Bibliodrama in Sleeuwijk

Na de zomer is er weer een serie van drie avonden Bibliodrama rond het thema Vrouwen met visie. Data: dinsdagavonden 15 september, 6 okober en 27 oktober 2015. Aanvang: 19:30u Plaats: RK kerk aan de Rijksstraatweg 22, 4254XE Sleeuwijk Deelname is gratis (een vrijwillige bijdrage voor de accomodatie, koffie/thee wordt gewaardeerd). Je kunt naar keuze meedoen aan één, twee of alle drie de avonden. Stuur dit bericht gerust door naar mensen waarvan je verwacht dat ze mogelijk ook interesse hebben in eens mee te doen met Bibliodrama. Als je wilt meedoen, geef je dan alsjeblieft uiterlijk twee weken tevoren op. Meer informatie en (informatie over) opgeven staat op deze webpagina: http://www.natuurlijkbeter.com/bibliodrama/p07.pdf Graag tot ziens op...

Bisschop stemt in met parochieplan

Op 10 juli ontvingen het parochiebestuur en het pastoraal team een brief van bisschop Liesen, waarin de bisschop aangeeft dat hij kan instemmen met het parochieplan. Het parochieplan is een document dat beschrijft hoe we de parochie de komende jaren willen ontwikkelen. In het plan worden inhoudelijke keuzes gemaakt. Ook wordt beschreven wat de verwachtingen zijn voor de financiën, het personeel en de gebouwen in onze parochie. Team en bestuur zijn blij met de instemming van de bisschop en beschouwen die instemming als de eerste stap op weg naar uitwerking van de keuzes in het plan. Voor het vervolg is echter de inbreng en steun van velen nodig. Daarom worden in het najaar (eind september en begin oktober) in alle parochiekernen bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten willen bestuur en pastoraal team graag met parochianen in gesprek over dit plan. De data en tijden zullen daarvoor binnenkort bekend worden gemaakt. Het parochieplan is vanaf nu voor ieder die het interesseert te lezen. Het plan kunt u hier downloaden: Parochieplan Sint Elisabethparochie Ook de brief van bisschop Liesen kunt u zelf lezen. De brief kunt u hier downloaden: Brief bisschop Liesen mbt het parochieplan...

Cursus kerkmuziek in drie bedrijven…

In het najaar gaat een korte bijspijkeringscursus van start voor iedereen die iets van doen heeft met muziek in de kerk en die de kerkmuziek een warm hart toedraagt. Afgelopen juni hebben we op een zaterdagmorgen in Woudrichem een zeer geslaagde ‘Repertoiredag’ gehouden. Veel koorzangers en –zangeressen, begeleiders en dirigenten waren aanwezig, evenals pastor John van der Laer. Het was een fijne en goede organisatie daar in Woudrichem op een mooie locatie. Met de zaken die op de repertoiredag voorbij kwamen gaan we in drie ochtenden wat verder kijken. Wat gaan we doen? We gaan zingen, discussiëren, becommentariëren en luisteren. We kijken naar de praktijk van alle dag in onze vieringen en hoe we een en ander daar in kunnen meenemen. Wat voor problemen kom je dan tegen? Hoe los je ze op? En we denken na over wat er op ons afkomt in een tijd waarin de kerk snel kleiner wordt. Hoe kijken we naar de toekomst? De bijeenkomsten zijn op dinsdagochtenden: 22 september en 6 en 20 oktober 2015. Waarschijnlijk in het Parochiezaaltje van Raamsdonksveer omdat daar ook een piano staat. Tijden: van 10.00 uur tot 11.30 uur. De bijeenkomsten zijn een pilot voor het bisdom van Breda en ‘s-Hertogenbosch; afhankelijk van onze ervaringen zullen wellicht later ook elders in de beide bisdommen bijeenkomsten georganiseerd worden.  Dus: we staan in de kijkerd! Denk niet: ja, dat weet ik ondertussen allemaal wel. Want een heleboel weet je (nog) niet én van in gesprek gaan met anderen doe je weer hele nieuwe ideeën op. Bovendien is het goed elkaar voortdurend te ontmoeten, zeker als het gaat om de kerkmuziek...

Indrukwekkende kerkviering Dollemansdagen

Raamsdonk – 5 juli 2015. Tentviering Dollemansdagen.  Dit jaar is gekozen voor een andere opstelling. Het altaar stond op een verhoging in het midden van de tent. De mensen zaten er rondom heen. De ‘kerk’ zat goed vol. De muzikale begeleiding was in handen van Marcel Timmermans (zang), Mike Hofkens (gitaar) en Jeroen van den Bosch (accordeon). Verschillende speciaal uitgekozen liedjes van Gerard van Maasakkers sierden de viering op, die werd voorgegaan door pastoraal werker Marc Bollerman. Er was een bijzondere Eerste Lezing. Janneke Bollerman, echtgenote van Marc, verzorgde een mime voorstelling. Marc las één van de 150 psalmen voor die Janneke uitbeeldde, tijdloos en zonder woorden. In zijn overweging ging Marc in op de voorgedragen psalm, die ons op het spoor zette van wat belangrijk was in deze viering. Wees niet bang, God waakt over ons. God stelt wel één voorwaarde: wij moeten Hem ook niet in de steek laten. Marc legde daarnaast meteen een link naar de Zeskamp die kort na de viering startte. Er komt weinig van een zeskamp terecht als je alles alleen wil doen. Het is juist van belang om samen te werken, in het team. Sportiviteit, solidariteit en onderlinge betrokkenheid zijn daarbij belangrijker dan welke prijs ook. Marc merkte voorafgaand aan de voorbede op: ‘er is veul om voor te bidden in deze tijd van onrust in de wereld’. Hieraan werd nadrukkelijk aandacht besteed in de voorbereiding. Na het slotlied in de viering was er nog een daverend en langdurig applaus voor allen die een bijdrage hieraan hadden geleverd. Na de viering was het in de tent nog een gezellig samenzijn. Dit alles...