Tweede Kinderbijeenkomst donderdag 22 februari om 18.30 uur

Thema: De poort die altijd open is Na het woord van welkom, hebben we met de kinderen nog even over de eerste bijeenkomst en de presentatieviering gebabbeld. Hoe hebben ze het ervaren? Vonden ze het leuk om zichzelf in de kerk te mogen voorstellen, voor zoveel mensen? Altijd leuk om de reacties van de kinderen te horen! We hebben de regeltjes die we in de kerk (het huis van God) hebben herhaald. En ook het maken van een kruisteken, met welke hand en in de juiste volgorde werd nogmaals geoefend. Gezamenlijk baden we het Onze Vader. En het verhaal werd deze keer voorgelezen door Maria en ook hierbij is het erg belangrijk om goed op te letten. Want aansluitend stelt de pastoor hier vragen over, en met af en toe een beetje hulp werden deze goed beantwoord. Daarna gingen we de kinderen meten, dit is al i.v.m. de Eerste Heilige Communieviering. Per groepje betraden we het land van God door de poort die altijd open is. Na het bekertje ranja gingen we per groepje knutselen. En misschien weten jullie het al aan de verf die in de kleren terecht gekomen is. Een ovale doosje verven in regenboog kleuren. En tot slot heeft Elly onze zangtalent, met de kinderen de laatste tien minuten nog de eerste twee coupletten van het lied van de poorten geoefend. En geïnformeerd bij de kinderen of ze willen lezen tijdens de Eerste heilige Communieviering. We hebben weer genoten, succes met jullie huiswerk en tot 8 maart. Dankjewel voor onze hulpouders, geweldig fijn dat jullie erbij waren! De derde kinderbijeenkomst is op donderdag 8 maart om 18.30...

Diverse bedevaarten naar Renkum

Geachte lezers, Betreft: op bedevaart in eigen land Een opvallend aspect van onze geseculariseerde tijd is dat de belangstelling voor pelgrimstochten en bedevaarten toeneemt. Mensen maken reizen naar Santiago de Compostella, Lourdes, Rome of Kevelaer. Maar we hoeven niet ver te reizen, om toch op bedevaart te kunnen gaan. Het bedevaartsoord van OLV ten Hemelopneming van Renkum ligt tussen Arnhem en Wageningen, bij de A50 en de A12. Bij deze brief vindt u een poster en flyer met informatie om uw parochie te attenderen op de mogelijkheid om een bedevaart naar Renkum te maken. In de flyer wordt aangegeven welk 5 bedevaarten door de parochie zelf worden georganiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bedevaart aan te bieden, aangepast aan uw wensen. U kunt daarbij denken aan de uitstapjes voor koren, vrijwilligers, KBO- of KVG-leden, of gebedsgroepen. Ook voor het jaarlijkse misdienaarsreisje biedt een bezoek aan Renkum net iets extra’s. (Burgers Zoo en het Openlucht museum is dichtbij, een combinatie is heel goed mogelijk!). En wie weet zijn er ook andere groepen parochianen voor wie Lourdes te ver is, maar die nog wel een dagje naar Renkum zouden kunnen. Een bezoek aan Renkum kan aangepast worden aan de groep waarmee u naar ons toe komt. We beschikken over een zaal waar we ongeveer vijftig mensen kunnen herbergen. Het kan bij een kort bezoek blijven (bijvoorbeeld met de misdienaars), maar het is ook mogelijk een programma van ongeveer een halve dag te volgen, met een eucharistieviering of gebedsdienst, een meditatieve wandeling of processie door het Rosaruim Mariaepark, al dan niet met Marialof. Over het algemeen horen een bezichtiging van de...

