Terugblik op 125 jaar Bavokerk in Raamsdonk

Op 18 april 1888 werd met de werkzaamheden van de St. Bavokerk te Raamsdonk begonnen en op 16 september 1889 is de nieuwe St. Bavokerk door mgr. A. Godschalk, bisschop van ’s-Hertogenbosch, geconsacreerd. Op zondag 14 september 2014 was dat 125 jaar geleden en we hebben dit feestelijk gevierd met een plechtige eucharistieviering met als voorgangers Vicaris W. Wiertz en Pastor J. van der Laer. Naast het Bavokoor waren ook de Harmonie St. Bavo en Het Gilde St. Bavo aanwezig  om deze viering mee te verzorgen.  De kerk was, naast de mooie bloemenversiering, ook mooi versierd met tekeningen en knutselwerken van kinderen van basisschool “De Hoge Waai”.  Zij hadden de opdracht gekregen om de St. Bavokerk op verschillende manieren in beeld te brengen. Ik kan zeggen dat dat goed gelukt is. Al vroeg op deze zondagmorgen waren  vele vrijwilligers aanwezig om te zorgen dat, na afloop van de viering, de kerkbezoekers gebruik konden maken  van koffie/thee met vers gebakken cake, koek, taart (dit alles gebakken door parochianen) en een broodje onder het genot van een drankje. Veel oud Raamsdonkers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om bij dit feest aanwezig te zijn en bleven na de viering dan ook gezellig napraten en herinneringen ophalen van vroeger.  We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag  125 jaar St. Bavokerk. Op zaterdag 30 augustus waren er ook activiteiten gepland i.v.m. 125 jaar St. Bavokerk. Voor de jeugd was er een sportevenement. Heel de zomer was het mooi weer geweest en net op die dag waren de weergoden ons niet goed gezind. Het buitengebeuren moest verplaatst worden naar binnen in het Gildehof. De...