Rozenactie in Sint Elisabethparochie

De Caritascollectes waren afgelopen weekend in het gehele bisdom bestemd voor de ondersteuning van diaconale projecten. Ook de parochiële Caritas instelling (PCI) van de St. Elisabethparochie nam van deze gelegenheid gebruik, om op een bijzondere manier invulling te...