie van de reis is in handen van Jong Katholiek en het Huis voor de Pelgrim. Programma Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein. De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan...

Vierde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het heilig Vormsel

Vuur, Thema van de vierde bijeenkomst. We beginnen met gebed, gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Hebben ze thuis de drie korte evangelielezingen gelezen? Jezus vergaf mensen hun zonden, Hij genas de zieken en Hij heeft zelfs mensen weer levend gemaakt. En….Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de heilige Geest zou komen. Maar niet hoe dat de heilige Geest zou komen ze werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n spectaculair zou zijn, dat de Heilige Geest in de vorm van vuur zou komen! We staan even stil bij wat het VUUR bij hen oproept en we maken een ELFJE over vuur. Hierna hebben we het verhaal ‘de komst van de Heilige Geest’ uit de handelingen gelezen. Daarna hebben we de moeilijke woorden besproken om het verhaal wat beter te begrijpen. Pastoor Ceriani heeft toen uitleg gegeven wat het verhaal eigenlijk betekent en wat het verhaal te maken heeft met het Heilig Vormsel. Hij sprak de vormelingen toe in verschillende talen….want ook de leerlingen konden vervuld van de Heilige Geest in vreemde talen spreken. We steken allemaal een kaarsje aan en staan stil bij onze eigen intenties die we wel of niet hardop uitspreken. Waarna we met elkaar bidden. We sluiten deze bijeenkomst af met een vragenvuurtje aan ons de begeleiders! Zondag 27 oktober is er een eucharistieviering om 11.00 uur O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Volgende bijeenkomst is dinsdag 29 oktober 19.00...

Bruidsparen en jonggehuwdendag op 16 november: Geloof in je huwelijk!

Je bent je aan het voorbereiden op je huwelijk of bent net een paar jaar getrouwd. Graag nodigen we jullie uit voor deze gezellige middag voor twee op zaterdag 16 november 2019 in Roosendaal. Deze middag gaat over de plaats die je het geloof wil geven in je leven samen en in je gezin. Frank en Frederike Proost zijn 21 jaar getrouwd en hebben vier kinderen. Zij zullen delen hoe hun huwelijk- en gezinsleven dieper en waardevoller zijn geworden dankzij het geloof. Ze vertelden ons al: “Een hele mooie gebedsverhoring is dat we elkaar hebben ontmoet! Een paar uur daarvoor hadden we allebei, los van elkaar, gebeden of we iemand mochten ontmoeten. Vlak daarna spraken we elkaar ‘toevallig’ aan. Dat was ons begin samen, we hebben elkaar nooit meer losgelaten”. Het programma van de middag ziet er als volgt uit: 13.00 uur We beginnen met een uitgebreide lunch 13.45 uur Inleiding door Frank en Frederike 14.30 uur Met z’n tweeën in gesprek met een kop koffie en wat lekkers 15.30 uur Moment in de kerk om alles bij God te brengen. 16.00 uur Drankje Deze middag wordt gehouden in de pastorie van de Sint Josepkerk, Sint Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal. Het is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom Breda. Heb je vragen over deze dag of wil je jullie aanmelden? Check www.gezinengeloof.nl of mail naar Brechje Loenen via: gezin@bisdombreda.nl. De kosten zijn: 10 euro per stel, eventuele kinderen gratis. Dit is inclusief lunch en...

Derde jongerenbijeenkomsten als voorbereiding op het Vormsel

MISSIE was het thema van de derde bijeenkomst. Marieke begon deze bijeenkomst met een bal spel weten we na twee bijeenkomsten elkaars namen al? Ze begon zelf gooide de bal naar een van de jongeren zei haar eigen naam en de naam van degene die de bal toegeworpen kreeg. Af en toe werd er nog op de naamsticker gekeken. Na de korte terugblik op de vorige bijeenkomst kregen, waarbij ze de email aan God mochten inleveren. En een gezamenlijk gebed ter voorbereiding op het vormsel o.l.v. pastoor Ceriani. Kregen we het over het thema van de bijeenkomst van vandaag. MISSIE, Wat betekent dat een missie hebben? Wat is jullie missie? Waar droom je van? Hoe wil je dat jouw toekomst eruit zal zien? De jongeren mochten in het werkboekje hun droom uittekenen. Al gauw waren ze allemaal ijverig aan het tekenen en inkleuren. Daarna lazen we het Bijbelverhaal, Jezus heeft een missie. Pastoor Ceriani ging met de jongeren dieper op het Bijbelverhaal in. Waarbij ze eerst zelf vragen mochten stellen, en daarna kregen ze van de pastoor verdere uitleg. Want genas Jezus alle blinden mensen? Liet Hij alle gevangenen vrij? Daarna komen we terug op onze missies, onze dromen. Hoe denken jullie dat het in het rijk van God zal zijn. En wat zijn dan nog de dingen die in onze wereld veranderen? Wat is jouw droom voor deze wereld? We sloten de bijeenkomst af door met behulp van de gebedssnoertjes een tientje te bidden. De volgende bijeenkomst is dinsdag 22...

Tweede bijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel

Contact was het thema van de tweede bijeenkomst. Na het woord van welkom gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst, schakelde pastor Kees Waas over op het thema van vanavond. Want hoe maak je contact en dan niet met zomaar iemand, hoe maak je contact met God? Heel eenvoudig door te bidden. Wat is bidden voor jou? Doe je het thuis wel eens? Heb je woorden nodig om te bidden? Het programma werd aangepast, want waar kan je beter in contact komen met God dan in de kerk. Pastoor Ceriani gaf de jongeren uitleg vanaf de deur van de kerk want daar begint het. Wijwater. Bij de ingang zijn wijwaterbakjes aangebracht. Daarin bevindt zich wijwater, water dat gewijd is. Er is door de priester over gebeden dat eenieder die dit water gebruikt, door God gezegend mag worden. Het is gebruikelijk om de vingers met wijwater te bevochtigen en een kruisteken te maken. Het is een herinnering aan het Doopsel, we herhalen onze doopbelofte en maken een kruisteken. Een kruisteken maken is een kort gebed waarmee we ons geloof in de Drie-enige God belijden. Knielen. Als in de kerk het Heilig Sacrament (dit is de hostie die Lichaam van Christus is) bewaard wordt in het tabernakel, brandt in de buurt van het tabernakel de godslamp. Christus is dan in de kerk aanwezig in sacramentele gedaante. Daarom knielen wij in de richting van het tabernakel voordat wij in de bank gaan zitten. Ook hierbij wordt vaak ook weer een kruisteken gemaakt. Samen met pastor K. Waas en pastoor Ceriani speurden we met de jongeren door de kerk opzoek naar...