Bisschop Liesen schrijft pastorale brief over de kerkgebouwen

12 april 2018 “Parochies zijn trots op hun kerkgebouwen, en dat zijn ze met recht en met reden. Voor de parochiebesturen zijn de kerkgebouwen echter niet alleen een lust: ze geven ook zorgen.” Dit schrijft bisschop Liesen in een pastorale brief over de kerkgebouwen aan de pastoors, parochiebesturen en leden van pastorale teams in het Bisdom Breda. De bisschop schrijft de brief, omdat steeds vaker de vraag klinkt naar gebruiksmogelijkheden voor kerkgebouwen in en door de parochie. Het onderhoud van de gebouwen gaat de mogelijkheden van een parochiebestuur vaak te boven, en in meerdere parochies zijn de kerkgebouwen groter (in omvang en getal) dan nodig is voor de dagelijkse en wekelijkse pastorale behoefte. Parochies werken daarom met een gebouwenplan, als een van de onderdelen van een parochieplan. Met het oog op de toekomst denken ze na over de materiële en de immateriële aspecten van de kerkgebouwen. De bisschop geeft in zijn brief aan waarom een kerkgebouw een bijzonder gebouw is. Door de kerkwijding is het een “huis van God” (‘domus Dei’). Bij de wijding van de kerk worden twaalf kruisjes in de muren van de kerk gezalfd. Dat gebeurt met hetzelfde heilige Chrisma als waarmee vormelingen sacramenteel gevormd worden. Mgr. Liesen: “De muren van een katholieke kerk omsluiten zo een gewijde ruimte die bestemd is voor de ontmoeting van God en mensen in de eredienst. […] De gewijde kerkruimte is de plaats waar mensen, gesterkt door Woord en Sacrament, gezonden worden om hun taken in Kerk en wereld te hernemen.” In zijn brief schrijft de bisschop over: 1) het gebruik van kerken voor de eredienst, 2) niet-liturgisch gebruik van...

Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer

Op zondag 15 april was het dan zover voor 26 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis op zaterdag 14 april door de werkgroep en met behulp van enkele ouders weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘Door de Poort’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie op woensdag 11 april was al het verloop van de communieviering geoefend, dus de kinderen waren er klaar voor! Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.45 aan in de O.L.V. Hemelvaartkerk. Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Elly toevertrouwd. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Gelukkig waren veel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes in de kerk. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door Marieke, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal over een dorpje waar echt alles grijs was, totdat er opeen dag een kleurige ballon landt met kleurige kinderen. In de evangelielezing werd duidelijk dat ook alle kinderen erg welkom waren bij Jezus. Hierna had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over beide lezingen. En zoals we tijdens de kinderbijeenkomsten ook al gemerkt hadden...

Zoeken en Vinden tijdens de Kleuterkerkvieringen in de Sint Elisabethparochie

Op de zonnige zaterdag 14 April waren er de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Deze keer in Hank en we waren voor de eerste keer in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Pastor Kees Waas is de vaste voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een gebed. Waarna we het danklied zongen met de kinderen. Daarna had het de pastor het met de kinderen over het thema van de viering “Zoeken en Vinden”. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? Hierna las Yvonne een verhaal voor, deze keer “Kikker speelt verstoppertje”. Voor deze kleuterkerk hadden de dames gekozen voor een spelmoment en mochten de kinderen zich verstoppen in de kerk en ging pastor Kees op zoek wat nog niet meeviel want in de beide kerken zijn er erg veel verstop plekjes. Maar we hadden afgesproken dat als de pastor de bel zou laten klinken dat de laatste verstopte kinderen tevoorschijn zouden komen. En dat was nodig want kunnen kinderen zich goed verstoppen! Gerda las nog een kort kindergebedje voor deze keer over “vogels in de lente”. Waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. En ook de vier kaarsjes mochten onder toeziend oog van Gerda weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een snoepje. DANKJEWEL, voor Piet en Leo...

Uitnodiging: Geloofsfeest voor kinderen 2018 Welkom Thuis!

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 30 juni 2018 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom. Het thema van de dag is: Welkom Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al had hij het geld van zijn vader opgemaakt, toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon weer thuiskwam! Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw theater van Matthijs & Henkie, zijn er leuke workshops in de middag (trommelen, acteren, dansen, knutselen) en sluiten we de dag af met een mooie Eucharistieviering. De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Locatie is de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. De toegang is 5 euro per deelnemer/begeleider. Vergeet niet om een lunchpakketje mee te nemen, wij zorgen voor koffie en limonade. Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom van Breda, de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en verschillende andere parochies uit het bisdom. Foto’s: Ramon Mangold  ...

Zesde Kinderbijeenkomst donderdag 5 april om 18.30 uur

Thema: De poort van de herinnering. Na het woord van welkom, bij deze laatste kinderbijeenkomst. Vertelde Willy aan de kinderen wat we deze bijeenkomst allemaal gingen doen. Daarna werd als eerste gezamenlijk het Onze Vader gebeden, Fenne mocht deze keer voorbidden en gelukkig kennen nu alle kinderen het Onze Vader uit hun hoofd. Dus het ging heel goed en gelijktijdig. Maria las het verhaal voor Brood om niet te vergeten. Pastoor John was deze keer verhinderd omdat hij deze dag iets heel bijzonders mocht vieren!! Dus stelde Willy hierna de kinderen vragen over het Bijbelverhaal. Welk Feest werd er gevierd in Jeruzalem? Wat wilde de mensen niet vergeten? En welke feesten vieren jullie allemaal? Hoe zorgde Jezus ervoor dat ze hem niet vergaten? En met af en toe wat hulp werden de vragen allemaal weer beantwoord. De kinderen gingen vandaag door de poort der herinnering het land van God binnen en mochten deze keer iets opnoemen wat ze was bijgebleven van de verhalen van Jezus. Ook gingen we vandaag iets bijzonders doen we gingen het aannemen van de hostie oefenen… Nog niet echt… want dan hoeven we 15 april de eerste communieviering niet meer te vieren, want dan hadden de kinderen de eerste communie al tijdens deze bijeenkomst gedaan!! Nee …alsof. Dus Willy oefende met de kinderen hoe het hoort, netjes met je handjes samen naar voren komen, dan bij de pastoor aangekomen, de rechterhand onder de linkerhand, en een bordje maken. Als de pastoor ‘het Lichaam van Christus’ zegt, en de Hostie op je ‘bordje’ legt dan zeg je Amen. De Hostie stop je met je rechterhand gelijk...