Staatsiedag van het Gilde St. Bavo 12 oktober

Op donderdag 25 september was onze jaarlijkse gildenbroodactie, deze actie is bijzonder geslaagd, we hebben zelfs mensen teleur moeten stellen omdat we uitverkocht waren. De leden van het schuttersgilde willen al degene die broodjes gekocht hebben van harte bedanken. Van 27 september t/m 6 oktober hebben 8 personen van ons gilde deelgenomen aan de Gildepelgrimage. Deze keer ging de 10-daagse reis door het voormalige Oost-Duitsland met bezoeken aan Paderborn, Jena, Leipzig en Dresden. Een van de doelen van onze reis, welke tevens een hoogtepunt moest worden, is een bezoek aan Mariagyud , de belangrijkste bedevaartsplaats in Hongarije. We bezochten ook de plaatsen Boedapest, Pecs, Wels en Heilbronn. Bijzonder onder de indruk waren wij van de grootste en bekendste Mariabedevaartsplaats van Beieren in de plaats Altotting, de diensten in de 3 kerken en ook de uit de 7e eeuw stammende Genadekapel waren tot de laatste plaats bezet. Onze gildereis  hebben we in de Dom van Trier afgesloten met een eucharistieviering. In deze dienst werd voorgegaan door de hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht Mgr. Drs. Herman Woorts. Op zondag 12 oktober is onze jaarlijkse Staatsiedag ( feestdag ). De dag begint met een Eucharistieviering om 9.30 uur in de Sint Bavokerk met aansluitend de vendelhulde in het park. Daarna maakt het gilde een kleine rondgang door het dorp, naar café/zaal  “ Het Vermaak “. Hier vindt een bijeenkomst plaats met voorlezing van de kroniek van het seizoen 2013-2014 en een koffietafel. Om 13.15 uur vangt de Doelkoning en Doelprins verschieting plaats. U bent van harte welkom op deze verschieting, de toegang is gratis !!! Namens het Schuttersgilde van Sint...

Raamsdonk 5 oktober: Feest ter ere van Sint Bavo

Plechtige eucharistieviering om 09.30 uur in de St. Bavokerk te Raamsdonk met als voorganger John van der Laer. Tijdens de communie zullen de klokken geluid worden. Dit betekent dat ouders met hun kinderen naar de kerk kunnen komen om de kinderzegen te ontvangen. Tijdens de kinderzegen zal het lied ter ere van St. Bavo gezongen worden en voor de kinderzegen hoort u het levensverhaal van St. Bavo. Levensverhaal van St. Bavo: Allowin—zo was Bavo’s doopnaam—wordt omstreeks 590 geboren uit een adellijk geslacht, in het Belgische Haspengouw, de landstreek van Sint-Truiden, Tongeren en Tienen. Hij krijgt een opvoeding die bij zijn stand past en trouwt met de dochter van de graaf Adilio. Hoewel zijn ouders worden beschreven als zeer vrome mensen volgt Allowin dit voorbeeld niet; hij leid een losbandig leven en is een wreed heerser voor zijn onderdanen. Na de dood van zijn vrouw, en mede onder invloed van zijn dochter Aggletrudis, komt hij echter tot inkeer. Hij besluit niet te zullen hertrouwen en bezoekt de prediker Amandus. Amandus is op dat moment, voor de kerstening van de Franken, werkzaam aan de oevers van de Schelde en de Leie, Allowin belijdt bij hem zijn zonden. Bij zijn terugkeer thuis regelt Bavo, zoals hij vanaf nu heet, zijn laatste zaken en verdeeld zijn bezittingen onder de armen. Hierna vertrekt Bavo naar Gent waar hij verzoekt te worden opgenomen in de Sint Pietersabdij. Het verzoek wordt toegestaan, Amandus dient Bavo de kruinschering toe. Tezamen trekken Amandus en Bavo nu enige tijd rond om het evangelie te prediken. Dan trekt Bavo zich als kluizenaar terug in de bossen, waar men een kleine...

Kees Waas 12,5 jaar pastoraal werker

Dussen – Op 1 september was pastor Kees Waas twaalf en een half jaar pastoraal werker van ons bisdom. Op die dag heeft hij destijds van de Bisschop van Breda ook zijn eerste aanstelling en de opdracht als pastoraal werker ontvangen voor onze parochie. Pastor Kees is de eerst aanspreekbare pastor voor onze parochiekern. Daarom was er op zondag 7 september om 11.00 uur in onze kerk een jubileumviering, waar hij zelf in voorging. De viering werd opgeluisterd door de gezamenlijke parochiekoren van Dussen en Hank. Kinderen Het was deze zondag ook kinderkerk,met als thema: ‘feesten’, want het was dubbel feest, ook de verjaardag van pastor Kees werd gevierd. Aan het begin van de viering nodigde pastor Kees alle aanwezige kinderen uit om vooraan in de kerk te komen zitten. Marianne van Dijk las een leuk verhaal voor over een man, genaamd Kees, die op zijn verjaardag erg verdrietig was omdat hij dacht dat iedereen hem vergeten was. Maar in werkelijkheid was iedereen bezig een grote verrassingspartij voor hem te organiseren. Na dit verhaal gingen de kinderen in het parochiehuis knutselen en aan het eind van de viering kwam het resultaat: een hele, hele, lange slinger met felicitaties voor pastor Kees. Samen bouwen In de overweging ging pastor Kees terug in de tijd, de tijd waarin hij de stap zette om het onderwijs te verlaten en het besluit nam een studie te gaan volgen als pastoraal medewerker. Op 3 maart 2002 was in Hank zijn aanstellingsviering met als thema: ‘Samen Bouwen’. Een thema dat hem erg aanspreekt. Want op de vraag: ‘wat is de betekenis van het woord ‘kerk’,...