Tien jaar Kermisvieringen

Tien jaar Kermisvieringen: een bijzonder jubileum! Raamsdonksveer – Zondag 25 juni werd voor de 10de keer de kermisviering georganiseerd. Sinds 2015 vindt de viering plaats in één van de attracties van de kermis: de botsauto’s. Pastor Kees Waas ging voor tijdens deze viering, die muzikaal werd opgeluisterd door kinderkoor Tinter. Dit koor won enkele weken geleden de 1e prijs tijdens het Nederlands kampioenschap voor kinderkoren in Rijsbergen. Anderhalf uur voor het begin van de viering was het al een drukte van belang bij de botsauto’s. Medewerkers van de kermis zorgden ervoor dat alle botsauto’s schoon gereed stonden om dienst te doen als zitplaats. De gemeente stelde daarnaast nog 40 stoelen beschikbaar. Tot slot waren vele vrijwilligers in de weer om deze bijzondere kerkruimte in te richten. Om 11.00 uur was het eindelijk zover. Het kinderkoor had ingezongen en de viering kon beginnen. Bijna 100 mensen, jong en oud, waren aanwezig. Verschillende bezoekers hadden hun eigen stoel meegebracht. Met het liedje ‘Maak je ook mee de droom van God’ heette het kinderkoor de aanwezigen welkom. Mary van den Kieboom las het verhaaltje voor van Christiane, die een spannend avontuur beleefde tijdens het zeilen. Na het liedje ‘Nada te Turbe’ las Kees Waas het evangelie voor. De boodschap van dit verhaal was om te vertrouwen op Jezus. Wat je ook overkomt, hij is erbij en zal je altijd beschermen. Na de vredeswens zong Tinter het mooie liedje ‘Hevenu shalom aleichem’. Na de communie en het dankgebed zong het kinderkoor het slotlied ‘Gods volk wordt uitgeleid’. Kees Waas sprak nog een speciaal woord van dank uit aan de eigenaren van de botsauto’s....

Afscheid bestuurslid Henk Leijten

Afscheid Henk Leijten Na vele jaren van trouwe dienst heeft de heer Henk Leijten in de laatste bestuursvergadering afscheid genomen als lid van het parochiebestuur. Zijn maximale zittingstermijn loopt dezer dagen af en Henk was niet voor een nieuwe periode benoembaar. Hij gaf ons echter ook te kennen het mooi te vinden na zoveel jaren. Sinds 1988 heeft hij zich als bestuurslid ingezet voor de voormalige Gertrudisparochie, daarna het fusieproces onder auspiciën van het IPV voorbereid en vanaf de fusiedatum, 1 januari 2012, was hij bestuurslid van de Sint Elisabethparochie. Wij zullen nog informeel afscheid nemen van Henk, maar nu reeds danken wij hem voor zijn betrokkenheid en inzet voor onze gemeenschap. Pastoor John van der...

Kleuterviering zaterdag 10 juni 2017

Zaterdag 10 juni waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de St. Elisabeth parochie. En dankzij het mooie weer waren we al een beetje in het thema van deze kleuterkerk. Pastor Kees Waas was de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Waarna we het danklied zongen met de kinderen. Daarna had het de pastor het met de kinderen over het thema van de viering “Op Vakantie”. Hij vroeg o.a. aan de kinderen of ze al eens op vakantie waren geweest? En zo ja, waar ze dan naar toe waren geweest? En was dat met de auto, met het vliegtuig de bus of de trein? En het allerbelangrijkste was het leuk? Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? De aanwezige kinderen vonden het deze keer erg gemakkelijk schelpen die zaten erin! Hierna las Yvonne een boekje voor “Bobby in de Zomer”. En ook Bobby maakt leuke dingen mee in de zomervakantie, de kinderen luisterde zeer aandachtig naar Yvonne. Ook was er weer een knutselmomentje, de dames van de kleuterkerk hadden een ijsje geknutseld en dit mochten de kinderen met kleine mini glitterstickertjes versieren. Natasja las nog een kort kindergebedje voor. Waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. En ook de vier kaarsjes mochten weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle...