Kerstmiddag tweede Kerstdag

Al enkele jaren wordt door de stuurgroep diaconie op Tweede Kerstdag een kerstmiddag georganiseerd, waaraan wordt deelgenomen door een groep veelal alleenstaande ouderen. Tijdens deze middag, die duurt van 12.30 tot 16.30 uur, wordt een feestelijke 4-gangenmaaltijd...

Allerzielen / Allerheiligen.

Dit jaar was het anders dan anders, nl. 2 vieringen in een: Allerzielen en Allerheiligen. Dat was de reden van de wat langere viering.  Voorganger was Pastor Van der Laer. Het was een respectvolle en mooie dienst waarin alle dierbare overledenen, in het bijzonder de...