Vierde, vijfde en zesde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel

Het thema van de vierde bijeenkomst was ‘Vuur’. Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de Heilige Geest zou komen, maar hij had niet verteld hóe de heilige Geest zou komen. De leerlingen werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo spectaculair zou zijn, dat de geest in de vorm van vuur zou komen!  We stonden stil bij wat het VUUR bij ons oproept en we maakten een ELF over vuur. Na lezing van het Bijbelverhaal ‘De komst van de heilige Geest’speelden we het eerste gedeelte na in een ‘tableau vivant’. (een beeld zonder geluid en beweging) . Daarna legden we een grote vlam van karton op de grond. Kennen we iemand die net als de leerlingen is aangeraakt door het vuur van de heilige Geest? Ieder mocht een kaarsje aansteken en die persoon vernoemen of aan hem/haar denken als ze hun kaarsje op de grote vlam zetten. Kinderen in het hele land bidden in de maand oktober voor oorlogskinderen. Ook wij! Ook deze keer sloten we af door gezamenlijk het Onze Vader (1x) en het Weesgegroet (10x) te bidden. Vijfde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel Het thema van de vijfde bijeenkomst was ‘Ik geloof! Net als bij de andere bijeenkomsten begonnen we met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst! We vroegen: ”Weten jullie nog wat de voor opdracht (missie) de leerlingen van Jezus hebben gekregen op de dag van Pinksteren? En in welke gedaante/vorm ontvingen de leerlingen de heilige Geest?”. We bespraken daarna de thuisopdracht (het interview met een van de ouders, opa of oma over wat de kerk voor hen betekent). We spraken ook over de volgende onderwerpen: Silhouet...

Derde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.  

Thema van de derde bijeenkomst was MISSIE. Iedere bijeenkomst begint met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Iedere jongeren heeft thuis een email aan God geschreven en levert deze in. Jezus, heeft een missie.  Wat betekent dat een missie hebben? Wat is jullie missie? Waar droom je van? Hoe wil je dat jou toekomst eruit zal zien? De jongeren mogen op een half A4tje in het werkboekje hun droom uittekenen, de andere helft moeten ze nog even leeg laten. Al gauw zijn ze allemaal ijverig aan het tekenen en inkleuren de dromen worden uitgetekend. Daarna mogen ze op de andere helft van het witte vel papier hun droom voor deze wereld tekenen… Hierna lezen we het bijbelverhaal, Jezus heeft een missie en de drie evangelieverhalen uit het werkboekje. Daarna komt de rozenkrans tevoorschijn en gaan we met zijn allen een tientje bidden voor oorlogskinderen. In de maand oktober bidden kinderen over de hele wereld voor oorlogskinderen en daar hebben wij ons met de vormelingen bij aangesloten. Voor alle jongeren is er door de dames van de werkgroep een sleutelkoord voor vrede gemaakt waarbij het kruisje voor het Onze Vader staat en de tien kralen elk voor een Wees gegroet Maria. Deze kralen worden de volgende week ook weer gebruikt om het tientje te bidden! We kijken weer terug op een leerzame bijeenkomst.  De volgende bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober om 19.00...