Tweede jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.

Thema van de tweede bijeenkomst was Contact. Contact met niet zomaar iemand, hoe maak je contact met God? Het antwoord was heel eenvoudig: door te bidden. Na een korte terugblik op de vorige bijeenkomst spreken de jongeren samen met pastoor John over, Wat is bidden, Wie is God voor jou en kun je hem een naam geven? Hierna een app-spel met hun mobiele telefoons o.l.v. Noortje. Als je het dan over contact maken en bidden hebt, waar kun je dan beter zijn dan in de kerk. Dus zijn we met de vormelingen overgestoken naar de OLV Hemelvaartkerk. We zijn daar naar de Mariakapellen achter in de kerk gegaan. Ook hebben we het Mariabeeld, dat in de oorlog gespaard is gebleven en nu boven het voorportaal van de kerk staat, bekeken. Het bidden met een rozenkrans werd besproken. Daarna mochten alle jongeren een kaarsje aansteken bij Maria en hebben we gezamenlijk het wees gegroet Maria en het Onze Vader gebeden. Daar gaan we nu na iedere bijeenkomst mee afsluiten. In de maand oktober bidden over de hele wereld kinderen voor oorlogskinderen en daar gaan wij aan meedoen. Terug in het parochiecentrum hebben we het nog even over het bidden met kralen gehad. Voor alle vormelingen waren er 10 verschillende kralen allemaal met een andere betekenis, een kraal van rust, de kraal van de dag, de kraal van spijt, de kraal voor andere mensen enz. Om zelf een gebed snoertje van te maken zie:  www.beestenboel-decoraties.nl We kijken weer terug op een leuke leerzame bijeenkomst. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 4 oktober, 19.00 uur....

Eerste jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.

18 jongeren uit de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg bereiden zich voor op het Vormsel. Dit jaar is de vormselviering in de  O.L.V. Hemelvaartkerk in de parochiekern Raamsdonksveer op vrijdag 11 november om 19.00 uur. De eerste jongerenbijeenkomst was op dinsdag 20 september. De werkgroep werkt in de voorbereidingen op het Vormsel, met het project IN VUUR EN VLAM. Deze eerste bijeenkomst had als titel DE HELPER. We begonnen deze avond met een voorstelronde, Wie ben jij? De eerste persoon gooit een bol wol naar iemand uit de groep die dan zijn of haar naam zegt. Die jongen of meisje houdt dan zelf ook de draad vast en gooit de bol naar iemand anders enz. Op het moment dat iedereen aan de beurt geweest is draaien we de rollen om en gooien we de bol wol naar iemand waarvan we de naam al weten. Daarna hebben we het over de weg van het leven gehad, onze levensweg,, over de zeven sacramenten en de heilige Geest, die we tijdens dit project de helper noemen. Soms sta je in het leven voor een dilemma en moet je een (misschien moeilijke) keuze maken. Soms moet je zelfs mensen teleur stellen. Het Bijbelverhaal ging ook over keuzes maken, het ging over Jezus die meteen na zijn doop door de heilige Geest naar de woestijn geleid werd en daar  voor drie verleidelijke keuzes werd geplaatst, hij werd op de proef gesteld. We hebben ook een rondje door de kerk gemaakt, rond gespeurd! Wie wilde kon vragen stellen en om nadere uitleg vragen. Al met al was het een leerzame avond voor de jongeren! De volgende bijeenkomst...