Kanselbericht Sint Elisabethparochie weekend 16 en 17 juni 2018      

Namens het pastoraal team en de parochiebestuur van de Sint Elisabethparochie wil ik u de volgende mededeling doen. In onze parochie is Gerard Oostveen werkzaam als pastoraal werker voor anderhalve dag in de week. Daarnaast is hij lid van het pastoraal team van de Vijfheiligenparochie waar hij samenwerkt met pastoraal werker Han Geppaart. De bisschop van Breda heeft Han Geppaart gevraagd om een andere aanstelling te aanvaarden per 1 september. Om het pastoraal team in de Vijfheiligenparochie te versterken heeft de bisschop aan Gerard Oostveen gevraagd per 1 september voltijds te gaan werken in die parochie. Gerard Oostveen heeft besloten om op deze vraag in te gaan. Dat betekent dat wij in onze parochie van hem afscheid moeten nemen. We vinden dat jammer, maar we begrijpen zijn keuze, en we hebben respect voor zijn voortgaande inzet voor het pastoraat in de Vijfheiligenparochie. Gerard Oostveen is vanaf 11 april 2016 pastoraal werker in onze parochie. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet in onze parochie. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben – in overleg met het bisdom – besloten dat de taken die hij tot nu toe vervulde door de huidige teamleden zullen worden opgepakt. In een eucharistieviering op vrijdagavond 24 augustus 2018 in de H. Maria Geboortekerk te Dussen zullen we afscheid nemen van Gerard Oostveen. Na de viering is er dan ook gelegenheid Gerard persoonlijk nog even de hand te drukken....

Rozenactie in Sint Elisabethparochie

De Caritascollectes waren afgelopen weekend in het gehele bisdom bestemd voor de ondersteuning van diaconale projecten. Ook de parochiële Caritas instelling (PCI) van de St. Elisabethparochie nam van deze gelegenheid gebruik, om op een bijzondere manier invulling te geven aan Diaconie, met de nadruk deze keer niet op veraf maar ‘dichtbij’, een roos voor de mensen om ons heen! Tijdens de vieringen in de zes parochiekernen waren in iedere parochiekerk een aantal rozen aanwezig waarover tijdens de viering de zegenbede werd uitgesproken. Na afloop van de viering mochten de parochianen een roos meenemen, om iemand in de naaste omgeving een hart onder de riem te steken. Want, te vaak onderschatten we de waarde van een glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor of een klein gebaar. En dat kleine gebaar deze keer in de vorm van een roos, werd door de parochiekernen op verschillende wijze ingevuld. De ene kern had aanvullende rozen zodat iedere parochiaan een roos mee naar huis kon nemen. Omdat deze allemaal wel een bemoediging konden gebruiken. Een ander deelde ze uit aan de vrijwilligers die altijd belangeloos klaar staan. En waar de parochianen ze meenamen, was er goed nagedacht over voor wie? En waarom? Bijvoorbeeld voor buurman die opgenomen is en niet meer thuis zal komen. Voor een man die zijn grootste hobby tuinieren niet meer uit kan voeren, of voor iemand die pas zijn/haar partner heeft verloren. En soms gewoon zomaar voor een vriend/vriendin. Uitleg overbodig… De rozen zijn dankzij u goed terecht gekomen waarvoor onze dank. Parochiële CARITAS Instelling Sint...