Projectkoor ‘De Kermiszangers’ is op zoek naar zangers en zangeressen

Projectkoor ‘de Kermiszangers’ zingt in een muzikaal project in samenwerking met kinderkoor Tinter. Waarom? Omdat zingen leuk, leerzaam en gezellig is. Op 26 juni a.s. zingen we tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur in de kermistent van de BOTSAUTO’S . Projectkoor ‘De Kermiszangers’ zoekt jongens en meisjes uit groep 4 tot en met 8 of uit de eerste klas van de middelbare school die mee willen zingen in het koor. ‘Iedereen mag meedoen’. Dat is het motto van projectkoor ‘De Kermiszangers’. Zing je wel eens onder de douche? Heb je wel eens eerder in een koor gezongen? Of lijkt zingen je gewoon leuk? Geef je dan op. Geef je snel op: er is slechts plaats voor 30 kinderen! Dit kun je doen door een mail te sturen naar Eva: evahermans@live.nl. Vermeld in de mail jouw naam, adres, telefoonnummer en je geboortedatum. Schrijf ook het emailadres en het mobiele nummer(met eventueel whatsapp) van papa en/of mama erbij, waar we hen op kunnen bereiken. We komen drie keer bij elkaar om te oefenen. Dat doen we op donderdagavond 9, 16 en 23 juni van 18.30u tot 19.45u. De oefenavonden vinden plaats in het parochiecentrum aan de Sint Jozeflaan 1b, te Raamsdonksveer. Dit is het gebouw achter de Dela. En dan, op 26 juni, zingt projectkoor ‘De Kermiszangers’ in de viering. Maar dit is niet zomaar een viering. Het is een  kermisviering en daarom zingen we in de BOTSAUTO’S! Dan moet het wel bijzonder worden!  Na de viering geeft projectkoor ‘De Kermiszangers’ ook nog een miniconcertje. Als we op de kermis staan, moeten we natuurlijk wel over de kermis zingen! Na het zingen...

Gezinsdag in Bovendonk op zondag 17 juli

Het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum verzorgt op zondag 17 juli een  gezinsdag in Bovendonk (Hoeven). Alle gezinnen zijn hierbij van harte welkom. Voor ouders is er een speciaal programma, zowel voor mensen met een relatie als voor ouders die hun kind(eren) alleen opvoeden. Speciaal voor de kinderen is deze dag georganiseerd in Bovendonk met zoveel bos er omheen. Een paar jongeren, waaronder een voetbaltrainer die net de PABO heeft afgerond, zijn al een groot spel aan het voorbereiden! Het programma begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een zegen voor alle gezinnen door Monseigneur Liesen. Zo willen we God vragen om onze gezinnen nabij te...