Kanselbericht Sint Elisabethparochie

Namens het bestuur en het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie  wil ik u de volgende mededeling doen. In de afgelopen tijd is er overleg geweest met het bisdom Breda over de aanvulling van het pastoraal team na het vertrek van pastoraal werkster Alida van Veldhoven. Omdat ook in onze buurparochie, de Vijf Heiligen Parochie in Made, een vacature was ontstaan door het vertrek van pastoor Demmers is gezocht  naar een full time pastorale beroepskracht voor beide parochies. We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen voornemens is pastoraal werker Gerard Oostveen per 11 april 2016 te benoemen als pastoraal werker in ons team. Hij zal voor 0.3 fte beschikbaar zijn voor onze parochie. Daarnaast zal hij ook werkzaam zijn voor het pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie in Made voor 0.7 fte. Een gedeelte van zijn tijd zal hij besteden aan het ontwikkelen van projecten voor beide parochies in het kader van het Jaar van Barmhartigheid en de gezinskerk. In de afgelopen weken hebben het team en het parochiebestuur kennis gemaakt met hem. Hij is van harte welkom. Gerard Oostveen is de afgelopen 27 jaar werkzaam geweest voor de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en de parochie Heilige Geest in Rijen. Hij is 62 jaar en woont met zijn vrouw in Dongen. Op zaterdagavond 9 april om 19.00. uur zal hij gepresenteerd worden door vicaris Paul Verbeek tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H. Bernarduskerk te Made. In november 2015 ontstond een nieuwe vacature door het vertrek van Marc Bollerman. Hierover zijn wij nog met het bisdom in gesprek. Tevens kunnen we u berichten dat...

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Donderdag 18 februari a.s. om 10.30 uur zal in de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer tijdens de H. Mis een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvinden. De Katechismus van de Katholieke Kerk vermeldt: “Het is gepast de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijker zwakker worden…”. Het sacrament werd vroeger veelal aan stervenden toegediend (‘sacrament van de stervenden’, H. Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’). Sinds jaren wordt het echter ook toegediend wanneer de krachten gaan afnemen en we de kwetsbaarheid van het leven ondervinden. Helaas kan niet meer altijd de garantie worden gegeven dat er een priester beschikbaar is in de laatste uren van iemands leven. Dit geldt ook voor een ziekenzegen door een diaken of pastoraal werk(st)er. Daarom adviseren wij niet tot het laatst te wachten, maar het sacrament te ontvangen als men nog in het volle bewustzijn is en er daardoor extra kracht van kan krijgen. Wanneer u het sacrament van de ziekenzalving graag zou willen ontvangen, wilt u zich dan vóór 10 februari a.s. opgeven bij onze teamassistente, Nicole de Waal (teamassistente@sintelisabethparochie.nl)  of bij de coördinatoren in uw eigen parochiekern. Natuurlijk bent u – als u dit even van te voren kenbaar maakt – ook zonder aanmelding vooraf welkom op 18 februari, maar het is fijn als wij ongeveer weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. Familieleden, vrienden of goede kennissen om u te vergezellen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Na de viering is er gelegenheid elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Pastor J. van der...

Herdertjestocht in Geertruidenberg

Na een kwartiertje gewacht te hebben (tot de regen voorbij was) ging op kerstavond – voor de zevende keer – de Herdertjestocht van start. Ook dit jaar was de kerk zo goed als vol en gingen we met elkaar op zoek naar het Kindje Jezus in de stal. Het was een mooie, sfeervolle tocht, die alleen kon plaats vinden door de inzet van  30 vrijwilligers. Er komt altijd veel bij kijken : de figuranten, geluidsmensen, fotograaf, de Riethorst (die het theehuisje beschikbaar stelt en zorgt voor warme chocolademelk)  en natuurlijk de Plus die ons sponsort en waar we ieder jaar de chocolademelk mogen halen. Wij hopen dat we nog heel lang deze traditie kunnen voortzetten, want het bezoekers aantal bewijst dat het de moeite waard...