Lente tijdens kleuterkerkvieringen in de Sint Elisabeth parochie.

Afgelopen zaterdag 23 april waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. De eerste viering was om 16.30 uur in Hank in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk  en de tweede viering was in Raamsdonksveer in de O.L.V. Hemelvaart kerk, om 18.30 uur. Pastor Kees Waas was de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Hierna zongen we het danklied met de kinderen en sprak de pastor met de kinderen over het thema van de viering “Lente”: tijdens de Lente, wordt de natuur weer groen, gaat alles groeien en bloeien, en komen de mooiste bloemen te voorschijn. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? Yvonne las een Bijbelverhaal voor, deze keer het allereerste verhaal uit “mijn eerste Bijbel”: zo begon de wereld. Ook was er weer een knutselmomentje, de kinderen knutselden deze keer een bloem, een narcis. Ondertussen luisterde iedereen naar een Lente liedje: “Weet je dat de Lente komt”. Natasja las nog een kort kindergebedje voor en werd gezamenlijk het Wees gegroet Maria gebeden. De vier kaarsjes mochten weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een bloem van chocolade…En de kinderen die afgelopen jaar gedoopt waren kregen hun doophartje mee naar huis. Voor die kinderen was het dus hun allereerste...

Bisschop Liesen gaat voor in installatieviering

Het bestuur van de Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer heeft de eer u uit te nodigen voor de installatie – door Mgr. Dr. J. W. M. Liesen, bisschop van Breda –    van de Zeereerwaarde Heer John van der Laer   tot pastoor van onze parochie, die de parochiekernen omvat: Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Raamsdonk, Hank, Dussen, Woudrichem/Sleeuwijk. De Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van deze installatie zal plaats vinden op zondag 15 mei om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Tijdens deze viering zal tevens het pastorale team voor de parochie worden gepresenteerd. Uw aanwezigheid bij deze viering stellen wij zeer op prijs. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot felicitatie en ontmoeting.   Het bestuur Sint...

Eerste communie voorbereiding

4e Kinderbijeenkomst d.d. 7 april om 18.30 uur Thema: De poort van de gedroogde tranen. Willy heette de kinderen welkom. Alle kinderen kregen weer hun naamkaartje om. Maria las het verhaal van Mara voor, waarna Yvonne het verhaal samen met de kinderen besprak. Daarna gingen Groep 4,3……1 door de poort van de gedroogde tranen naar hun tafel. Boom der verzoening We doen allemaal wel eens wat fout. De communicanten mochten bedenken wat ze een keer fout hadden gedaan en hoe ze dit weer goed zouden kunnen maken? Ze schreven het op een briefje en vouwden of rolden het dicht. De briefjes werden tussen de knijpers in de boom gehangen. Hierna gingen we wat drinken en knutselen. De kinderen prikten een foto van zichzelf uit en verfden deze daarna zwart zodat er een silhouet ontstond. Tot slot kwam Kinderkoor Tinter zingen o.l.v. van Floris en Eva en met aan het orgel Lars. De meeste kinderen konden het lied van de poorten al heel goed meezingen. Het was weer een succesvolle, leerzame en gezellige avond. Hulpmoeders, wederom bedankt voor jullie inzet! De 5de kinderbijeenkomst is op 21 april om...

Weet je dat de lente komt?   Kleuterkerk, 23 april 2016

Zaterdag 23 april, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor iedereen, die met deze kinderen meekomt. Tijdens deze kleuterkerk gaan we met de kinderen luisteren naar hoe het allemaal begon. Het allereerste verhaal uit het oude testament, hoe God alles gemaakt heeft, de dag, de nacht, het land, de bergen, de zon, de maan, en de sterren. Wat God allemaal nog meer gemaakt heeft….zal Yvonne voorlezen… Ook is er weer een knutselmomentje en ondertussen zingen we een mooi lente liedje …en natuurlijk gaan we samen bidden en naar een gebedje luisteren. Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, waarin de kinderen centraal staan. Na afloop is er ranja met wat lekkers voor onze jonge bezoekers. Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van zaterdag 23 april en op www.sintelisabethparochie.nl of www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerk viering. De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur. Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie....

Kindercatechese april 2016

Woudrichem –  3, 10, 17 en 24 april geven Francy en Janneke weer kindercatechese bij De Zolder in Sleeuwijk. Alle kinderen die Eerste Communie gedaan hebben en die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten, zijn van harte welkom. I.v.m. de voorbereidingen vinden we het fijn als je je van te voren aanmeldt als je wilt komen. Dit kan bij francydejong@kpnmail.nl. Tot ziens! Francy de Jong en Janneke...