Elisabethviering en Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos

Geslaagde Sint  Elisabethviering In een bijna volle Mariakerk te Dussen vierden we als parochie op zondag 19 november het patroonsfeest van onze parochie, de heilige Elisabeth. Twee maanden van te voren had het gelegenheidskoor al de eerste aanzet gegeven met repetities om de gezangen en de liederen tot een eenheid te brengen in al hun meerstemmigheid, die zij op die zondagmorgen over de aanwezigen uitstrooiden. Tijdens de viering waren alle parochies vertegenwoordigd, allereerst al door de aanwezigen, die vanuit de parochiekernen de weg naar Dussen hadden gevonden, maar ook specifiek in de taken, die zij op zich hadden genomen: zoals de assistentie van de acolieten, de lezingen en voorbeden werden door vertegenwoordigers van alle kernen gelezen en gebeden, in de processie met de gaven van brood en wijn waren alle kernen vertegenwoordigd en vanuit de zes delen van onze parochie werden levensmanden aangedragen, die na afloop van de dienst een bestemming hebben gekregen bij diverse zorginstellingen, waarmee onze Elisabethparochie verbonden is. In zijn overweging wees pastoor John van de Laer op de talenten die de heilige Elisabeth zo belangrijk en onvergetelijk maakte door zich in te zetten voor de armen in haar tijd. Zij had oog en oor voor degenen, die het niet wisten te rooien in het leven en daardoor afhankelijk waren van de mededeelzaamheid van anderen. Ook in onze dagen dienen wij in diezelfde geest onze talenten te ontwikkelen om juist diegenen, die aan de onderkant van de samenleving dreigen te komen of er al zitten toch voedsel voor het leven te schenken in welke vorm dan ook. Onder de bezielende leiding van Erik v.d. Vorst en...

Heilig vormsel Raamsdonk en Hank op 17 november 2017

Heilig Vormselviering H. Bavokerk te Raamsdonk Vrijdag 17 november deden 13 jongeren uit de parochiekernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer het vormsel in de H. Bavokerk in Raamsdonk. Na een kort maar krachtige voorbereiding waren ze klaar voor het vormsel, het vervolg op het doopsel. RAAMSDONK –  Er waren eerst zes bijeenkomsten in zes weken tijd, voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. De bijeenkomsten werden geleid door een drietal vrijwilligsters onder begeleiding van Pastoor van der Laer en met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. Er werden antwoorden gezocht op vragen als: Wie ben jij?  Wat is bidden? Kun je aan iemand zien dat hij of zij gelovig is? Waarvoor kies je als je het vormsel wil ontvangen?  Ze gingen soms de diepte in, luisterden naar verhalen uit de bijbel. En er werd gebeden, in de maand oktober speciaal voor oorlogskinderen. En dan is het zover, afgelopen vrijdag mochten de aspirant vormelingen dan eindelijk het vormsel ontvangen. Na de opening door de vicaris P. Verbeek die 17 november wel een hele mooie feestelijk dag vond voor de H. Vormselviering en onze parochie omdat het ook de naamdag van de H. Elisabeth van Thüringen de patrones van de St. Elisabethparochie was.  Dubbel feest dus! Werd de inleiding, over de levensweg die ze al doorlopen hebben en de toekomst die nog voor ze open ligt, voorgelezen door Lotte . Na onder meer het openingsgebed en de eerste lezing, blikte de vicaris tijdens de overweging terug op zijn kennismakingsmoment met de vormelingen tijdens de laatste kinderbijeenkomst. Respect had hij voor deze 13 jongeren die zo open en eerlijk waren...