Gezellige kleuterkerkvieringen in de parochie

Zaterdag 19 december waren er weer twee kleuterkerk vieringen. Waar de ene kerk al volop in de kerstsfeer was gebracht, was in de andere kerk nog geen kerstgroen of kerststal te bekennen. Daardoor was de sfeer bij de ene kleuterkerk viering toch net iets anders dan bij de andere. Alle kinderen kwamen gelukkig wel met hun feestelijke kerstkleding aan naar de kerk. De dames in mooie glitterkleding en ook de jongens in mooie nieuwe kerstkleding soms zelfs in een smoking. Het jongste kleuterkerk bezoekertje was pas 11 weken.  Pastor Kees Waas was ook deze keer de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. De pastor vroeg aan de kinderen aan het begin van de viering waar zag je nu aan dat het kerstfeest was in huis en in de kerk? Inderdaad aan de kerstboom, de lichtjes en de kerststal. Na het zingen van het danklied opende hij met een woord van welkom en een gebed. Daarna werden de kaarsjes aangestoken door vier kinderen, en kwam het lied van de doos. De vraag was natuurlijk: wat zat er deze keer in de doos? Alle kinderen mochten voelen. Het kerstverhaal werd verteld. In Hank waar de kerststal al wel aanwezig was werd het boek HET KINDJE IN DE STAL voorgelezen.  Voor de viering in Raamsdonksveer hadden de dames van de kleuterkerk, een kerststal met bijbehorende beeldjes, een ster, led- theelichtjes, hooi en een klein kerstboompje meegenomen. Pastor Kees vertelde aan de kinderen het kerstverhaal over de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem, terwijl hij ondertussen de beeldjes in de kerststal zette. De os lag al in zijn stalletje, en dat Jozef en Maria met het ezeltje omdat er...

Aanmelding Eerste Heilige Communie 2016 Raamsdonksveer

Het nieuwe jaar is begonnen en wij van de werkgroep Eerste Heilige Communie zijn weer enthousiast gestart met het regelen van allerlei zaken m.b.t. die Eerste Heilige Communie. Ons enthousiasme voor het project `Door de Poort`en de daarbij horende bijeenkomsten willen we heel graag overbrengen op jullie en jullie ouders. We gaan er dan ook vanuit dat jullie, maar zeker ook jullie ouders aanwezig zijn op alle voor jullie of voor hen bestemde bijeenkomsten. De voorbereidingen zullen uit ongeveer 6 bijeenkomsten voor de kinderen bestaan en 1 voor de ouders. We werken natuurlijk toe naar het hoogtepunt: De Eerste Heilige Communieviering op zondag 29 mei 2016  Je ouders kunnen je aanmelden als je na 1 januari 2007 of voor 1 oktober 2008 geboren bent, of als je nu in groep 4 zit. Ze kunnen dat doen door middel van het invullen van het aangehechte aanmeldformulier. Deze dient u in te leveren op de Pastorie aan de Sint Jozeflaan 3 te Raamsdonksveer (mag gewoon in de brievenbus!) Voor de ouders, indien uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie doet zijn hier kosten aan verbonden. Voor ouders die geen kerkbijdrage betalen aan de parochie, wordt een bijdrage van ongeveer € 116,- gevraagd. Belangrijke informatie Op donderdag 13 februari 2016 om 19.30 uur vindt de ouderbijeenkomst plaats in de kerk via de zij-ingang tegenover het parochiecentrum. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De data voor de kinderbijeenkomsten, koorrepetitie, generale repetitie etc. ontvangt u tijdens deze ouderbijeenkomst. Indien (door het aantal aanmeldingen) er 2 communievieringen plaatsvinden zal er tijdens de ouderbijeenkomst een loting plaatsvinden. Het definitieve tijdstip waarop uw kind de Eerste Heilige...

Feest bij het Bavokoor in Raamsdonk

Op 22 november was het de feestdag van Sint Cecilia, de patrones van de koorzangers, en daarom werd er die zondag ook gefeest bij het Bavokoor. Een extra reden om te feesten was het 40 jarig jubileum van Luus de Groot-Snels. Luus is een zeer trouw koorlid,altijd present en ze zingt nog steeds haar altpartij. In de viering, die deze zondag met extra  mooie gezangen werd uitgevoerd, kreeg Luus een eremedaille van de Gregoriusvereniging  opgespeld door pastor v.d. Laer en uiteraard hoorde daar een bloemetje bij. Na de viering werd het feest voortgezet in de pastorie en werd ze door de koorleden toegezongen met een feestelijk lied met daarbij ook weer een bloemetje namens alle koorleden. Daarna werden Luus en haar gezin en natuurlijk alle koorleden en de vaste gastzangers getrakteerd op een gezellige “High tea” verzorgd door verschillende leden van het koor. Het was weer een heel gezellige dag en dat weerspiegelt de sfeer in het Bavokoor. Een klein koor maar met een grote inzet. De komende tijd gaat er weer druk gerepeteerd worden voor de advent en kerstvieringen en daarbij zouden we nog best wat leden bij kunnen gebruiken. Heeft u nou ook eens zin om mee te komen zingen, kom dan dinsdagochtend eens de repetitie bijwonen. U bent van harte welkom voor elke zondagsviering, maar wanneer dat te veel is bent u ook van harte welkom als gastzanger voor de bijzondere vieringen zoals bv. Kerstmis of met uitvaarten en jubilea. De muziek is niet moeilijk maar wel sfeervol dus de drempel is niet al te hoog. Op het kerstrepertoire staat de mooie meerstemmige mis van Gounod...

Newa-ensemble  uit  St. Petersburg  in  Geertruidenberg

Op Tweede Kerstdag zaterdag 26 december zal het Newa-ensemble uit het Russische St. Petersburg haar muzikale medewerking verlenen in de Gertrudiskerk tijdens de Eucharistieviering om 10.30 uur. Na de dienst geeft het ensemble nog een klein concert van klassieke muziek en Russische volksliederen. Het is voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat dit ensemble van zich laat horen in onze parochie. Het ensemble bestaat uit zes personen. In eigen land zingen zij als solist bij koren, in opera’s en bij diverse orkesten. Tijdens de liturgie zingt het ensemble ieder jaar andere, maar zeer toepasselijke liturgische gezangen uit de Byzantijnse Liturgie. De kerkdienst met deze muzikale medewerking en aansluitend concertliederen is uiteraard gratis toegankelijk. Wel houden de leden van het ensemble bij de uitgang een schaalcollecte om te voorzien in hun eigen levensonderhoud en horen zij graag reacties. Tevens is er de mogelijkheid om hun nieuwste CD aan te...

Op naar kerst! Kleuterkerk op 19 december in Hank en Raamsdonksveer

Zaterdag 19 december, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor iedereen, die met deze kinderen meekomt.  Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, waarin de kinderen centraal staan. En na afloop is er ranja met wat lekkers voor onze jonge bezoekers. Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van zaterdag 19 december en op www.sintelisabethparochie.nl of www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerk viering. De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur. Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie....