Kanselboodschap Sint Elisabethparochie

  Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de Sint Elisabethparochie wil ik u de volgende mededelingen doen. Sinds 1 februari 2012 is pastoraal werkster Alida van Veldhoven werkzaam binnen het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie. Ze is met haar gezin woonachtig in Ossendrecht. Het is gebleken dat de afstand die dagelijks afgelegd moet worden te groot is. Verhuizen naar onze parochie is vanwege haar gezinssituatie geen mogelijkheid. Vandaar dat Alida aan de bisschop gevraagd heeft om een andere benoeming dichter bij huis. Met ingang van 1 september 2015 zal Alida onze parochie gaan verlaten. Ze wordt per deze datum benoemd in het pastoraal team van de H. Mariaparochie in Etten Leur. Haar taak daar zal naast de algemene pastorale taken liggen op het terrein van ‘Kind en Geloof’. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben begrip voor haar afweging en wensen haar alle goeds in haar nieuwe benoeming. In onze buurparochie, de Vijf Heiligen Parochie, heeft pastoor Demmers op verzoek van de bisschop een nieuwe benoeming aanvaard. Pastoor Demmers wordt per 15 november pastoor van de zes parochies van de regio Alphen en Gilze. Dit heeft gevolgen voor het pastoraal team van onze parochie. Bisschop Liesen zou graag zien dat er één pastoraal team komt voor de Vijf Heiligen Parochie en voor de Sint Elisabethparochie samen. De bedoeling is dat de parochies bestuurlijk zelfstandig blijven maar per 15 november 2015 samen één pastoraal team hebben. Daartoe worden in de komende maanden nadere afspraken gemaakt met de pastorale teams en met de parochiebesturen van beide parochies. Pastor Vincent Schoenmakers, die nu waarnemend pastoor is van onze parochie,...

Nieuwe naam voor het parochieblad

Ons parochieblad is helemaal vernieuwd. We hopen dat u er blij mee bent.  Wat we nog missen is een goede naam. Er zijn diverse inzendingen geweest en de redactie heeft daaruit een selectie gemaakt. U mag kiezen welke naam het gaat worden. Klik daarom hier en vul het enquêteformulier...

Uitnodiging vormsel Sint Elisabethparochie

  Je gaat binnenkort beginnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat voor grote keuzes; naar welke middelbare school ga je straks en wat wil je later worden? Het volgende gaat ook over een keuze.  Het Vormsel is één van de zeven sacramenten in de kerk en een vervolg op het sacrament van het Doopsel en van de Eucharistie (Eerste Communie). Toen je nog maar net was geboren hebben je ouders meestal de keuze gemaakt om je te laten dopen of niet en om je later je Eerste Communie te laten doen of niet. Maar nu zijn jullie een paar jaar ouder geworden. Het is nu vooral aan jou zelf om de volgende keuze te maken. Wil je – als je bent gedoopt en je Eerste Communie hebt gedaan – nu ook het heilig Vormsel ontvangen? Met een keuze voor het heilig Vormsel geef je aan dat je het met de beslissing van je ouders, om je toen te laten dopen en jou je Eerste Heilige Communie te laten doen, eens bent en dat je nu zelf de volgende stap wilt zetten. De voorbereiding op het heilig Vormsel gebeurt aan de hand van het project ‘in vuur en vlam’. Dat is geen saai project, maar een leuk eigentijds project, waar we met elkaar ter voorbereiding op het Vormsel mee aan de slag gaan. Wil jij ook gevormd worden en ga je mee op weg met ons? Durf jij te kiezen voor Jezus, voor de kerk, voor God? Je ouders, de pastor en de vormsel-werkgroep willen je daar graag bij helpen. Na de...

Ker(k)misviering 2015 echt op de kermis!

Raamsdonksveer – Na zeven jaar de kermisviering op het kerkplein voor de O.L.V. Hemelvaartkerk te hebben gevierd, gaan we dit jaar echt naar de kermis voor de viering. Vorig jaar viel de viering letterlijk in het water. Halverwege de viering moesten we met zijn allen snel naar binnen. Improviseren was ook een uitdaging! Een kermisexploitant had vorig jaar al aangeboden om de viering bij de botsauto’s te houden. Dat aanbod was te kort van te voren om alles nog te veranderen, maar dit jaar maken we wel graag gebruik van het aanbod en gaan we dus richting de botsauto’s. Dat er behoefte is aan een gezamenlijke viering blijkt wel uit het aantal mensen dat de afgelopen jaren de vieringen bijwoonde en ook uit de hartverwarmende reacties na afloop. Bijzonder is het met name dat er naast vele trouwe kerkgangers ook mensen die ochtend aanwezig zijn, die niet zo vaak in de kerk komen. De parochiekern heet zeker ook die groep mensen, die wel ‘iets’ met het geloof hebben maar niet elke week in de kerkbanken zitten, op 28 juni van harte welkom. Het is echt de bedoeling dat u zelf uw stoeltje meebrengt De muziek wordt verzorgd door YRDV en Tinter. De voorganger tijdens deze eucharistieviering is pastor John van der Laer. De mis begint om 11.00 uur.  Na de viering drinken we gezellig koffie of thee en kunnen we napraten hoe u dit ervaren heeft. U bent van harte welkom op 28 juni op de kermis! Namens de parochiekerncommissie Mary van den...

Priesterjubileum pastoor Vincent Schoenmakers

Pastoor parochieadministrator  V.G.P.J.M. (Vincent) Schoenmakers viert op 12 juni zijn vijftigjarig priesterjubileum. Als priester heeft hij veel taken binnen en buiten ons bisdom vervuld. Altijd met veel geestkracht, begrip en grote wijsheid. Pastoor Schoenmakers wil zijn jubileum graag vieren in een eucharistieviering, samen met vele parochianen en de teams van de twee parochies die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Deze eucharistieviering  zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni om 19.00 uur in de Gertrudiskerk in Geertruidenberg. U bent hierbij van harte welkom. We hopen dat velen van u daarbij aanwezig zullen ...