Rozenkransgebed Meimaand in de O.L.V. Hemelvaart Raamsdonksveer

Op de dinsdagavonden in de komende Meimaand willen we in de Maria- / doopkapel met elkaar de rozenkrans (‘rozenhoedje’) bidden om 19.00 uur. Het gaat dan om de dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 mei a.s. Als afsluiting van de maand Mei zullen we ons ook aansluiten bij het gebed in de Nederlandse Bisdommen op donderdag 31 mei om 19.00 uur bij het feest van het bezoek van de Heilige Maagd Maria aan haar nicht Elisabeth. Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt dit jaar op een aantal dagen samen met alle katholieken de rozenkrans gebeden met als intentie de vrede in de wereld. De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Pastoor John van der...

Bisschop Liesen schrijft pastorale brief over de kerkgebouwen

12 april 2018 “Parochies zijn trots op hun kerkgebouwen, en dat zijn ze met recht en met reden. Voor de parochiebesturen zijn de kerkgebouwen echter niet alleen een lust: ze geven ook zorgen.” Dit schrijft bisschop Liesen in een pastorale brief over de kerkgebouwen aan de pastoors, parochiebesturen en leden van pastorale teams in het Bisdom Breda. De bisschop schrijft de brief, omdat steeds vaker de vraag klinkt naar gebruiksmogelijkheden voor kerkgebouwen in en door de parochie. Het onderhoud van de gebouwen gaat de mogelijkheden van een parochiebestuur vaak te boven, en in meerdere parochies zijn de kerkgebouwen groter (in omvang en getal) dan nodig is voor de dagelijkse en wekelijkse pastorale behoefte. Parochies werken daarom met een gebouwenplan, als een van de onderdelen van een parochieplan. Met het oog op de toekomst denken ze na over de materiële en de immateriële aspecten van de kerkgebouwen. De bisschop geeft in zijn brief aan waarom een kerkgebouw een bijzonder gebouw is. Door de kerkwijding is het een “huis van God” (‘domus Dei’). Bij de wijding van de kerk worden twaalf kruisjes in de muren van de kerk gezalfd. Dat gebeurt met hetzelfde heilige Chrisma als waarmee vormelingen sacramenteel gevormd worden. Mgr. Liesen: “De muren van een katholieke kerk omsluiten zo een gewijde ruimte die bestemd is voor de ontmoeting van God en mensen in de eredienst. […] De gewijde kerkruimte is de plaats waar mensen, gesterkt door Woord en Sacrament, gezonden worden om hun taken in Kerk en wereld te hernemen.” In zijn brief schrijft de bisschop over: 1) het gebruik van kerken voor de eredienst, 2) niet-liturgisch gebruik van...

Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer

Op zondag 15 april was het dan zover voor 26 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis op zaterdag 14 april door de werkgroep en met behulp van enkele ouders weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘Door de Poort’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie op woensdag 11 april was al het verloop van de communieviering geoefend, dus de kinderen waren er klaar voor! Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.45 aan in de O.L.V. Hemelvaartkerk. Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Elly toevertrouwd. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Gelukkig waren veel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes in de kerk. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door Marieke, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal over een dorpje waar echt alles grijs was, totdat er opeen dag een kleurige ballon landt met kleurige kinderen. In de evangelielezing werd duidelijk dat ook alle kinderen erg welkom waren bij Jezus. Hierna had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over beide lezingen. En zoals we tijdens de kinderbijeenkomsten ook al gemerkt hadden...

Zoeken en Vinden tijdens de Kleuterkerkvieringen in de Sint Elisabethparochie

Op de zonnige zaterdag 14 April waren er de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Deze keer in Hank en we waren voor de eerste keer in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Pastor Kees Waas is de vaste voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een gebed. Waarna we het danklied zongen met de kinderen. Daarna had het de pastor het met de kinderen over het thema van de viering “Zoeken en Vinden”. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? Hierna las Yvonne een verhaal voor, deze keer “Kikker speelt verstoppertje”. Voor deze kleuterkerk hadden de dames gekozen voor een spelmoment en mochten de kinderen zich verstoppen in de kerk en ging pastor Kees op zoek wat nog niet meeviel want in de beide kerken zijn er erg veel verstop plekjes. Maar we hadden afgesproken dat als de pastor de bel zou laten klinken dat de laatste verstopte kinderen tevoorschijn zouden komen. En dat was nodig want kunnen kinderen zich goed verstoppen! Gerda las nog een kort kindergebedje voor deze keer over “vogels in de lente”. Waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. En ook de vier kaarsjes mochten onder toeziend oog van Gerda weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een snoepje. DANKJEWEL, voor Piet en Leo...

Uitnodiging: Geloofsfeest voor kinderen 2018 Welkom Thuis!

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 30 juni 2018 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom. Het thema van de dag is: Welkom Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al had hij het geld van zijn vader opgemaakt, toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon weer thuiskwam! Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw theater van Matthijs & Henkie, zijn er leuke workshops in de middag (trommelen, acteren, dansen, knutselen) en sluiten we de dag af met een mooie Eucharistieviering. De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Locatie is de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. De toegang is 5 euro per deelnemer/begeleider. Vergeet niet om een lunchpakketje mee te nemen, wij zorgen voor koffie en limonade. Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom van Breda, de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en verschillende andere parochies uit het bisdom. Foto’s: Ramon Mangold  ...