Zondag 18 februari 2018 Presentatie communicanten uit parochiekernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Sint Elisabeth Parochie 7 kinderen uit de parochiekern Geertruidenberg en 19 uit de kern Raamsdonksveer stelden zich voor in een mooie presentatie en het sacrament van het doopsel aan een communicant Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie, 26 kinderen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 15 april 11.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste kinderbijeenkomst zijn al geweest. En tijdens de presentatie- uitlegviering afgelopen zondag 18 februari heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de O. L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Het thema van dit jaar is: ‘Welkom in het land van God’. De voorganger van deze presentatie- uitlegviering en tevens doopviering was Pastoor van der Laer. Na de opening van de viering werden alle kinderen door de Pastoor uitgenodigd om naar voren te komen om zich voor te stellen. En met een kort rijmpje vertelde ze in het kort hun naam en bijvoorbeeld hun hobby’s zoals zwemmen dinosaurussen, karate of van leuke avonturen houden. Er kwamen ontzettend leuke en verassende rijmpjes voorbij. Super om te horen! De namen van de a.s. communicanten zijn: Joanna Klop, Iris Luites, Isa Verschuren, Fenne van Dortmond, Sam Wiedenroth, Jayden Schellekens, Jens van Dijk, Thomas van Schijndel & Stijn van Schijndel, Zoë Havermans, Amber Struijs, Sjoerd Thiel, Reinout Henckens & Quintijn Henckens, Tijs Hovers, Eloise Broeders, Tom van Uijen, Leonardo Kivits en Wouter de Meijer uit de parochiekern Raamsdonkveer, En uit de kern Geertruidenberg:  Thiago van Biezen, Nikki Joore, Nina Berns, Bas Huijben, Ania Bernaciak, Charlotte Lormann, Seth Jansen. Allemaal hadden ze een thuis een mooie knutselopdracht...

Theater in de Kerk: zaterdag 14 april 2018

Aan de hand van het Bijbelverhaal over Daniël in de Leeuwenkuil maken de deelnemers aan Theater in de Kerk in één dag een complete voorstelling. Belangrijk in dit verhaal is het vertrouwen dat Daniël in God heeft. Verder is het ook een heel spannend verhaal. Theater in de Kerk is een van de vele succesvolle activiteiten van het bisdom voor jongeren die inmiddels al jaren plaatsvindt in steeds een andere parochie. Een hele groep jongeren komt zelfs jaarlijks terug en groeit als het ware met het theater mee. Dit jaar is Theater in de Kerk te gast bij de kerk H. Antonius van Padua in Lepelstraat. Het is bibliodrama voor jongeren van 12 tot 30 jaar dat in één dag geoefend en gepresenteerd wordt. Het script wordt aangeleverd aan het begin van de dag en er zijn verschillende voortrekkers die de jongeren door de dag heen leiden. Er zullen op 14 april werkwinkels zijn die steeds onder leiding van een volwassene staan. De volwassenen zijn vrijwilligers uit verschillende parochies en in het bijzonder de vrijwilligers van de parochie waar we te gast zijn. De werkwinkels die plaatsvinden zijn bijvoorbeeld zang, dans, muziek, drama, licht en geluid, decor, kleding.  Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd middels een eenvoudige catering. De dag begint voor de jongeren om 9.30 uur en de uitvoering is om 19.00 uur. Bij de uitvoering is iedereen van harte welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda. Ook dit jaar zal het weer een bijzondere bijeenkomst zijn. Voor sommigen is het een spektakel in de kerk. Voor de meeste jongeren is het een inspirerende dag rond...

Eerste Kinderbijeenkomst Eerste Heilige Communie donderdag 8 februari om 18.30 uur

Thema: De poort van alle mensen Spannend is het voor de meeste kinderen zo’n eerste kinderbijeenkomst. De dames van de werkgroep doen dan ook erg hun best om ze een warm welkom te geven. We beginnen iedere bijeenkomst met het uitdelen van naamkaartjes zodat we ze gelijk bij hun naam kunnen noemen, en verdelen de kinderen in drie groepjes d.m.v. een kleurtje geel, groen of blauw. Daarna mogen ze in de kerkbank plaatsnemen bij iemand van de werkgroep met de blauwe, groene of gele kaart. Dat is het groepje waarbij ze zijn ingedeeld deze kinderbijeenkomst. Als iedereen er is gaan we snel beginnen. Willy stelt de andere dames van de werkgroep en de pastoor aan de kinderen voor, en vertelt dat zij voordat iedere bijeenkomst begint, altijd eerst de kinderen uitlegt wat we die bijeenkomst gaan doen. Vandaag beginnen we met de regels, want we zijn in de kerk (het huis van God) dus daar mogen we niet rennen, niet hard naar elkaar roepen.. zo hebben we nog enkele regeltjes genoemd. Daarna maken we een kruisteken en bidden we gezamenlijk het Onze Vader. Maria leest het verhaal een griezelig mens voor. Gelijk daarop stelt de pastoor een paar vragen over het verhaal, dus goed luisteren is erg belangrijk. Hierna gingen we speuren door de kerk, met dank aan Hans Leijten de koster die alles netjes klaarzet en weer voor ons opruimt! Alle hoekjes van de kerk hebben we ontdekt, zie foto’s. Hierna zijn we door de poort van alle mensen naar het land van God gegaan. Daar hebben de groepjes onder het genot van een glaasje ranja de speurvragen...