Parochie Sint Elisabeth presenteert gebouwenplan

Persbericht Parochie Sint Elisabeth presenteert gebouwenplan De afgelopen jaren heeft de Sint Elisabethparochie een plan ontwikkeld voor haar kerkgebouwen. Aanpassing van het huidig gebruik werd nodig omdat het pastoraal team kleiner werd, en omdat het aantal kerkgangers verminderde. Door het pastoraal aanbod te concentreren kan de parochie op een gezonde wijze blijven functioneren. Op 7 september jl. werd het definitieve gebouwenplan van de Sint Elisabethparochie aan parochianen bekend gemaakt, tijdens een parochieavond in de H. Maria Geboortekerk in Dussen.  Het plan beschrijft de plannen met de kerkgebouwen van Raamsdonk, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Hank, Dussen en Woudrichem/Sleeuwijk. Het gebouwenplan is tot stand gekomen in veelvuldig overleg met het bisdom, het bestuur en de Parochiekerncommissies binnen de parochie. Op 20 maart 2017 werden de parochianen geïnformeerd en gehoord. Op basis van op- en aanmerkingen is het gebouwenplan aangepast. Nadat de bisschop er zijn instemming aan had gegeven werd het op 7 september gepresenteerd aan de parochianen. Per 1 maart 2018 worden de volgende besluiten van kracht: Parochiekernen Raamsdonksveer en Hank De kerken in Raamsdonksveer en Hank krijgen de functie van ‘parochiekerk’. In deze kerken wordt elke zondag of zaterdagavond de eucharistie gevierd. Belangrijke kerkelijke feesten worden in deze kerken gevierd. Ook worden er vieringen verzorgd bij doop, huwelijk en uitvaart. Beide parochiekerken worden heringericht met ruimtes voor secretariaat, bestuur en pastoraal team, oefenruimte voor koren, ontmoeting en catechese. In Hank zal het huidige parochiecentrum worden verhuurd. In Raamsdonkveer zal het huidige parochiecentrum en de pastorie worden verkocht. Parochiekernen Raamsdonk en Woudrichem / Sleeuwijk De kerken van Raamsdonk en Woudrichem krijgen de status van ‘kerk’. In deze kerken wordt op zaterdagavond en zondagmorgen...