Sint Hubertusbroodjes

Op 3 november is het Sint Hubertus dag. Sint Hubertus was de patroonheilige voor de jacht en op die dag worden hubkes gegeten. Hupkes zijn gewijde broodjes die beschermen tegen hondsdolheid. Iedere misganger nam vroeger een stuk brood mee voor zichzelf, de huisgenoten en de dieren. Tegenwoordig worden ze nog steeds verkocht en in ons dorp (Raamsdonk) worden ze ook nog altijd gewijd. Pastor John van der Laer ging woensdagavond naar onze plaatselijke bakker van der Westen om daar het deeg van de hupkes te zegenen. In Raamsdonk is er altijd veel vraag is naar hubkes en daarom worden ze dit weekend al verkocht. Dit om mensen die in het weekend naar hun bakker gaan niet teleur te stellen....

Kees Waas 12,5 jaar pastoraal werker

Dussen – Op 1 september was pastor Kees Waas twaalf en een half jaar pastoraal werker van ons bisdom. Op die dag heeft hij destijds van de Bisschop van Breda ook zijn eerste aanstelling en de opdracht als pastoraal werker ontvangen voor onze parochie. Pastor Kees is de eerst aanspreekbare pastor voor onze parochiekern. Daarom was er op zondag 7 september om 11.00 uur in onze kerk een jubileumviering, waar hij zelf in voorging. De viering werd opgeluisterd door de gezamenlijke parochiekoren van Dussen en Hank. Kinderen Het was deze zondag ook kinderkerk,met als thema: ‘feesten’, want het was dubbel feest, ook de verjaardag van pastor Kees werd gevierd. Aan het begin van de viering nodigde pastor Kees alle aanwezige kinderen uit om vooraan in de kerk te komen zitten. Marianne van Dijk las een leuk verhaal voor over een man, genaamd Kees, die op zijn verjaardag erg verdrietig was omdat hij dacht dat iedereen hem vergeten was. Maar in werkelijkheid was iedereen bezig een grote verrassingspartij voor hem te organiseren. Na dit verhaal gingen de kinderen in het parochiehuis knutselen en aan het eind van de viering kwam het resultaat: een hele, hele, lange slinger met felicitaties voor pastor Kees. Samen bouwen In de overweging ging pastor Kees terug in de tijd, de tijd waarin hij de stap zette om het onderwijs te verlaten en het besluit nam een studie te gaan volgen als pastoraal medewerker. Op 3 maart 2002 was in Hank zijn aanstellingsviering met als thema: ‘Samen Bouwen’. Een thema dat hem erg aanspreekt. Want op de vraag: ‘wat is de betekenis van het woord ‘kerk’,...