Pauselijke onderscheiding voor mevrouw Jeanne Olsthoorn. 

Op zondag 28 augustus heeft mevrouw Jeanne Olsthoorn tijdens de eucharistieviering in de RK kerk van Sleeuwijk de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ mogen ontvangen. Pastoor John van der Laer, die deze hoge pauselijke onderscheiding uitreikte, roemde Jeanne Olsthoorn in zijn toespraak voor de meer dan vijftig jaren die?zij als vrijwilligster en zeer betrokken parochiaan actief was, en gelukkig nog steeds is, binnen de voormalige Parochie Joannes?Nepomucenus?en huidige Sint Elisabethparochie. Jeanne Olsthoorn – Van Adrichem kwam in 1964, na haar huwelijk met Cok Olsthoorn in Sleeuwijk wonen, waar ze samen het garagebedrijf begonnen dat uitgroeide tot één?van?de beste autobedrijven in de verre omtrek. De eerste 25 jaar?van haar huwelijk kenmerkten zich?door het?vrijwilligerswerk?dat ze deed?voor vooral kinderen en jeugd. Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, kindercatechese, voorbereiding op het Vormsel, jongeren catechese, begeleiden misdienaars, jong volwassenen catechese en het?lectorschap?vormden de opmaat tot latere bestuurlijke functies. Door haar organisatietalent en enorme inzet bleek ze in staat om naast haar taken als echtgenote en moeder van drie kinderen en?de werkzaamheden in het bedrijf zich met verve in te zetten voor kerk en samenleving. Het is erg lastig om aan te geven, welke taak Jeanne Olsthoorn?de laatste ruim 25 jaar?NIET op zich heeft genomen. Zij was in feite de?eerst aanspreekbare binnen de parochie van de Heilige Joannes?Nepomucenus.? Ze was telefonisch 24 uur?per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor alle zaken en vragen, die van waar uit ook richting onze parochie kwamen. Al lang voordat haar functie officieel coördinator ging heten, was zij het die vragen doorspeelde naar de eerst aanspreekbare of dienstdoende pastor, naar de vrijwilligers en kosters.? Was de vraag...

Bloemen voor Maria

Op 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.In onze Sint Elisabethparochie is er één parochieviering  en wel in de kerk, die de naam draagt van dit feest: te Raamsdonksveer. De Eucharistieviering zal zijn om 7 uur ‘s avonds. Op veel plaatsen is het gebruik om naar deze viering kruiden en of bloemen mee te nemen – in welke vorm dan ook. Bloemen en kruiden brengen geneeskracht voor mensen en laten ons de goede geur ervaren van een toekomst waaraan Maria reeds deel heeft.  Voorafgaande aan de viering kunnen de kruiden en bloemen op de communiebank nabij het Mariabeeld worden neergelegd. Tijdens de viering worden deze bloemen en kruiden gezegend. Na de viering kan men deze weer mee naar huis nemen of de bloemen achterlaten, welke dan een plaats krijgen bij de beeltenis van Maria. Het pastoraal team nodigt ieder van harte uit om aan deze feestelijke parochieviering deel te...

Gift Gertrudiskapel

Onlangs ontving de werkgroep, die de Gertrudiskapel beheert in Geertruidenberg een gift van € 500,- van de Stichting Kennedymars voor verdere aankleding en voorzieningen van deze kapel. Er zal nu door vrijwilligers een stenen plateau worden aangelegd aan de voorkant van het kapelletje en tevens komt er een solaraansluiting voor verlichting in de kapel. Het restant van de gift wordt bestemd voor de instandhouding van de waterpomp op de Markt. Het laatste nieuws is, dat er flesjes water te koop worden aangeboden bij het Weeshuis op de Markt dat als merknaam krijgt: “Bergs Water”. Met grote regelmaat passeren fietsers en wandelaars al dan niet op weg naar Santiago de Compostella en houden even stil bij de beeltenis van de heilige Gertrduis om er een lichtje op te steken of een gebed te zeggen of even op rust te komen op het bankje.  ...

De  kostersbibliotheek

Jaarlijks houdt het bisdom van Breda een bijeenkomst voor de vele kosters, die werkzaam zijn in de parochies. In april  ontvingen Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscus-centrum, pastoor Peter de Rooij van de Immanuelparochie te Zevenbergen en diaken Wim Tobe, voorzitter van de Diocesane Commissie voor Liturgie zowel in Axel in het vicariaat Zeeuws Vlaanderen alsook in de Michaelparochie in Breda zo’n 75 leden van het ‘kostersgilde’ voor een informatiebijeenkomst. De uitnodigingen hiervoor worden naar alle parochiekernen gestuurd en naar het pastoraal team en het parochiebestuur. De bijeenkomst was dit jaar vooral gericht op de liturgische boeken, waarvan de koster geacht wordt deze te kennen en te kunnen gebruiken. Ontvangst met koffie kan niet missen en het was een herkenning voor veel mensen om elkaar weer eens te ontmoeten. Vanwege het Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat paus Franciscus heeft uitgeroepen, werd eerst   ingegaan op de betekenis van zo’n jaar en deelden kosters ervaringen uit zoals zij deze in hun eigen parochies en kerken hebben ervaren. Vervolgens werd er een toelichting gegeven op een groot aantal boeken, dat voor de liturgievieringen voorhanden is en waarmee de koster mee te maken kan hebben. En daarvoor waren zij ook gekomen. Een algemene opmerking, die de bisdomleiding ook kent, is dat de kosters een groep van mensen is die veel en goed uitvoerend werk doen, maar de uiteindelijke beslissingen in de liturgie door de pastoraal beroepskrachten worden gedaan. En die verschillen onderling nog al eens van elkaar qua mening en opvatting en gebruik van boeken. Alle kosters waren wel vertrouwd met het grote rode altaarmissaal, dat overal aanwezig is, maar dat soms...