Jozef ziet Abraham!

Sleeuwijk, zondag 24 augustus, acht uur, de eerste vrijwilligers zijn begonnen met de laatste voorbereidingen van het feestje. Het regent, het is koud en het waait flink, dus geen feesttent op de schapenweide maar de brunch in gebouw “De Zolder”, daar kunnen tenslotte ook heel veel makke schapen in. Het is negen uur, de kerk begint al vol te lopen, een mooie, traditioneel geklede (en met een van Biesboschhout gemaakte staf voorziene) Abraham verwelkomt alle bezoekers, het vandaag wel erg grote koor maakt de stemmen los, begroetingen van oude bekenden. Kosters, lectrice en pastor bereiden zich voor, er worden weer heel wat kaarsjes opgestoken. Het is half tien, in De Zolder wordt een feestelijke brunch voorbereid, in de goed gevulde kerk (gelukkig waren er extra boekjes) klinkt het openingslied en daalt de rust neer voor een inspirerende viering. Wat passen de lezingen goed bij 50 jaar het gebouw van de kerk “Jozef Werkman”, wat een mooie preek heeft Marc Bollerman, wat kan hij onze gevoelens toch goed omschrijven, wat zingt ‘het volk’ toch weer mee uit volle borst, maar ook wat kan dit koor een emotie in liederen leggen, en zo boven alles, iedereen en boven zichzelf uitstijgen, wat een stilte kan er zijn bij de voorbeden, zeker als het gaat om herinneringen aan mensen uit ons midden, wat een rillingen en zelfs soms zelfs een traantje bij het zingen van ‘ons’ Onze Vader….. Het is half elf, we zijn allemaal nog even stil na deze mooie viering, maar dan snel naar de koffie. De Zolder stroomt vol, niemand gaat naar huis. Ruim 70 zitplaatsen, maar lang niet genoeg....

9 november: Sint Elisabethdag

Op zondag 9 november vieren we voor de derde keer onze Sint Elisabethdag. Deze keer zijn we te gast in Hank, waar we beginnen met een feestelijke viering om 11.00 uur. Het hele pastorale team zal mee voorgaan en het overgrote deel van de koren uit de parochie levert een bijdrage. Na afloop van de viering is er een eenvoudige maaltijd, waarna er een programma zal zijn met voor ieder wat wils, in en rondom de kerk. Elke parochiekern biedt één activiteit aan, waaruit vrij kan worden...