Kerstpakkettenactie

  De stuurgroep diaconie verleent jaarlijks medewerking aan de kerstpakkettenactie. Gedurende de Advent worden in de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg ,in samenwerking met Maatschappelijk Werk Trema, houdbare levensmiddelen ingezameld, die enkele dagen voor Kerstmis worden gevormd tot kerstpakketten bestemd voor cliënten die bij maatschappelijk werk bekend zijn en om financiële reden dan wel anderszins tijdens de feestdagen extra aandacht verdienen van de gemeenschap. Bij houdbare levensmiddelen wordt gedacht aan: rijst, pasta, groenten en fruit in blik, koffie, thee, koek en snoep, limonades en sappen, luiers, wasmiddelen e.d. De levensmiddelen kunnen tijdens de openingsuren van het parochiecentrum of voorafgaand aan de wekelijkse diensten worden ingeleverd.    ...

Kerstmiddag tweede Kerstdag

Al enkele jaren wordt door de stuurgroep diaconie op Tweede Kerstdag een kerstmiddag georganiseerd, waaraan wordt deelgenomen door een groep veelal alleenstaande ouderen. Tijdens deze middag, die duurt van 12.30 tot 16.30 uur, wordt een feestelijke 4-gangenmaaltijd geserveerd die wordt afgewisseld met kerstliederen of een kerstverhaal en besloten met enkele spelletjes bingo, waarmee leuke prijsjes te winnen zijn. De eigen bijdrage van de deelnemers blijft beperkt vanwege de financiële bijdrage uit de opbrengsten van de diaconiecollectes in de parochiekern Geertruidenberg en een subsidie door de Stedelijke Godshuizen. Begin december zal in de regionale bladen en het parochieblad bekendgemaakt worden hoe en waar men zich kan inschrijven voor deelname en hoeveel de eigen bijdrage...

Allerzielen / Allerheiligen.

Dit jaar was het anders dan anders, nl. 2 vieringen in een: Allerzielen en Allerheiligen. Dat was de reden van de wat langere viering.  Voorganger was Pastor Van der Laer. Het was een respectvolle en mooie dienst waarin alle dierbare overledenen, in het bijzonder de overledenen van dit jaar, herdacht werden. Deze bijzondere viering begon met het ontsteken van de Paaskaars en met het licht van de Paaskaars werden tijdens de viering de kaarsjes door familieleden van de overledenen aangestoken. Ook was er een kaarsje voor de overleden parochianen die eerder ons ontvallen zijn. Na afloop van de viering werden de aanwezigen uitgenodigd om mee naar onze begraafplaats te gaan om daar een lichtje aan te steken voor hun dierbare en voor een moment van bezinning. Daarna werden de graven gezegend door Pastor Van der Laer.  Tijdens de rondgang van de Pastor zong het koor mooie liederen op de centrale plaats, die net als alle wandelpaden van onze begraafplaats heel mooi en sfeervol verlicht was. Als aandenken van deze avond werden er gedachtenis prentjes uitgedeeld, voor diegenen die er geen gehad hebben liggen er nog prentjes achterin onze kerk of zijn nog op de pastorie te verkrijgen. Dank zij de hulp van vele vrijwilligers is het een mooie sfeervolle avond geworden. Dank hiervoor. Paula...

Restauratie beelden ‘de Goede Herder’ en ‘het Jezus kind’.

Door Jo en Sjaak, onze vaste restaurateurs” zijn twee beelden de afgelopen maanden gerestaureerd. Het beeld van “De Goede Herder” heeft jarenlang op onze begraafplaats gestaan. Nadat het beschadigde beeld hersteld was, heeft men via internet de oorspronkelijke kleuren kunnen achterhalen. Het bijzonder fraaie beeld wijkt in kleur af van de beelden die in onze Sint Bavokerk staan. Dat heeft te maken met het materiaal waarvan het beeld gemaakt is. Het beeld is voorlopig geplaatst in de rechtse koepel in onze kerk. Er zijn nog 3 vragen : –       Wie heeft het beeld gemaakt? –       Wanneer is het beeld gemaakt? –       Hoe is dit beeld in Raamsdonk terecht gekomen ? Weet u het antwoord op deze vragen, laat het ons weten...