Overzicht Kerstvieringen

Het is altijd weer een bijzondere tijd in het jaar: de dagen dat we Kerstmis vieren. Ook in onze parochie doen we dat volop. In al onze kerken zijn meerdere vieringen. In allemaal staan we stil bij één van de mooiste verhalen die we  elkaar te vertellen hebben: hoe God zich aan mensen verbond in de geboorte van een mensenkind. Team en bestuur van de Sint Elisabethparochie wensen u alvast een Zalig Kerstmis en tot ziens bij onze...

Kerst met kleuters

Zaterdag 20 december waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de St. Elisabeth parochie. De eerste viering  was in Hank in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk om 16.30 uur en de tweede viering was in Raamsdonksveer  in deO.L.V. Hemelvaart kerk, om 18.30 uur. De kerststal stond al in beide kerken, en de kerken waren al mooi met kerstgroen versierd, daardoor kregen deze kleutervieringen al een gezellig  kerstsfeertje. Pastor Kees Waas was deze keer de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. De pastor vroeg aan de kinderen aan het begin van de viering wat er allemaal in de kerststal aanwezig was. De kinderen noemden zonder aarzelen de os, de ezel, Jozef en Maria de schaapjes de herders. Na het zingen van het danklied opende hij met een woord van welkom en een gebed.  Daarna werden de kaarsjes aangestoken door 4 kinderen met hulp van Natasja, en kwam het lied van de doos, De vraag was natuurlijk: wat zat er deze keer in de doos? Alle kinderen mochten voelen, Yvonne ging met de doos rond. Heel leuk was het om daarna om samen muziek te maken en te zingen, samen met Lars op de Laak die ons deze kleuterkerk muzikaal kwam ondersteunen. Hij oefende samen met de kinderen het lied van de acht herdertjes. Het werd een gezellige boel waarin de kinderen een prachtig kleuterkerk orkest vormden op hun zelf meegebrachte instrumentjes, en voor degene die het  instrumentje vergeten waren hadden de dames van de werkgroep er nog wel een.  Tot slot was er nog een klein kindergebedje over een vallende ster en baden we samen met pastor Kees  het Wees gegroet Maria. Klik hier voor meer foto’s! Fijne feestdagen...

Neva-ensemble  uit  St. Petersburg  in  Geertruidenberg

Op Tweede Kerstdag 26 december zal het Neva-ensemble uit het Russische St. Petersburg in de Gertrudiskerk haar muzikale medewerking verlenen in de viering van 10.30 uur. Na de Eucharistieviering geeft het ensemble nog een klein concert van klassieke muziek en Russische volksliederen. Het is voor de vierde achtereenvolgende jaar dat dit ensemble van zich laat horen in onze parochie. Het ensemble bestaat uit vijf personen. In eigen land zingen zij als solist bij koren, in opera’s en bij diverse orkesten. Tijdens de liturgie zingt het ensemble toepasselijke liturgische gezangen uit de Byzantijnse Liturgie. Daarnaast zingen zij ook lichte klassieke muziek, die zij ten gehore zullen brengen in een klein half uurtje na de viering. De kerkdienst met deze muzikale medewerking en aansluitend concertliederen is uiteraard gratis. Wel houden de leden van het ensemble bij de uitgang een schaalcollecte om te voorzien in hun eigen onderhoud en horen zij graag reacties. Tevens is er de mogelijkheid om hun nieuwste CD aan te...

Kerstsamenzang 2014 Dussen

Op zaterdagavond 20 december wordt in de katholieke kerk in Dussen voor de 28e keer de Kerstsamenzang georganiseerd. Het thema is:  ‘Kom tot ons, de wereld wacht’. Aan de muzikale invulling van de avond werken mee: Cantorij PKN-kerk De Hoeksteen o.l.v. Ineke Kegge Parochiekoor Sint- Elisabethparochie, parochiekern Dussen en gastzangers o.l.v. Gerard Kleijberg; Kinderkoor HEPPIE o.l.v. Cindy Lensvelt en met begeleiding van Carla Leenaarts, keyboard; Koninklijke Fanfare Wilhelmina o.l.v. Peter Spierings; De organisten Maarten van Kapel (hoofdorgel) en Nico Bénard (koororgel); Het Thema wordt in woord vertaald: Joke Teuling  Declamatie  Gedicht “kerstfeest zonder woorden” Mariette Bénard  Evangelielez Matteüs 1.vs. 18-25  Herkomst en Naamgeving van Jezus Greet Bijl-Bor kerkelijk werker Kees Waas pastoraal werker Faciliteiten Catering o.m grote groep vrijwilligers o.l.v. Tonnie Braat , koster  Nel Schalken De kerk is open vanaf 18.45 uur. Het programma begint om 19.15 uur en de toegang is gratis. Aan het eind van de avond wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst in zijn geheel naar de Voedselbank Altena gaat. Na afloop is er gelegenheid om achterin de kerk met elkaar een kop koffie te drinken. Wij hopen u op zaterdagavond 20 december a.s. te mogen begroeten. (foto’s van Fanfare, kinderkoor,  “Cantorij PKN &  Parochie koor HMG”)                          ...